Document

Report
Incidentie en prognose kanker
Annelie Vulink
Medisch oncoloog
Disclosure: Er is geen sprake van belangenverstrengeling.
Totale incidentie kanker (2011)
100.600
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Incidentie kanker 25-50 jaar
10.498 (10 % )
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Totale incidentie en sterfte (2011)
100.600 / 43.024
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
incidentie
sterfte
Incidentie en sterfte 25 – 50 jaar
10.498 / 2043 (5%)
5000
4500
4000
incidentie
sterfte
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Overleving na diagnose kanker
100%
90%
80%
18-44
45-54
55-64
65-74
75+
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jaar
Soort kanker (alle leeftijden)
Incidentie naar soort (25-50 jaar)
Borst vrouw
Huid
Bloed
Vrouwlijke geslachtsorganen
Colorectaal
Mannelijke geslachtsorganen
Onderste luchtwegen
Overige spijsvertering
Urinewegen
Hoofd/hals
Endocriene klieren
CZS
Bot/wekedelen
Onbekende prim tumor
Oog en orbita
Overige lokalisaties
Borst man
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Incidentie en sterfte naar soort
Borst vrouw
Huid
Bloed
Vrouwlijke geslachtsorganen
Colorectaal
Mannelijke geslachtsorganen
Onderste luchtwegen
Overige spijsvertering
Urinewegen
Hoofd/hals
Endocriene klieren
CZS
Bot/wekedelen
Onbekende prim tumor
Oog en orbita
Overige lokalisaties
Borst man
Ïncidentie
Sterfte
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Hoe goed is onze behandeling ?
Sterfte tov incidentie (%)
Borst vrouw
Huid
Bloed
Vrouwlijke geslachtsorganen
Colorectaal
Mannelijke geslachtsorganen
Onderste luchtwegen
Overige spijsvertering
Urinewegen
Hoofd/hals
Endocriene klieren
CZS
Bot/wekedelen
Onbekende prim tumor
Oog en orbita
Overige lokalisaties
Borst man
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Incidentie mammacarcinoom
16000
Incidentie
14000
12000
10000
8000
6000
4000
1989
1993
1997
2001
2005
2009
Sterfte mammacarcinoom
Door screening en systemische behandeling
Systemische behandeling mammacarcinoom
75 % van alle vrouwen met borstkanker:
N+
Alle patiënten,
tenzij 70+
N neg, MAAR
< 35 jaar
tumor > 2 cm
≥ 35 jaar met tumor 1.1 – 2 cm en BR ≥ 2
14
Adjuvante therapie
Chemotherapie
Hormoontherapie / Follow-up
OK
Tijd
Overleven
Angst
Intensieve co
Beperkte co
Veel steun
Minder steun
Neo-adjuvante therapie
Chemotherapie
Hormoontherapie / Follow-up
OK
Tijd
Overleven
Angst
Intensieve co
Beperkte co
Veel steun
Minder steun
Gevolgen behandeling kanker
Impact afhankelijk van curatie of palliatie
Gemetastaseerde ziekte in principe palliatie
Behalve:
- Testiscarcinoom
- Lymfomen
- Beperkt aantal metastasen (resectie of
stereotactische radiotherapie)
Palliatieve behandeling ≠ terminale fase
Mediane overleving:
- Onbehandelde gemetastaseerde maligniteit 6 – 9 mnd
Met behandeling:
- Mamma
- Darm
- Melanoom
24 mnd
24 – 30 mnd
16 mnd
Take home messages
- Incidentie stijgt, sterfte daalt
- 10 % van alle patiënten 25 – 50 jaar
- Absolute aantal laag, impact op omgeving hoog
- Kans op curatie hoger door screening en behandeling
- Mediane overleving van gemetastaseerde ziekte in jaren
- (Hoge) prijs voor genezing of levensverlenging
Droom
Droom je kleine mensen dromen,
Van heel je leven dat nog gaat komen.
Lief kind
Van koekjes en limonade, van opa en oma mee,
Van in het zwembad springen en spelen aan de zee.
Zo dicht nog bij het licht,
Voor tijd nog niet gezwicht.
Lief kind
Jij zonder angst voor wat morgen kan gaan komen,
Droom jij zacht je kleine mensen dromen.
En ik droom dan met je mee,
Van tijd als het water in de zee.
Lief kind
Droom zacht je kleine mensen dromen,
Ik droom, ik droom dat al jouw kleine wensen uit mogen komen.
Dank voor uw aandacht.
Annelie Vulink
Medisch oncoloog
Reinier de Graaf ziekenhuis
[email protected]

similar documents