PowerPoint-presentatie - VMS Roeselare, ASO

Report
SEMINARIE-UUR
HUMANE WETENSCHAPPEN
Hoe zit de vork in de steel?
3 grote delen:
1. Theorie over het centrale zenuwstelsel
(1ste trimester)
2. Werken aan schriftelijk verslag groepswerk
(2de trimester)
3. Mondelinge presentaties (3de trimester)
Mogelijke onderwerpen
► De ziekte van Parkinson
► Pijnopheffende geneesmiddelen
► ADHD / ADD
► Multiple sclerose
► De ziekte van Alzheimer
► Epilepsie
► Autisme
► Migraine
► Angststoornissen
►…
Schriftelijk verslag:
Het eindwerk moet duidelijk gestructureerd zijn. De volgende delen moeten
zeker voorkomen en wel in deze volgorde:
► Bedrukte
omslag (mag een eigen creatief ontwerp zijn op verhard papier)
► Blanco blad
► Titelblad (dit keer geen eigen creatief ontwerp; enkel de gegevens op een wit blad)
Op de voorzijde van de omslag moeten de volgende gegevens voorkomen :







naam van de school,
Seminariewerk,
titel (= stoornissen in het CZS en dan jullie ziekte)
naam van de schrijvers+ klasnummer
klas
naam van de begeleidende leerkracht(en), voorafgegaan door ‘mevrouw’ of ‘de heer’,
schooljaar (2011-2012)
Deze 3 eerste pagina’s tellen mee voor de Romeinse nummering, maar de nummering wordt niet
getoond
► Woord
vooraf
 Aangeven over wat je werk zal gaan, motiveren van je
keuze, het waarom van de opdracht,…
 Dankwoord
► Inhoudstafel
► Inleiding (hier begint de normale nummering)
 Inleiding op je werk
 Duidelijke en concrete structuur van het werk in
doorlopende tekst gegoten
► Corpus
(titel aanpassen)
Corpus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wat?
Link met de biologie
Prevalentie
Gevolgen (psychologisch, sociaal,
lichamelijk,…)
Gevolgen voor de omgeving
Behandeling
Opvang in Vlaanderen
► Besluit
► Bibliografie
(volgens BIN-normering)
► Bijlagen (verschillende bijlagen benoemen)
 Enkel waar in je werk naar verwezen wordt,
komt in bijlage
 Elke bijlage op nieuw blad + titel geven
► Blanco
blad
► Omslag (rug)
Mondelinge verdediging
► Duurt
ongeveer een 25 à 30-tal minuten. NIET
KORTER, NIET LANGER
► Je stelt hierin je werk voor aan de hand van de
nodige media.
► Vertelmoment!!!
► Je zorgt dat je het VOLLEDIGE werk kunt
verdedigen.
► Geen doorlopende tekst in handen
(hoogstens fiche met kernwoorden)
Puntenverdeling:
► Eerste
semester = 60 punten
► Tweede
semester = 80 punten
 20 punten op jullie mondelinge presentatie
 10 punten op de verdediging
 50 punten op het schriftelijk verslag
Belangrijke data:
► 03/03/2012
 indienen schriftelijk verslag
► Na
de paasvakantie
 mondelinge presentaties

similar documents