vy_32_inovace_008

Report
Kořen
Přírodopis
VY_32_INOVACE_008 – 1.sada, Př
ANOTACE
Materiál seznamuje žáky s kořenem, jeho částmi a významem kořene pro rostlinu.
Druh učebního
materiálu
DŮM
Očekávané výstupy
Žák pochopí význam kořene pro rostlinu.
Pro koho je materiál
určen
Žáci 7. ročníku ZŠ
Autor
Mgr. Mácová Lucie
Datum vzniku
3.7.2011
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Mácová Lucie
Stavba
rostlinného
těla
KOŘEN
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lucie Mácová
a.
b.
 Typy
a.
b.
kořenů
kořen hlavní a kořeny postranní
kořeny svazčité
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Mácová Lucie
 Kořenová

 hlavní
1.
2.
soustava
Hlavní kořen + postranní kořeny
funkce:
upevňuje a zakotvuje rostlinu
čerpá z půdy vodu a minerální látky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Mácová Lucie
 kořen
může plnit i
funkci zásobní, podle
toho se mění jeho tvar
a
niťovitý
b
vřetenovitý
c
řepovitý
d
válcovitý
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Mácová Lucie
Růst kořene
 Positivní
geotropismus
– kořen roste vždy dolů
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Mácová Lucie
Procvičování
a)
urči tvar kořene:
mrkev, řepa, ředkvička
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Mácová Lucie
Použité zdroje








http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Plant_taproot.jpg?usel
ang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Nsr-slika001.png?uselang=cs
http://www.google.cz/imgres?q=roots&um=1&hl=cs&sa=N&tbm=isch&tbnid=0
nUxsW1x8YRMM:&imgrefurl=http://sbi3u1awilliams02.edublogs.org/2010/06/05/roots/&doci
d=m9CrDSX4qk6aM&w=323&h=402&ei=2XZTTtrUMJPO4QSugv3rBw&zoom=1&iact=rc&page=2&
tbnh=187&tbnw=150&start=21&ndsp=10&ved=1t:429,r:7,s:21&tx=78&ty=66&biw
=1093&bih=538
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Carrots_with_stems.jpg
?uselang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Radish.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Rootveg_rutabaga.jp
g
http://www.google.cz/imgres?q=rostlinny+koren+stavba&um=1&hl=cs&tbm=is
ch&tbnid=l8l2fW7ltZQ7xM:&imgrefurl=http://fld.czu.cz/vyzkum/Nauka_o_lp/biol
ogie/biologie.html&docid=CToqXwHOUaxyBM&w=382&h=569&ei=arpUTovUIe
bY4QSEvpWrBw&zoom=1&iact=hc&vpx=869&vpy=147&dur=7644&hovh=274&h
ovw=184&tx=93&ty=173&page=3&tbnh=118&tbnw=79&start=34&ndsp=18&ve
d=1t:429,r:11,s:34&biw=1093&bih=538
http://www.kohaplant.sk/2011010039-mrkva-skora-karotela

similar documents