Y Tuduriaid a`r Stiwartiaid

Report
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Roedd tu mewn i gartrefi Tuduraidd yn
defnyddio cerrig a thrawstiau pren.
Gallwch weld nifer o enghreifftiau o
gynllun Tuduraidd hyd heddiw.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r esiamplau hyn yn dangos y fframiau
a’r nodweddion pren a gysylltir ag oes y
Tuduriaid. Gallwch weld y lluniau yma yn
www.photolibrarywales.com
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Enghreifftiau yw’r rhain o ddodrefn pren Tuduraidd o
www.photolibrarywales.com
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Daw’r tri llun tebyg o Dŷ Mansachwr
Tuduraidd yn Ninbych-y-Pysgod.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Dyma dair enghraifft wahanol o’r tu allan i Gartrefi
Tuduraidd o sawl rhan o Gymru. Daw’r rhain o
Ddinbych-y-Pysgod, Rhaeadr a’r Trallwng. Daw’r
un od o oes Fictoria.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r lluniau yn dangos y tu mewn i
Gastell Gwydir ger Llanrwst yng Ngogledd
Cymru.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r lluniau hyn o Ogledd, Canolbarth a De
Cymru, ac maen nhw’n dangos pa mor unffurf
oedd y cynllun Tuduraidd drwy Gymru.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r lluniau cywiryn gysylltiedig
oherwydd eu bod i gyd yn dangos Carchar
Biwmares. Roedd yn cael ei ddefnyddio yn
oes y Stiwartiaid a hyd yn oed mor
ddiweddar â’r 1990au. Daw’r llun od o Oes
y Celtiaid.
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r lluniau i gyd yn enghreiffitu o du mewn tai
yn Oes y Tuduriaid/y Stiwartiaid. Maen nhw’n
dangos sut roedd y trawstiau’n cael eu
defnyddio i gynnal yr adeilad a sut roedden
nhw’n coginio. Gellir gweld mwy o luniau drwy
chwilio www.gtj.org.uk
CLICIWCH I’R HER NESAF
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
TRIWCH ETO!
CLICIWCH I DRIO ETO
www.ngfl-cymru.org.uk
NGfL CYMRU GCaD
CYWIR!
Mae’r tri llun yn dangos faint o
fanylder oedd mewn cynlluniau ym
mlynyddoedd olaf teyrnasiad y
Tuduriaid a’r Stiwartiaid.
YN ÔL I’R DECHRAU
www.ngfl-cymru.org.uk

similar documents