10. Oplodnja

Report
Oplodnja
Transport spermija



spermiji koloniziraju kripte cerviksa
→ gibanje kroz materište (rep) →
tube (3 sata)
y- spermiji brže se kreću i kraće traju
od x-spermija
72 sata sposobni za oplodnju
Transport jajne stanice


pucanje Graafovog folikula
– oslobađa se jajna
stanica okružena slojem
granuloza stanica (važne
za prihvaćanje jajne
stanice za infundibulum i
tubu)
12-24 sata sposobna za
oplodnju (optimalno 1-2
sata)
Kopulacija
1.
penetracija
2.
oplodnja



spajanje haploidnog spermija i
haploidne jajne stanice
više spermija prolazi zonu pelucidu ali
samo jedan ulazi u jajnu stanicu
nakon 30 sati prva mitoza, nastaju 2
blastomere
Penetracija spermija
Procesi nakon penetracije
spermija
Rane faze razvoja


morula – do 16 blastomera
blastocista ili blastula – 5. dan
o
blastoderm
o
o
o

embrioblast
trofoblast
blastocista
implantacija blastociste 6. dan
Od zigote do blastociste
Trofoblast
Embrioblast
Šupljina
blastociste
Šupljina
blastociste
(a) Zigota
Oplodnja
(b) 4-stanični stadij.
2 dana
(a)
(c) Morula.
3 dana
(d) Rana blastocista.
4 dana
(e) Implantirajuća
blastocista.
6 dana
(b)
(c)
Jajnik
Jajovod
(d)
Oocita
Ovulation
(e)
Uterus
Endometrij
Šupljina uterusa
Implantacija (nidacija)

počinje 6-7 dana nakon
oplodnje adheriranjem
trofoblasta za
decidualno promijenjeni
endometrij

trofoblast se diferencira



citotrofoblast
sinciciotrofoblast
implantiranu
blastocistu prekriva
kapsularna decidua

implantacija završava
14 dana nakon oplodnje
Placentacija

placenta se razvija od



embrionalnog trofoblasta
bazalne decidue
stvaranje korionskih resica


uronjene u majčinu krv
razvijaju se krvne žile koje migriraju prema fetusu
(osnova umbilikalnih krvnih žila)
posteljica je u cijelosti formirana do
kraja 3. mjeseca gestacije
Placentacija
Placentacija
Uloga placente



Respiratorna
Nutritivna
Endokrina žlijezda



Korionski gonadotropin (Chg)
Hormoni poput hormona jajnika
Placenta barijera

similar documents