Presentatie thesis2

Report
Regulation of calcium-sensing receptor by amyloidbeta-42: implications for Alzheimer’s disease
2ste Master Biomedische Wetenschappen
Jabar Zada Freba
Academiejaar: 2012 – 2013
Promotor: Prof. Dr. K. D’Herde
Co-promotor: Dr. A. Diez Fraile
1
Overzicht
1.
2.
3.
4.
5.
Probleemstelling
Hypothese
Materiaal en methode
Resultaten en discussie
Conclusies
2
1. Probleemstelling
De ziekte van Alzheimer
 Neurodegeneratief
 Microscopisch:
• tau-eiwit kluwens
• amyloid-β plaques
 Verhoogde secretie van
Amyloid-β (Aβ) peptide
Vicieuze cirkel
3
1. Probleemstelling
De pathogenese van Alzheimer
 Oorzaak?
 Stoornis in calcium homeostase
 Calcium-sensing receptor (CaSR)
 Amyloid-β een agonist van CaSR
 GPCR wijdverspreid in het CZS
4
2. Hypothese
 CaSR is betrokken in Aβ42 gemedieerde activatie van
astrocyten.
5
3. Materialen en methoden
Celcultuur
•
NHA = Normale Humane Astrocyten
Reagentia
•
•
Oligomere humane Aβ42 (1-20µM; 6 &12h)
CaSR agonist, NPS-R-568 (0,1-10µM; 6&12h)
Methoden
•
•
•
•
Transmissie elektronenmicroscopie (TEM)
Immunocytochemie
F-actine kleuring
RT-qPCR
6
4. Resultaten
1. Transmissie-electronenmicroscopie
• NHA cellijn weinig gekend
• Karakteristatie van NHA
subculturen
• Glycogeen opstapeling
• Geëlongeerde
mitochondriën
• Cytoplasmatische
extensies
• Gecoate Vesikels en
caveolae
• Gap juncties
 Astrocyten
4. Resultaten
2. Immunocytochemie
CaSR
Kern
Niet-gepermeabiliseerd
Gepermeabiliseerd
4. Resultaten
3. Aβ42-gemedieerde activatie van astrocyten
Controle
Aβ42
Hu J, Akama KT, Krafft GA, Chromy BA, Van Eldik LJ (1998). Amyloid-beta peptide activates cultured astrocytes: morphological alterations, cytokine
induction and nitric oxide release. Brain research 785:195-206.
4. Resultaten
3.1. F-actine kleuring en DAPI
• 6h amyloïd-β-42
• Geen geactiveerde
morfologie te zien
4. Resultaten
3.2. Evaluatie van iNOS, TNF-α en IL-1β door RT-qPCR
• Geen detectie van iNOS en TNF-α
• Lichte upregulatie van IL-1β na 6 h incubatie met 1 µM Aβ42
Amyloid-beta-42
NPS-R-568
4. Resultaten
4. Evaluatie van mogelijke valkuilen
1. Oligomere vorm van Aβ42? Negatieve kleuring en TEM
2. GFAP (Glial Fibrillary Acidic protein)-kleuring
fibrillair
Ahmed M, Davis J, Aucoin D, et al (2007) Structural conversion of neurotoxic amyloid-beta(1-42) oligomers
to fibrils. Nat Struct Mol Biol. 17: 561-556.
oligomeer
5. Conclusie
 Astrocyten: ultrastructurele kenmerken
 CaSR expressie
geen dosis- en tijdsafhankelijke morfologische activatie na incubatie
met Aβ42 of NPS-R-568
 Geen verhoogde productie van onderzochte pro-inflammatoire
moleculen
 Aβ42 juist geaggregeerd
 GFAP negatief
Ondanks de aanwezigheid van CaSR geen activatie van NHA door
Aβ42 of NPS-R-568 waargenemen.
Hypothese: Mogelijks hebben de GFAP negatieve astrocyten een
verlaagde responsiviteit aan Aβ42.
Bedankt voor uw aandacht !
Vragen?
14

similar documents