EeB - BEFFA

Report
Dotační příležitosti pro oblast
energeticky efektivní výstavby v
programovém období 2014-2020
Praha 16. 10. 2014
RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.
Seminář o financování stavebních projektů, BEFFA
www.eebcz.eu | [email protected]
Obsah
 Horizon 2020
 EIT (InnoEnergy, Climate)
 EUREKA, Eurostars
 Strukturální fondy (OP PIK, OP VVV)
 Ostatní nástroje
 EEB-CZ
2
Horizon 2020
3
Horizon 2020 – societal challenges
 RIA (research and innovation actions), IA (innovation




actions), CSA (coordination and support actions)
Určené tematické okruhy (top-down)
Financování
 100% financování, 70% inovační akce, 25 % režie
 Platí pro všechny účastníky bez rozdílu
Pravidla
 Kolaborativní výzkum (3/3)
Výzvy
 Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en)
4
Horizon 2020 – industrial leadership
 Průlomové a průmyslové technologie (LEIT)
 Pokročilé materiály
 Pokročilá výroba a zpracování
 Přístup k rizikovému financování
 Inovace v MSP
 Podpora ve 3 fázích inovačního cyklu (podle SBIR)
 Koncepce a hodnocení proveditelnosti
 Výzkum, vývoj, demonstrace
 Komercializace
5
Horizon 2020 – vhodné výzvy
 H2020-EE-2015-1-PPP: Building design for new highly energy performing buildings (IA,








4.2.2015)
H2020-EE-2015-1-PPP: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial
systems… (RIA, 4.2.2015)
H2020-EeB-2015: Innovative design tools for refurbishing of buildings at district level (IA,
4.2.2015)
H2020-EeB-2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building applications
(RIA, 4.2.2015)
H2020-EeB-2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings (IA, 4.2.2015)
H2020-LCE-2015-2: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling
technologies (IA, 5.5.2015)
H2020-LCE-2015-3: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating
and cooling technologies (CSA, 5.5.2015)
H2020-SMEINST-2-2014: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon
energy system (SME, 17.12.2014)
H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA: Novel ideas for radically new technologies (RIA,
31.3.2015)
6
European Institute for Innovation and
Technology (EIT)
 EIT členění
 KIC InnoEnergy (smart grids and storage; smart and intelligent buildings
and cities)
EIT ICT Labs
Climate-KIC (sustainable city systems; the built environment)


 Finance
 25% financování (spoluúčast lze doložit z minulosti a z veřejných zdrojů
– reálně 100%)
 Pravidla
 Účast někoho z KIC partnerů (tzv. full partners)
 Vysoké TRL (5+) a uvedení na trh
 Výzvy
 KIC InnoEnergy, 20.11.2014; jaro 2015
 Climate-KIC, jaro 2015
7
EUREKA, Eurostars
 EUREKA, Eurostars
 Není omezené tématy (bottom-up)
 Finance
 50% financování
 Pravidla
 R&D SME
 Vysoké TRL, do 24 měsíců na trhu
 Kolaborativní projekty (2/2)
 Výzvy
 EUREKA průběžně celý rok (individual projects)
 Eurostars2, 5.3.2015
8
Ostatní (komunitární) programy
 Active and Assisted Living
 COSME
 Research Fund for Coal and Steal
 SPS NATO
 EHP Norsko
 Call for tenders
9
Strukturální fondy – OP PIK
 Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 SC1.1 – zvýšit inovační výkonnost podniků
 SC1.2 – zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a
inovacích
 Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost malých

a středních podniků
 SC2.2 – zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků
Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných
surovin
 SC3.2 – zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
 SC3.3 – zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v energetických
soustavách
10
Strukturální fondy – OP VVV
 Prioritní osa 1 – posilování kapacit pro kvalitní
výzkum
 Orientace na společenské výzvy (RIS3), národní priority
orientovaného výzkumu a interdisciplinaritu; snaha o
synergie s OP PIK
 Specifický cíl 2 – zvýšení přínosů výzkumu pro
společnost
 Výzkumné projekty v před-obchodní fázi
 Spolufinancování projektů H2020
 Rozvoj strategického řízení VaVaI
11
Platforma pro energeticky efektivní výstavbu EEB-CZ
www.eebcz.eu
1.10.2014
RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.
www.eebcz.eu | [email protected]
EEB-CZ (www.eebcz.eu)
 Informujeme o možnostech zapojení do projektů
 Přetavíme Váš výzkumný záměr do projektové žádosti
 Posílíme Váš mezinárodní profil, vyhledáme zahraniční




partnery
Umožníme Vám aktivně prosazovat Vaše zájmy a
výzkumné priority v EU
Získáte know-how a přístup k nejnovějším trendům v
oboru
Získáte finance pro Vaše inovační aktivity
Nabízíme další vzdělávání se zaměřením na podporu
inovací a spolupráci s veřejným sektorem
13
Díky za pozornost
www.eebcz.eu | [email protected]

similar documents