Rostliny na*ich les* Lesní patra

Report
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Inovace a zkvalitnění výuky
projekt v rámci Operačního programu
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
EU Peníze školám





Vypracovala: Mgr. Iva Hořejší
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Přírodověda
Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, která lze využít i
k opakování.
Ročník: 4.
Datum vytvoření: 10. 11. 2011

Stromové patro

Keřové patro

Bylinné patro

Mechové patro
Kořenové (půdní)
patro

http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesastruktura/struktura%20a%20vyznam.htm
V kořenovém patře se nacházejí podzemní
části rostlin. (kořeny, podhoubí)
V mechovém patře nalezneme mechy a
lišejníky.(bělomech sivý, ploník ztenčený)
Slunéčko
sedmitečné
Kovařík
Roháček bukový
Tesařík borový
Tesařík hnědý
V bylinném patře rostou některé byliny s jedlými
plody. Bylinné patro je rozmanité v listnatých
porostech.
Rulík zlomocný
Vraní oko
čtyřlisté
Konvalinka vonná
Lilek potměchuť
Zmije
obecná
klíště
Rejsek obecný
Mravenec lesní
Slepýš křehký
Lýkovec jedovatý
Ostružiník
maliník
Ostružiník
křovitý
jezevec
liška
kuna
Prase divoké
srnec
jelen
lasice
Výr velký
sojka
veverka
datel
strakapoud
Pěnkava obecná
Drozd zpěvný
Téma: Rostliny a živočichové našich lesů - Lesní patra, 4. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.
Windows XP Professional
PowerPoint
www.naturfota.cz
Obrázky z internetu
Autor: Mgr. Iva Hořejší
ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

similar documents