WELCOME_files/TEMPLATE 001

Report
2014-2015 ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET PROJESİ
REOLOJİ ve AKIŞ MODELLERİ
Murat Sami BERKMAN
[email protected]
Mayıs 2015
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, TÜRKİYE
Özet
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların deformasyon özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Yunanca rheo ve logos kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlaçların hem üretim
aşamasında hem de bitmiş ürün özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Yarı-katı
ilaçların tüpten boşaltılması, emülsiyon ve süspansiyon gibi ilaç şekillerinin şişeden
akabilmesi ve parenteral amaçla kullanılacak ilaçların enjektör iğnesinden geçmesi
reolojik özelliklerine bağlıdır.
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların deformasyon özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Yunanca rheo ve logos kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlaçların hem üretim
aşamasında hem de bitmiş ürün özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir.
Giriş
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların deformasyon
özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca rheo ve
logos
kelimelerinin
birleşmesinden
oluşmuştur.
İlaçların hem üretim aşamasında hem de bitmiş ürün
özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Yarı-katı
ilaçların
tüpten
boşaltılması,
emülsiyon
ve
süspansiyon gibi ilaç şekillerinin şişeden akabilmesi
ve parenteral amaçla kullanılacak ilaçların enjektör
iğnesinden geçmesi reolojik özelliklerine bağlıdır.
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların deformasyon
özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca rheo ve
logos
kelimelerinin
birleşmesinden
oluşmuştur.
İlaçların hem üretim aşamasında hem de bitmiş ürün
özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Yarı-katı
ilaçların
tüpten
boşaltılması,
emülsiyon
ve
süspansiyon gibi ilaç şekillerinin şişeden akabilmesi
ve parenteral amaçla kullanılacak ilaçların enjektör
iğnesinden geçmesi reolojik özelliklerine bağlıdır.
Yöntem
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların
deformasyon özelliklerini inceleyen bilim
dalıdır.
Yunanca
rheo
ve
logos
kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
İlaçların hem üretim aşamasında hem de
bitmiş ürün özelliklerinin belirlenmesinde
önemlidir.
Yarı-katı
ilaçların
tüpten
boşaltılması, emülsiyon ve süspansiyon
gibi ilaç şekillerinin şişeden akabilmesi ve
parenteral amaçla kullanılacak ilaçların
enjektör iğnesinden geçmesi reolojik
özelliklerine bağlıdır. Reoloji, sıvıların akış
ve katıların deformasyon özelliklerini
inceleyen bilim dalıdır. Yunanca rheo ve
logos
kelimelerinin
birleşmesinden
oluşmuştur.
İlaçların
hem
üretim
aşamasında
hem
de
bitmiş
ürün
özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir.
Yarı-katı ilaçların tüpten boşaltılması,
emülsiyon ve süspansiyon gibi ilaç
şekillerinin
şişeden
akabilmesi
ve
parenteral amaçla kullanılacak ilaçların
enjektör iğnesinden geçmesi reolojik
özelliklerine bağlıdır.
sıvıların akış ve katıların
deformasyon özelliklerini inceleyen bilim
dalıdır.
Yunanca
rheo
ve
logos
kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
İlaçların hem üretim aşamasında hem de
bitmiş ürün özelliklerinin belirlenmesinde
önemlidir.
Yarı-katı
ilaçların
tüpten
boşaltılması, emülsiyon ve süspansiyon
gibi ilaç şekillerinin şişeden akabilmesi ve
parenteral amaçla kullanılacak ilaçların
enjektör iğnesinden geçmesi reolojik
özelliklerine bağlıdır.
Kaynaklar
1. Surname A.B., Deneme C.D., Berkman M.S., "Reoloji ve Akış Modelleri", Derginin İsmi, 12(2),
s.440, (2013).
2. Deneme C.D., Berkman M.S., Surname A.B., "Yayının Adı", Derginin İsmi, 8(3), s.111, (2014).
3. Soyadı E.F., Deneme C.D., Berkman M.S., "2015 Öğretim Yılı Mezuniyet Projesi", Derginin İsmi,
12(2), s.440, (2011).
4. Deneme C.D., Berkman M.S., Surname A.B., "Yayının Adı", Derginin İsmi, 8(3), s.111, (2011).
5. Surname A.B., Deneme C.D., Berkman M.S., "Reoloji ve Akış Modelleri", Derginin İsmi, 12(2),
s.440, (2013).
6. Soyadı C.D., Berkman M.S., Surname A.B., "Yayının Adı", Derginin İsmi, 8(3), s.111, (2014).
7. Surname A.B., Deneme C.D., Berkman M.S., "2015 Öğretim Yılı Mezuniyet Projesi", Derginin İsmi,
12(2), s.440, (2013).
8. Deneme C.D., Berkman M.S., Surname A.B., "Yayının Adı", Derginin İsmi, 8(3), s.111, (2010).
sıvıların akış ve katıların deformasyon
özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca rheo ve
logos
kelimelerinin
birleşmesinden
oluşmuştur.
İlaçların hem üretim aşamasında hem de bitmiş ürün
özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir.
Şekil 2. Akış ve deformasyon özellikleri
Bulgular
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların deformasyon
özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca rheo ve
logos
kelimelerinin
birleşmesinden
oluşmuştur.
İlaçların hem üretim aşamasında hem de bitmiş ürün
özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Yarı-katı
ilaçların
tüpten
boşaltılması,
emülsiyon
ve
süspansiyon gibi ilaç şekillerinin şişeden akabilmesi
ve parenteral amaçla kullanılacak ilaçların enjektör
iğnesinden geçmesi reolojik özelliklerine bağlıdır.
Reoloji,
Reoloji,
Şekil 1. Akış ve deformasyon özellikleri
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların deformasyon
özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca rheo ve
logos
kelimelerinin
birleşmesinden
oluşmuştur.
İlaçların hem üretim aşamasında hem de bitmiş ürün
özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Yarı-katı
ilaçların
tüpten
boşaltılması,
emülsiyon
ve
süspansiyon gibi ilaç şekillerinin şişeden akabilmesi
ve parenteral amaçla kullanılacak ilaçların enjektör
iğnesinden geçmesi reolojik özelliklerine bağlıdır.
Yunanca rheo ve logos kelimelerinin birleşmesinden
oluşmuştur. İlaçların hem üretim aşamasında hem de
bitmiş ürün özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir.
Katıların deformasyon özelliklerini inceleyen bilim
dalıdır.
Sonuç
Reoloji,
sıvıların akış ve katıların deformasyon özelliklerini inceleyen bilim
dalıdır. Yunanca rheo ve logos kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlaçların
hem üretim aşamasında hem de bitmiş ürün özelliklerinin belirlenmesinde
önemlidir. Yarı-katı ilaçların tüpten boşaltılması, emülsiyon ve süspansiyon gibi
ilaç şekillerinin şişeden akabilmesi ve parenteral amaçla kullanılacak ilaçların
enjektör iğnesinden geçmesi reolojik özelliklerine bağlıdır. Yunanca rheo ve
logos kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlaçların hem üretim
aşamasında hem de bitmiş ürün özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Yarıkatı ilaçların tüpten boşaltılması, emülsiyon ve süspansiyon gibi ilaç şekillerinin
şişeden akabilmesi ve parenteral amaçla kullanılacak ilaçların enjektör
iğnesinden geçmesi reolojik özelliklerine bağlıdır.

similar documents