Bálint Ágnes: Közös Könyvtári Keretrendszer

Report
Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszer
(KKÉK)
EKE konferencia, Vác, 2014. június 21-23.
Mottó
Ne légy szeles.
Bár munkádon más keres,
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
ugy érdemes.
József Attila
Minőségirányítás, minőségbiztosítás
A minőség fogalma
qualitas = fil.:
fontos jellemzők együttese, amelyek tükrözik a megfigyelt és létező
dolgok, folyamatok, jelenségek lényegét; máshoz hasonlító és mástól
megkülönböztető tulajdonságok összessége, amelyek olyanná és
azzá tesznek egy létezőt, amilyen.
Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Ipari tömegtermelés
gazdaságtudományok
vezetéstudomány
szervezetfejlesztés
Leíró fogalomból
kiemelő, viszonyító fogalom
●
●
●
●
Standardoknak való megfelelés
célnak való megfelelés
versenykategória
nézetek rendszere -- Európai Unió európiai minőség jövőképe (1999)
Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Elvek:
•
•
•
•
•
selejtet mihamarabb kiszűrni (1-10-100) (Phil Crosby);
0 hiba elmélet (motiváció)(P. Crosby)
emberi tényezőkbe befektetni
az egész szervezet felelős a minőségért
(tervezés
vevő)
a minőség a felsőbb szintű menedzsment tetteinek és
döntéseinek következménye
Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Elvek (2.):
•
W. Edwards Deming: ellenőrzött folyamatok, koordináció, felkészülés a
jövőre (tudással gazdálkodás)
PDCA ciklus (plan-do-check-action) (plan-do-study-adjust)
P
D
A
C
Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Plan/tervezés
• Teljesítménycélok, utak,
módszerek, pontos specifikáció
Check, study/
ellenőrzés, elemzés
Do/végrehajtás
• Összehasonlítása a tervezettnek a
megvalósítottal
(megvalósíthatóság elemzése,
javítási ötletek)
• Végrehajtás, folyamatok
elindítása, termék elkészítése,
folyamatos mérések, a folyamat
dokumentálása
Action, adjust/
beavatkozás,igazítás
• „Újratervezés”, változtatni hol?
Minőségirányítási rendszerek
ISO / TQM
MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
TQM: teljeskörű minőségmenedzsment
ISO
TQM
Szabványos követelmények
Irányítási filozófia
Külső auditálás révén
tanúsítványszerzés
Belső önértékelés
Befejezett
Folyamatos (ciklikus ismétlés)
Elért minőség fenntartása
Minőség fejlesztése a cél
A közös értékelési keretrendszer
• teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM)
• közszféra képviselői dolgozták ki a a közszféra számára az Európai
Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) Kiválóság Modelljét alapul véve.
• Alapelve: szervezet teljesítményének kiválósága 5 terület megfelelő
irányításától függ (vezetés, stratégiaalkotás és tervezés, munkatársak,
partnerkapcsolatok és erőforrások, folyamatok) -- adottságok
• További 4 terület az eredmények mérésére szolgál: felhasználókkal
kapcsolatos eredmények, munkatársakkal kapcsolatos eredmények,
társadalmi környezetre gyakorolt hatás, szervezet kulcsfontosságú
eredményei
Jogszabályi háttér
12/2010. (III. 11) OKM Rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári
Minőségi Díj adományozásáról
- minősítési eljárás keretében
- pályázati rendszerben
- könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas
színvonaláért
Előzmények
Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt:
● az 1997. évi CXL. törvény megjelenését követő második stratégiai
ciklusban (2003-2007) kezdődött, és a 2008-2013-as ciklusban teljesedett
ki;
● az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó könyvtári
követelmények teljesítését: a minőségi szolgáltatások kialakítását tűzte ki
célul
Előzmények
Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt:
● modell: a minőségfejlesztés lépései, a megvalósítás keretei,
dokumentációs elvárásai
● az addig megszerzett minőségmenedzsment ismeretek és gyakorlat
rendszerbe foglalása
● stratégiai terv részévé tette a könyvtárak minőségelvű értékelését,
szakfelügyeletét
● célja a hazai minősítési rendszerben a könyvtárak helyét megtalálni
Előzmények
Könyvtári minőségfejlesztés 21 program kidolgozói
Skaliczki Judit (az OKM Könyvtári Osztálya főosztályvezető-helyettese) felkérésére:
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/beszamolo07_2.pdf
Intézmények:
●
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár,
Eger
●
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár, Debrecen
●
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár, Celldömölk
●
Országos Idegennyelvű Könyvtár
●
Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári
Intézet
Szakértők:
●
●
●
●
Skaliczki Judit, OKM KO
Ramháb Mária, Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Katona József Megyei
Könyvtára, Kecskemét
Szabó Ferenc, szociológus, Könyvtári
Intézet
Zalainé Kovács Éva, Budapesti Corvinus
Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár
Előzmények
Könyvtári minőségfejlesztés 21 program
megvalósításai (még az első ciklusban)
1. fázis:
●
vezetők elkötelezettsége
●
szervezeti kultúra fejlesztése
●
részt vevő intézmények
küldetésnyilatkozata és jövőképe
●
helyzetértékelés
●
stratégiai terv
●
legfontosabb partnerek azonosítása,
elvárásaik és elégedettségük mérése
2. fázis:
●
●
●
●
●
●
●
munkatársak motiválása, elkötelezettsége
szervezeti kultúra fejlesztése
folyamatközpontú működés
dokumentációs rendszer kidolgozása
könyvtári minőségdíj szempontrendszere
szerzett tapasztalatok népszerűsítése
önálló kötet: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai
tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit
Előzmények
Könyvtári minőségfejlesztés 21 program
megvalósításai (második ciklusban)
3. fázis:
●
folyamatközpontúság (folyamatábrák,
folyamatgazdák)
●
ellenőrzőpontok, mérések, értékelések
●
beavatkozások
4. fázis:
●
●
●
a könyvtárak önértékelési rendszerének
kialakítása (dokumentációs rendszer
kiépítése, egységes fogalomtár kialakítása)
tapasztalatcsere
a könyvtárak minőségelvű értékelésének,
illetve a könyvtári minőségi díj
szempontrendszerének kidolgozása
Jogszabályi háttér
12/2010. (III. 11) OKM Rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári
Minőségi Díj adományozásáról
- minősítési eljárás keretében
- pályázati rendszerben
- könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas
színvonaláért
Jogszabályi háttér
Kétlépcsős:
1. több Minősített Könyvtár évente (5 évre
szól,visszavonható, újrapályázható/-andó)
2. egyetlen Könyvtári Minőségi Díj kiosztása
(év megjelölésével örökre szól,
visszavonhatatlan)
1. lépcső
Pályázati dokumentáció:
● pályázati adatlap
● önértékelés (KKÉK)
● kötelező dokumentumok
● pályázati díj utalása
2. lépcső: A Díjra csak Minősített Könyvtárak pályázhatnak
Kötelező dokumentumok
● Minőségi kézikönyv (benne a
könyvtár minőségpolitikája)
● Szervezeti felépítés ábrája
● Belső és külső kommunikációs
terv
● Továbbképzési tervek
● Stratégiai terv
(küldetésnyilatkozat, jövőkép,
PGTTJ és SWOT elemzés)
● éves beszámolók, cselekvési
és/vagy munkatervek (tárgyév és
megelőző év)
● partnerek azonosítását bizonyító
dokumentumok
● folyamatszabályozás (azonosítás,
folyamatgazda,
kompetenciahatárok)
● folyamatábrák, -leírások,
szolgáltatási előírások
● használókat érintő
útmutatók,szabályzatok,
hozzáférhetőségét bizonyító dok
● használói elégedettségmérés
● panaszkezelés módja
● dolgozói elégedettségmérés
eredményei
● lista a tárgyévi és előző évi
médiaszereplésekről
Ajánlott dokumentumok (40)
● partneri együttműködési
megállapodások
● utóbbi 3 év nyertes pályázatainak
eredményessége
● utóbbi 3 év közösségi
rendezvényei
● szakfelügyeleti jelentések
● a könyvtáron belüli konfliktusok
kezelésének bemutatása
● használói elégedettségmérések
kérdőívei és értékelései
● anyagi és erkölcsi elismerés
eljárásrendje/ értékelési
szabályzat, ösztönzési stratégia
● esélyegyenlőségi terv
● szolgáltatások
költséghatékonyságáról készült
dokumentumok
● problémamegoldó módszerek
alkalmazásának dokumentumai
● intézményen belüli munkatársi
rotáció, mobilitás bemutatása
● fenntartó értékelése
Minősített könyvtárak
DEENK
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Gödöllői Egyetemi Könyvtár
Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Könyvtár és Levéltár
Bács-Kiskun Megyei Katona József Megyei és Városi
Könyvtár
Elérhető segítség
• Könyvtári Intézet kiadványai (A jó gyakorlat a könyvtári
minőségirányítás bevezetéséhez sorozat)
• Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamai
• Külső szakértő
• Minősített könyvtárak nyilvános minőségirányítási
dokumentumainak tanulmányozása
• Tapasztalatcsere a könyvtári minőségirányítást
sikeresen működtető könyvtárakkal
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents