Sử dụng Internet trong nghiên cứu, học tập

Report
Sử dụng INTERNET
TRONG NGHIÊN CỨU – HỌC TẬP
Internet giúp gì cho việc học?
Internet là nguồn thông tin vô tận, trong
đó có nhiều thông tin có thể sử dụng
trong học tập. Vậy làm thế nào để xác
định được đâu là thông tin có ích?
 Hãy là người có kiến thức thông tin để
sử dụng hiệu quả nguồn tin phong phú
và dễ tiếp cận này.

Các bước tra cứu thông tin Internet
Dùng các công cụ tra cứu để tìm
thông tin
 Xác định các trang web theo yêu cầu
 Kiểm tra độ tin cậy của trang
 Xác định mức độ chuyên sâu của
thông tin
 Đánh giá độ chất lượng thông tin

Phân loại trang web
Trang tin tức
 Trang cá nhân
 Trang của các nhóm chuyên đề
 Trang quảng cáo, kinh doanh
 Trang giải trí

Công cụ tra cứu là gì?
CCTC (search engine) là chương trình
tìm kiếm trên mạng, còn có tên crawler,
spider, robot
 Có chức năng chọn lọc từ các trang web
để lấy kết quả theo yêu cầu
 CCTC có thể giúp bạn tìm được các
thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc giải trí
tốt
 Có nhiều CCTC, nên chọn loại phù hợp
cho từng yêu cầu tìm tin

CCTC hoạt động như thế nào?
Trang web là các tập tin
html có địa chỉ liên kết
 CCTC dùng chức năng
spider/crawler để dò tìm
liên kết (link) của các tập
tin và tập hợp lại thành
danh mục

Các loại CCTC
CCTC phổ thông: Google, Alta Vista
 Đa công cụ (tra cứu đồng thời nhiều
CCTC): Dogpile, Metacrawler
 CCTC chuyên đề: SearchEdu.com
 Thư mục chủ đề: Yahoo, Google

Vì sao Google được ưa chuộng?
Kết quả tìm kiếm có cả lượng và chất
 Có công cụ xếp hạng kết quả
 Tra cứu được 12 loại tập tin khác nhau
 Có lưu “trang ẩn” (cached)
 Có tính năng tìm kiếm nâng cao
 Có thể tìm kiếm hình ảnh
 Có kèm các hỗ trợ: dịch thuật, tin tức,
email, lưu trữ hồ sơ cá nhân ...

CCTC tìm được tất cả thông tin mạng?
Hầu hết các CCTC thông thường như
Google, chỉ tìm được 20%-50% thông
tin hiện có
 CCTC không bắt kịp với sự phát triển
quá nhanh của thông tin
 Kết quả tìm kiếm từ CCTC không
được chọn lọc và đánh giá chất lượng

Web nổi/web ẩn

 Web ẩn/chìm (Deep
Web nổi (Surface
web/Invisible web)
web/Visible web)
Là những trang HTML Là các trang không
nằm trong danh mục
có thể tra cứu bằng
tìm kiếm của các
công cụ tra cứu thông
CCTC
thường như Google,
AltaVista, Yahoo...
Phải được giới thiệu
bởi thư viện/chuyên
viên thông tin thông
qua các danh mục
chuyên đề (directory)
Tỷ lệ web nổi và web ẩn
Web ẩn bao gồm những gì?

Các thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ
liệu:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Tên người, địa chỉ, số điện thọai
Bằng sáng chế
Văn bản luật
Số liệu kỹ thuật
Dữ liệu công ty
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Nguồn tài liệu nội sinh
Web ẩn bao gồm những gì?

Thông tin mới và thường xuyên thay
đổi:
◦
◦
◦
◦
◦
Bản tin
Thông tin tuyển dụng
Lịch trình và bảng giá tham quan du lịch
Dữ liệu tài chính
Thư mục và CSDL thư viện
Web ẩn : tài nguyên học tập
•
•
•
54% web ẩn là các CSDL thông tin theo
chủ đề, hầu hết là miễn phí
Một số có thu phí như ProQuest, Wilson,
LexisNexis, Science Direct,... là nguồn
tạp chí nghiên cứu được thư viện trường
đại học đăng ký thuê bao hàng năm
Web ẩn chính là nguồn thông tin chất
lượng dành cho học tập, nghiên cứu mà
SV nên tận dụng thay vì tra cứu Google
Làm sao để tiếp cận web ẩn?

Web ẩn chỉ có thể tìm thấy nhờ sự chỉ
dẫn của chuyên gia qua các công cụ
như:
◦ Danh mục web – tổng quát/chuyên ngành
(Directory)
◦ CCTC đặc biệt
◦ Cổng thông tin theo chủ đề (Library Portal)
Web ẩn
Một số trang tìm kiếm chuyên dụng
IPL2 - Internet Public Library
CompletePlanet
Dmoz
SearchEdu
Sociosite
Infomine
The WWW Virtual Library
Infoplease
Intute
SCIRUS
Các trang chuyên đề khác
A-Z internet resources for education
 Deep Web Research and Discovery
Resources (By Marcus P. Zillman)
 Online Subject Guides

Làm chủ nguồn thông tin
Tài liệu Internet luôn phát triển về số
lượng, chất lượng và thể loại
 Người có kiến thức về thông tin sẽ biết
tìm kiếm và sử dụng hiệu quả nguồn tài
nguyên vô tận này
 Trang web thư viện:
http://thuvien.hoasen.edu.vn/index.php
là nơi cập nhật các phương pháp tìm tin
và kiến thức thông tin mới nhất
 Cũng có thể gặp trực tiếp nhân viên Thư
viện để được hỗ trợ


similar documents