Jesper Vaupel oplæg

Report
Byggeinformatik
Ultrakort indlæg om DBK-konceptets
ide, struktur og virkemåde
Ide: DBK kan opbygges og anvendes som en produktmodel
Civilingeniør, økonom Jesper Vaupel
Ledelses- og IT-rådgiver
Byggeinformatik. 9. juni 2011.
Tel 35432755 – e-mail: [email protected]
Byggeinformatik
DBK-konceptets ide (1)
Bygning (brugsrum & bygningsdele)
Form
Funktion
Produkt
Proces
Ressource
Terrænsystem
Bygningskomposition
Fundamentssystem
Plan
Vægsystem
Dæksystem
Tagsystem
Act
Do
Bygningsafsnit
Bygningsetager
Check
Trapperum
Egenskabs-specifikation
DBK-konceptet er en enkel logisk og praktisk referenceramme til bygningskomposition
og egenskabsspecifikation – samt til ledelse, kommunikation og samarbejde.
Byggeinformatik
DBK-systemets struktur
Egenskabsklasserne
svarer til aspekt-begrebet
i ISO/IEC 81346
Bygningsdele
Vinduesparti
Form
Funktion
Produkt
Proces
Ressource
Vindue
Parti
Samling
Typiske
egenskabssæt
= attributter i
bygningsdelsklasserne
Lysning
Bygningsdelspart-of-klasser
Indfatning
Vinduesplade
Bygningsdelsressourceklasser
Bygningsdelsprocesklasser
Inddækning
Bygningsdelskonstruktionsklasser
Vandnæse
Bygningsdelsfunktions
-klasser
Fuge
Bygningsdelsformklasser
Overflade
Klassifikationstabeller med
bygningsdels-kind-of-klasser
Egenskabs-klasser = aspekter
På den ene led (lodret) opdeles en bygning i ”part-of-klasser” (bygningsdelsklasser i en referencestruktur). På den anden led (vandret) opdeles bygningsdels-informationerne i ”egenskabsklasser”
(aspekter) med hver sine ensartede egenskaber, bygningsdels-kind-of-klasser og egenskabssæt.
Relationerne mellem bygnings-delenes ”parts” (moduler) og egenskaber defineres i regler.
Byggeinformatik
DBK-konceptets virkemåde:
Parti
Samling
Bygningsdelsspecifikationer
(detaljer)
Beskrivelse
Kalkulation
Konstruktion
Vindue
Ydeevner
Vinduesparti
Bygningsdelslivscyklus
Effektivisering & integration af værdikæden
Geometri
Bygningsdele
DBK’s anvendelse
- indlægning og genbrug af DBK-modeller og -egenskaber
Former
Funktioner
Produkter
CAD
ERP
FM
Vinduesplade
Overflade
Fuge
Vandnæse
Inddækning
Ressourcer
Indfatning
DBK-modeller
Bygningsdelspart-of-klasser
Metode
Lysning
ITsystemer
Bygningsdelsegenskabssæt
og modeller af
bygningsdels-typer
Processer
Ressourcer
Generiske,
basismodeller
Egenskabs-klasser = aspekter
For hver bygningsdel i referencestrukturen indlægges typiske egenskabssæt
og modeller af bygningsdelstyper, der kan tilpasses og genbruges i direkte
sammenhæng med brug af IT-systemerne under byggeriets livscyklus
Byggeinformatik
DBK-konceptets muligheder ??
•
Essensen i DBK-konceptet er forenkling – at skabe en så enkel, generisk struktur, at
”den kan pisses i sneen”  !
•
Vore undersøgelser har peget på muligheden for at formulere en ret unik og
spændende strategi for positioneringen, internationaliseringen og den videre udvikling
af DBK-systemet. Det skitserede DBK-koncept åbner således mulighed for at
positionere DBK-systemet som en koordinerende reference- og egenskabsstruktur,
der kan supplere og kombineres med tabeller i de eksisterende
klassifikationssystemer på de forskellige markeder.
•
Det indebærer, at DBK-systemet vil kunne fungere som et integrerende modelleringsog styringsværktøj i direkte samvirke med andre internationale
klassifikationssystemer.
•
Her ligger nogle spændende muligheder, dels for at få indflydelse på de fremtidige
internationale standarder, dels for at udnytte og eksportere intelligente danske
bygningskoncepter og produktmodeller.

similar documents