ROUW BIJ HET SYSTEEM

Report
ROUW BIJ HET SYSTEEM
Henny Groote Schaarsberg
geestelijk verzorger
Nonja van Grinsven
gedragskundige
Aandacht voor het gehele systeem
Voorbeelden uit de praktijk van SWZ
Systeemondersteuning in de chronische fase aan
- Ouders van puber met NAH na hersenontsteking
- Partnerrelatie van NAH-getroffene na CVA
- Kinderen van een ouder met NAH na fietsongeval
- Buurvrouw als mantelzorger na CVA tijdens
zwangerschap
Werkvorm
‘levend ganzenbord’
Bedoeling
Uitwisselen van ervaringen
met behandeling of begeleiding
van ‘rouw en verlies bij het systeem’
van cliënten met NAH
Spelregels
• Vorm een groepje met grote diversiteit.
• Eén persoon is ‘het systeem’.
Hij/zij is de gans van het spel en draagt de rugzak of tas.
• De anderen zijn hulpverleners.
• Gooi met de dobbelsteen en de gans gaat x stappen
vooruit.
• Voer de opdracht uit wanneer die op je pad komt.
• Neem de vrijheid passende regels in te voeren die het
doel dienen.
Start
Elk groepje start op een ander nummer
Systeemtheoretisch kader
• Verandert er een schakel in het systeem, dan heeft dat
direct gevolgen voor de rest van het systeem
• Je begrijpt de cliënt niet, als je het systeem niet kent
• Je begrijpt het systeem niet, als je de cliënt niet kent
De drie O’s:
de gezinstaken bij verliesverwerking
* Openlijke erkenning van het verlies
Gevoelens delen, open communicatie
* Ordening van de chaos
Gezinslid met NAH is er nog wel, maar anders
* Opbouw van nieuwe relaties en nieuwe
inhoud van bestaande relaties
Systeemondersteuning door SWZ
Doel: nieuw evenwicht vinden na NAH
Thema’s:
- Psycho-educatie
- Onderlinge communicatie
- Verandering van rollen en taken
- Hoe pas je je aan aan de nieuwe situatie? Coping
- Wat doe je als het gezin in een andere fase komt en er
weer nieuwe problemen rijzen?
Opvoedingsondersteuning
Contact
[email protected]
[email protected]
www.swzzorg.nl

similar documents