Målhieraki

Report
Målhieraki
Effektmål
Borgerne har adgang til portal
med professionelt, aktuelt og
bredt indhold
Deleffekt
Borgerne får overblik og får lyst til
at lære om de digitale muligheder
Projektmål
God struktur på emnerne.
Stor mængde indhold. Bredt
dækkende og aktuelt.
Kvalitet i indhold mere end i form.
Uhøjtideligt udtryk
Delmål
Kvalitativt udvalg af
e-læringsmateriale
Deleffekt
Portalen er kendt af borgerne eller
borgerne kan tilgå indholdet, der
hvor borgerne har behovet
Projektmål
Markedsføring af portal.
Distribuering af indhold på andre
sites
Delmål
Portal med
repræsentativt
indhold
Delmål
Markedsføring af
portal og indhold
Deleffekt
Producere nationalt i stedet for
lokalt.
Bibliotekssektoren sparer og samler
ressourcer – en brik i DBB
Projektmål
Koordinere produktion af elæringsmaterialer på tværs af
biblioteker og andre leverandører.
Open source-teknolgi
Delmål
Forankring af
portalen
Opgaver
Delmål:
Kvalitativt udvalg af elæringsmateriale
Delmål:
Portal med repræsentativt
indhold af elæringsmateriale
Opg. 1:
Markedsføring over
for bibliotekerne og
andre
samarbejdspartnere
Opg. 1:
samarbejde og
koordinere med
andre nationale
initiativer
Opg. 3:Samle
eksisterende
moduler
Opg. 2
kort- og langsigtet
markedsføringplan
over for brugere
Opg. 2:
Opstille strategi og
forretningsmodel for
efterfølgende drift
Opg. 4
Producere nye elæringsmaterialer
Opg. 3:
Lancering
Opg. 3.
Kobling til DBB
Opg. 1:
Mål-ruppedefinition
Opg. 1: Indholdsbeskrivelse
Opg. 2:Definition af
e-læringsmateriale
Opg. 2: Kravsspecifikation
Opg. 3
vidensindsamling
opg. 4
Retningslinjer for elæringsmateriale
Delmål:
Markedsføring af portal
Og indhold
Opg. 5.
producere platform
Opg. 5
Artikelskrivning
Delmål:
Forankring af portalen
opg. 1:
nedsættelse af
fokusgrupper
Opg. 2.
effektmåling
Opg. 3:
Evaluering
4. Afrapportering

similar documents