Produksjon av surkirsebær i Norge

Report
Hvad ved man om tørresyge i
Norge, og erfaringer med frostskader
Ved Sigrid Mogan,
Norsk Landbruksrådgiving Viken
• NLR Viken er en selvstendig
rådgivingsenhet tilknyttet Norsk
Landbruksrådgiving
• NLR Viken driver forsøk og rådgiving i
planteproduksjon innen alle grener av
landbruket
• Primærområde vest for Oslofjorden,
frukt og bær også øst for Oslofjorden
• 15 ansatte, derav 13 rådgivere
• 2 kontorer (Gjennestad i Stokke og
Lier)
Norges fylker
Tegnforklaring
Fylkesgrense
Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0)
Norges fylker
Produksjon av
surkirsebær i Norge
• totalt 475 dekar (47,5 ha)
• 10 (6) dyrkere
• Avling ca 300 tonn (2012 40
tonn!)
• Sorter: Stevnsbær, Fanal,
Kelleris 16, (Nefris, Tiki)
• Bærmottak: Findus
• Pris: ca 8 kr pr kg
Tegnforklaring
Fylkesgrense
Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0)
Tørresyge (Colletotrichum
acutatum)
• Soppsykdom som har mange
vertplanter
• Forårsakes av Colletotrichum
acutatum – samme sopp
som forårsaker svartråte i
jordbær
• C. acutatum var tidligere
karanteneskadegjører
• Viktig årsak til avlingstap i
surkirsebær
Tørresyge (Colletotrichum acutatum)
• Symptomer i
surkirsebær:
– Mumielignende
frukter kan utvikles
tidlig i sesongen
– Sent i sesongen:
brune, innsunkne
flekker.
– Oransje
sporemasse
utvikles etter en tid
Alvorlige råteproblem i surkirsebær
i 2011
Hvor er smitte av tørresyge?
•
•
•
•
•
Smitte kan finnes i trærne hele året
Ikke vanlig med smitte i blomsten
Etter blomstring og framover kan soppen
finnes på både underutviklet og normalt
utviklet frukter
Smitte på grønne blad – ikke alltid synlig
Vinter, smitte:
–
–
–
–
•
utenpå knoppene, på knoppskjell
på gamle fruktstilker (viktig!)
på fruktmumier
i årsskudd
Smittespredning fra andre vekster kan
forekomme, men trolig ikke problem
Sammenheng mellom tørresygesmitte og
sprøytebehov?
• Undersøkelse av
smitte gjennom
sesongen (2005)
• Prøver fra
bukettgreiner og
skudd samlet inn 4
ganger gjennom
sesongen (15/6-22/622/6-3/8)
Tab: Bitterråte på bladplater og stilker 3.aug
Bitterråte
%
Bladflate
Stilk
Sort
Bladposisjon
Kristin
Skudd
55.6
5.6
Bukett
61.1
22.2
Skudd
50
5.6
Bukett
44.4
22.2
Skudd
27.8
0
Bukett
5.5
0
Lapins 1
Lapins 2
Mer om tørresyge
• Smitte er tilstede i alle
dyrkingsområdene selv om
angrep ikke er vanlig i alle
områder (søtkirsebær)
• Variasjon i angrep må skyldes
ulikt nivå av smitte
• Grønn kart er viktig tidspunkt for
bekjempelse
• Euparen bekjempet smitte på
blad bedre enn Delan og Teldor
• Smitte kan følge med
plantemateriale ved etablering av
nye felt
Forsøk med bekjempelse
• Forsøk med 5 Delan-sprøytinger gjennom
sesongen
• Sprøyting ble kuttet ut i ulike stadier
(blomstring, grønn kart, før høsting)
• Størst avlingstap for grønn kart-stadiet
• Kobber på svellende knopp gir mindre
angrep
Bekjempelse
• Sprøyteteknikk
– God dekning er viktig – kan være vanskelig
med høye, tette trær
– Stor nok væskemengde
– Tåkesprøyte – oppkonsentrering
– Hva er rett dosering?
• Switch+Delan
• Delan alene
50-75 g +50-75 g pr daa
100 g pr daa
– Sjekk dekning med væskefølsomt papir
Bekjempelsesprogram
Tidspunkt
Skadegjører
Preparat
Dose
Svellende knopp
Bakteriekreft,
bitterråte
Nordox 75 WG
100 g pr daa
Full blomstring
Grå monilia
Teldor/Signum/
Switch 62,5WG
225g/150 g/50-75
g pr daa
Rett etter
avblomstring
Heggeflekk,
bitterråte,
gråskimmel,
monilia
Switch 62,5WG
+
Delan WG
50-75 g pr daa
+
50-75 g pr daa
10-14 dg senere
Heggeflekk,
bitterråte,
gråskimmel,
monilia
Delan WG
100 g pr daa
10-14 dg senere
Gråskimmel
Teldor
225 g pr daa
7-10 dg før
høsting
Råtesopper på
bær
Signum
Ved bladfall
Bakteriekreft m.m.
Nordox 75 WG
150 g pr daa
2 x 150 g pr daa
Vinter/frostskade
Tørre grener
Svak blomstring
Vinterskade
• Avmodning av trærne om høsten
• Høye vintertemperaturer etterfulgt av lave
temperaturer
– 2012 – 20 grader i mars, frost i april-mai
– 2008 – mild vinter, svellende knopp medio mars,
streng kulde 20-25. mars
• Frost i blomstring
• Høy nitrogenstatus i trærne gir større fare for
vinterskade
– Høstgjødsling etter endeknoppdanning
Avmodning om høsten
•
•
•
•
Friskt bladverk om høsten er viktig
Sterke angrep av heggeflekk gir tidlig bladfall
Dette gir dårlig avmodning
Og vinterskade
Frostskade i blomsterknopp
Oppsummering bitterråte
•
•
•
•
•
Viktig råtesopp i surkirsebær i Norge
Angrep på fruktene mest synlig rett før høsting
Størst problem i varme og fuktige somrer
Bekjempelse av store og tette trær vanskelig
Viktigste sprøytinger:
– Kobbersprøyting på svellende knopp
– Delan på grønn kart stadiet
• Preparater i Norge: Nordox, Delan, Signum og
Switch
Oppsummering frostskade
• Beholde bladene på trærne om høsten
• Forsiktig med høstgjødsling hvis høy Nstatus i jorda
• (?)Bladgjødsling dagen før varslet frost:
– 500 g urea
– + 150-200 Kalium-Plus (eller 200 ml Resistim)
• (?)Urea + Croplift etter nattefrost
Takk for
oppmerksomheten!
Viken.lr.no

similar documents