hebreeen_28

Report
4 september 2014
1
Rijnsburg
Hebreeën 13
1
Laat de broederlijke liefde blijven.
2
Hebr.6:10
Want God is niet onrechtvaardig,
dat Hij uw werk zou vergeten
en de liefde, die gij voor zijn naam getoond
hebt door de diensten,
welke gij de heiligen bewezen hebt
en nog bewijst.
3
Hebreeën 13
Vergeet de herbergzaamheid niet,
want daardoor hebben sommigen,
zonder het te weten, engelen geherbergd.
2
4
Hebreeën 13
Vergeet de herbergzaamheid niet,
want daardoor hebben sommigen,
zonder het te weten, engelen geherbergd.
2
5
Hebreeën 13
Denkt aan de gevangenen,
alsof gij met hen gevangen waart;
aan hen, die mishandeld worden,
als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.
3
6
Hebr.10:35
Want gij hebt met de gevangenen mede
geleden en de roof van uw bezit blijmoedig
aanvaard, want gij wist, dat gijzelf
een beter en blijvend bezit hebt.
7
Hebreeën 13
Denkt aan de gevangenen,
alsof gij met hen gevangen waart;
aan hen, die mishandeld worden,
als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.
3
8
Hebr.11:25
maar hij (=Mozes) heeft liever met het volk
Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de
zonde te genieten;
9
Hebreeën 13
Het huwelijk zij in ere bij allen
en het bed onbezoedeld,
want hoereerders en echtbrekers
zal God oordelen.
4
10
Johannes 2:1
En op de derde dag was er een bruiloft
te Kana in Galilea...
11
Hebreeën 13
Het huwelijk zij in ere bij allen
en het bed onbezoedeld,
want hoereerders en echtbrekers
zal God oordelen.
4
12
Hebreeën 13
Het huwelijk zij in ere bij allen
en het bed onbezoedeld,
want hoereerders en echtbrekers
zal God oordelen.
4
13
Hebreeën 13
Het huwelijk zij in ere bij allen
en het bed onbezoedeld,
want hoereerders en echtbrekers
zal God oordelen.
4
14
Hebreeën 13
Het huwelijk zij in ere bij allen
en het bed onbezoedeld,
want hoereerders en echtbrekers
zal God oordelen.
4
15
Hebreeën 13
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn,
weest tevreden met wat gij hebt.
Want Hij heeft gezegd:
Ik zal u geenszins begeven,
Ik zal u geenszins verlaten.
5
16
Hebreeën 13
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn,
weest tevreden met wat gij hebt.
Want Hij heeft gezegd:
Ik zal u geenszins begeven,
Ik zal u geenszins verlaten.
5
17
Hebreeën 13
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn,
weest tevreden met wat gij hebt.
Want Hij heeft gezegd:
Ik zal u geenszins begeven,
Ik zal u geenszins verlaten.
5
18
Hebreeën 13
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn,
weest tevreden met wat gij hebt.
Want Hij heeft gezegd:
Ik zal u geenszins begeven,
Ik zal u geenszins verlaten.
5
19
Hebreeën 13
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
6
20
Hebreeën 13
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
6
21
Hebreeën 13
Houdt uw voorgangers in gedachtenis,
die het woord Gods tot u hebben gesproken;
let op het einde van hun wandel
en volgt hun geloof na.
7
22
Hebreeën 13
Houdt uw voorgangers in gedachtenis,
die het woord Gods tot u hebben gesproken;
let op het einde van hun wandel
en volgt hun geloof na.
7
23
Hebreeën 13
Houdt uw voorgangers in gedachtenis,
die het woord Gods tot u hebben gesproken;
let op het einde van hun wandel
en volgt hun geloof na.
7
24
Hebreeën 13
Houdt uw voorgangers in gedachtenis,
die het woord Gods tot u hebben gesproken;
let op het einde van hun wandel
en volgt hun geloof na.
7
25
Hebreeën 13
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde
en tot in eeuwigheid.
8
26
Hebreeën 13
Laat u niet medeslepen
door allerlei vreemde leringen;
want het is goed,
dat het hart zijn vastheid vindt in genade
en niet in spijzen:
wie het hierin zochten,
hebben er geen baat bij gevonden.
9
27
Hebreeën 13
Laat u niet medeslepen
door allerlei vreemde leringen;
want het is goed,
dat het hart zijn vastheid vindt in genade
en niet in spijzen:
wie het hierin zochten,
hebben er geen baat bij gevonden.
9
28
Hebreeën 13
Laat u niet medeslepen
door allerlei vreemde leringen;
want het is goed,
dat het hart zijn vastheid vindt in genade
en niet in spijzen:
wie het hierin zochten,
hebben er geen baat bij gevonden.
9
29
Hebreeën 13
Laat u niet medeslepen
door allerlei vreemde leringen;
want het is goed,
dat het hart zijn vastheid vindt in genade
en niet in spijzen:
wie het hierin zochten,
hebben er geen baat bij gevonden.
9
30
Hebreeën 13
Laat u niet medeslepen
door allerlei vreemde leringen;
want het is goed,
dat het hart zijn vastheid vindt in genade
en niet in spijzen:
wie het hierin zochten,
hebben er geen baat bij gevonden.
9
31
Hebreeën 13
Laat u niet medeslepen
door allerlei vreemde leringen;
want het is goed,
dat het hart zijn vastheid vindt in genade
en niet in spijzen:
wie het hierin zochten,
hebben er geen baat bij gevonden.
9
32
Hebreeën 13
Wij hebben een altaar, waarvan zij,
die de dienst voor de tabernakel verrichten,
niet mogen eten.
10
33
Hebreeën 13
Want van de dieren,
waarvan het bloed als zondoffer
door de hogepriester
in het heiligdom werd gebracht,
werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand.
11
34
Hebreeën 13
Want van de dieren,
waarvan het bloed als zondoffer
door de hogepriester
in het heiligdom werd gebracht,
werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand.
11
35
Hebreeën 13
Daarom heeft ook Jezus,
ten einde zijn volk
door zijn eigen bloed te heiligen,
buiten de poort geleden.
12
36
Hebreeën 13
Daarom heeft ook Jezus,
ten einde zijn volk
door zijn eigen bloed te heiligen,
buiten de poort geleden.
12
37

similar documents