Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Puan Hesaplamaları ve

Report
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem
Ortaöğretime Yerleştirmede Esas
Alınacak Puanın Hesaplanması
Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanlar
1. Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının
aritmetik ortalamasının %30’u
2. 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’i
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem 3
Ortaöğretime Yerleştirmede Esas
Alınacak Puanın Hesaplanması
Yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanır?
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin
ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı
ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına
bölümünden elde edilen puanı ifade eder.
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem 4
8. SINIF YILSONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI
5
YILSONU BAŞARI PUANLARI
DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ
SINIFLAR
YIL SONU BAŞARI PUANLARI
6.Sınıf
75.8700
7.Sınıf
68.9700
8.Sınıf
78.2292
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem 6
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI

Ortak Sınavlar Kapsamında,Sınavı gerçekleştirilen
derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile
çarpılır.Çarpımların toplamından elde edilen değer, Derslerin
ağırlık katsayıların toplamına bölünmesi suretiyle her bir
dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde
edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının
aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını
oluşturur.Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem 7
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI
 Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi
sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.
X
X
Matematik
4
X
X
X
X
Fen ve Teknoloji
4
X
X
X
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
2
X
X
Yabancı Dil
4
X
X
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
X
Vatandaşlık ve Demokrasi
1
Görsel Sanatlar
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
x
1
X
X
X
X
X
x
Müzik
1
X
X
X
X
X
X
Beden Eğitimi
2
X
X
X
X
X
X
Teknoloji ve Tasarım
2
X
X
X
X
X
x
X
PROJE
X
DERSLER
X
PROJE
3..SINAV
PUANI
X
3..SINAV
PUANI
2..SINAV
PUANI
X
2..SINAV
PUANI
1..SINAV
PUANI
5
1..SINAV
PUANI
HAFTALIK
DERS SAATİ
Türkçe
PERFORMANS
2.DÖNEM
PERFORMANS
1.DÖNEM
x
X
X
x
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem 8
Ağırlıklı Puan
Ağırlık
Katsayısı
TEOG Sınavları
Ortalaması
2. Dönem
Sınav Puanı
DERSLER
1. Dönem
Sınav Puanı
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI
HESPLAMALARI
TÜRKÇE
85
90
87,5
4
350
MATEMATİK
35
75
55
4
220
FEN ve TEK.
90
70
80
4
320
SOSYAL BİL.
85
80
82,5
2
165
YABANCI DİL
60
70
65
2
130
DİN KÜLTÜRÜ
75
75
75
2
150
18
1335
TEOG SINAV PUANI
1335/18=74,1666
74,1666/100=0,7416
0,7416x700=519,1666
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem 9
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI
 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıf Ağırlıklandırılmış Merkezi
Sınav puanının %70'i, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.
8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
78.2292
7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
68.9700
6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
75.8700
Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
519.1666
Yerleştirmeye esas puan(YEP)
371. 9117
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem10
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL
GERÇEKLEŞECEK?
 Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim
kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde
kullanılacak.
 Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre
değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik
ortamda gerçekleştirilecek.
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem11
PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME
NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki
öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır
• Tercih önceliği,
• Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
• Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem12
Herkese ihtiyacı olan eğitim…
Adres : Fevzipaşa Cad. ERZİNCAN
Tlf
: 0 446 214 20 73
Fax
: 0 446 214 11 85
E-Posta
: [email protected]
Elektronik Ağ : erzincan.meb.gov.tr
Facebook : erzincanmem
Twitter : erzincanmem

similar documents