HongHanh - Webnode

Report
Thương hiệu áo tắm: Hồng Hạnh, Lan Hạnh, Hợp Giang, Xuân Thu
Hong Hanh
Lan Hanh
1. So sánh phương thức kinh doanh
Thương hiệu
Số điểm kinh
doanh
Phương thức kinh doanh
Trực tiếp
Website
Hồng Hạnh
9
V
V
Hợp Giang
2
V
V
Xuân Thu
9
V
V
Lan Hạnh
7
V
Liên kết
Phương thức kinh doanh của Hồng Hạnh linh hoạt nhất
Hồng Hạnh, Xuân Thu có nhiều điểm kinh doanh nhất
V
V
2. So sánh đối tượng và phong cách
Đối tượng
Thương hiệu
Phong cách
Nam
Nữ
Trẻ
em
Thời trang
Cổ điển
HongHanh
V
V
V
V
V
Hop Giang
V
V
Xuan Thu
Lan Hanh
V
V
V
V
V
V
V
V
Đều có đối tượng là Nữ
Hồng Hạnh và Lan Hạnh có phong cách tương đồng
V
3. So sánh giá cả
1RMB=3320VND
Mý:Venus, VictoriaSecret, Volcom (180-590)
Nhập khẩu
Trung Quốc:Yingfa, Fiesta,Shuman,Sanqi,O-kiss… (30-400)
Hàn Quốc: Renoma, Bikiholi, Vikiholic…(185-390)
Nhật: Cretamoon, Shreanu, Girlfriends (105-205)
Thái Lan: Brakini(90-145)
LanHanh (25-205)
Nội địa
Đối
thủ
cạnh
tranh
HopGiang (75-150)
Xuanthu (77-120)
HongHanh (50-100)
0
50
100
150
200
250
Strojis (250-945)
Aquamarine (270-420)
300
4 thương hiệu đều có định giá 75-100RMB,
Trong đó Lan Hạnh có giá cả đa dạng hơn
Đều chịu sức ép cạnh tranh của các thương hiệu nhập khẩu
350
400
4. So sánh số lượng, kiểu dáng áo tắm nữ
LanHanh
Bộ 3 chiếc
Váy đi biển
XuanThu
2 mảnh tam giác
2 mảnh quần
2 mảnh váy
HopGiang
Liền thân tam giác
Liền thân quần
HongHanh
Liền thân váy
0
50
100
150
200
Số lượng sản phẩm của Lan Hạnh nhiều nhất.
Áo tắm liền thân tam giác đa số chiếm tỉ lệ cao ở mỗi thương hiệu
5. So sánh màu sắc áo tắm nữ
Xuân Thu
Lan Hạnh
Hồng Hạnh
Hợp Giang
4 thương hiệu đều có màu hồng, xanh, đen là màu chủ đạo

similar documents