PowerPoint-presentatie

Report
‘De neglecten binnen de
ergotherapie’
Sonja Dekker
Docent Ergotherapie HR, Bestuur alErgo,
Trainee Kenniscentrum Zorginnovatie, Praktijk ‘Voel je Zenja’
4 april 2014
Terug naar de basis...
‘Neglect’ vanuit een medische visie
• ‘het onvermogen van de patiënt om te kunnen reageren op nieuwe of
belangrijke stimuli, die aan de contralaterale zijde van de getroffen hemisfeer
worden aangeboden’. (Richtlijn Beroerte Fysionet)
Hoe ontdek je een neglect bij een cliënt?
Praktisch voorbeeld:
• “Een mevrouw van 70 jaar heeft begin febr. 2014 een minor stroke links gehad. Bij
complexe taken blijkt dat mw. een neglect rechts heeft. Tijdens het fietsen en wandelen komt
dit naar voren waardoor dit tot nu toe nog niet verantwoord is. Mw. is hiermee
geconfronteerd door video-opnames, maar zegt hierop dat ze het wel door heeft. Mw. zit
echter met de fiets in de bosjes en in de berm, zonder meteen te corrigeren. Uit het NPO
komt naar voren dat mw. verminderd ziekte-inzicht heeft.”
• Welke methode pas je vervolgens toe? Hoe intensief ga je deze cliënt begeleiden? Welke
bronnen gebruik je?
• Bron: jcz-mailinglist - Anne-Wil Dekkers -Ergotherapeut WZC IJsselheem, loc. Myosotis
Hoe behandel je een neglect als
ergotherapeut*?
*Bron: Steultjens, E.M.J., Cup, E.H.C., Zajec, J., Van Hees, S., (2013) Ergotherapierichtlijn CVA.
Nijmegen/Utrecht. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland.
Positionering
Prismabril
Ooglap
Auditieve feedback bril
Tactiele en auditieve stimulatie
Visuele scanning
Passieve beweging extremiteit
Romprotaties
TENS
Video-feedback
‘Neglect’
• Verwaarlozing
• Je er niet bewust van zijn
• Ontkenning
Wat verwaarloos jij als ergotherapeut?
• Waar ben jij je niet bewust van, ontken je of verwaarloos jij?
Hoe (h)erken je deze neglecten?
Als ergotherapeut
In je eigen praktijk
Positionering
Andere positie in nemen
Prisma bril
Een andere ‘bril’ op zetten, vanuit een andere invalshoek
Ooglap
Forceer jezelf tot het versterken van je mindere kwaliteiten.
Focus > inzoomen op iets waar je nog niet veel vanaf weet.
Auditieve feedback bril
Luister (naar de cliënt(en), collega’s, stagiares, het nieuws...)
Leren en ontwikkelen
Schakel deskundigen en omgeving in!
Tactiele en auditieve stimulatie
Verbale zelfsturing
(h)erkennen
Hoe (h)erken je deze neglecten?
Als ergotherapeut
In je eigen praktijk
Visuele scanning
‘City as text’
Maatschappelijke ontwikkelingen volgen
Passieve beweging extremiteit
Je ‘passief ’ door anderen mee laten nemen
Romprotaties
Van voorkeursbeen veranderen – aandacht verleggen
TENS
Moeilijke/vervelende situaties opzoeken en gebruiken als leerervaring
Video-feedback
Feedback vragen en reflecteren
(Hoe vaak kijkt er iemand met je mee, of kijk je naar jezelf?)
Hoe nu verder?
Onderwerpen workshops
• Workshop 1 - Ergotherapeutische uitgangspunten bij chronische pijn en
vermoeidheid.
• Workshop 2 - Lerend vermogen bij dementie.
• Workshop 3 - Ruimte voor regie: zelfmanagement ondersteuning door de
ergotherapeut.
• Workshop 4 - Ergotherapie & Arbeid
The ‘end’!
Bedankt en veel plezier!

similar documents