20_07_Fa_DUM_výuka

Report
Označení DUM
20 - 07 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 20. 11. 2012
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – státy na Britských ostrovech
Očekávaný výstup: Charakterizuje jednotlivé státy Evropy. Porovnává a hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o státech Evropy.
Součástí výuky budou i vlastní prezentace žáků na jednotlivé státy Evropy.
Klíčová slova: Evropa, Irsko, Spojené království
STÁTY NA BRITSKÝCH OSTROVECH
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ IRSKO
Obr. 1
Obr. 2
KRAJINA BRITSKÝCH OSTROVŮ
• STÁTY: Spojené království Velké Británie a Severního
Irska, Irská republika
• MOŘE: Atlantský oceán, Keltské, Irské, Severní
• OSTROVY: Velká Británie, Irsko, Normanské,
Hebridy, Orkneje, Shetlandy
• POLOOSTROVY: Cornwallský
• ZÁLIVY: Bristolský
• PRŮLIVY: Lamanšský, Svatojiřský, Severní
• POHOŘÍ: Skotská vysočina
• ŘEKY: Temže
• JEZERA: Loch Ness
KRAJINA BRITSKÝCH OSTROVŮ
Obr. 3
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE
A SEVERNÍHO IRSKA
VLAJKA
Obr. 4
ÚZEMÍ
Obr. 5
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 244 000 km2
• Počet obyvatel: 60 000 000
• Hlavní město: Londýn (6 700 000)
• Státní zřízení: konstituční monarchie – království
• Správní členění: Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko
• Úřední jazyk: angličtina
• Měna: britská libra
• Hlavní náboženství: křesťanství - anglikánské
• HDP: 17 760 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ
• TĚŽBA: ropa a zemní plyn v Severním moři, černé uhlí a
železná ruda(z větší části vyčerpáno)
• PRŮMYSL: STROJÍRENSKÝ – automobily (Rolls Royce,
Austin) a letadla
- POTRAVINÁŘSKÝ – skotská whisky
- CHEMICKÝ – produkty z ropy
- TEXTILNÍ – látka manšestr a tvíd, skotský kilt (sukně)
- CESTOVNÍ RUCH
- NÁMOŘNÍ DOPRAVA, LETECKÁ DOPRAVA (Londýn),
Eurotunel pod lamanšským průlivem (1994)
• ZEMĚDĚLSTVÍ: ječmen (Whisky), pšenice, cukrovka,
brambory, zelenina
- chov skotu a ovcí na pastvinách, RYBOLOV (přes 11 000
lodí)
OBYVATELSTVO
• NÁRODNOSTI: hlavně Angličané, Skotové, Velšané, Irové
• Správní členění: 1. ANGLIE - na J, rovina, 130 420 km2,
LONDÝN (6 700 000)
2. WALES – u Irského moře, 20 770 km2, CARDIFF (280 000)
3. SKOTSKO – na S, hornaté, 77 170 km2, EDINBURGH (440 000)
4. SEVERNÍ IRSKO – na S Irska, 14 120 km2,BELFAST (285 000)
- IRA (Irská republikánská armáda – terorismus)
• DALŠÍ MĚSTA: MANCHASTER (látky), LIVERPOOL (Beatles),
BIRMINGHAM, GLASGOW, OXFORD a CAMBRIDGE (sídla nejstarších
evropských universit)
• PAMÁTKY: LONDÝN – hrad Tower, Buckinghamský palác (sídlo královské
rodiny – královna Alžběta II.), sídlo parlamentu, muzeum voskových
figurín, fotbalový stadion ve Wembley, věž Big Ben
MĚSTA SPOJKENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Obr. 6
IRSKÁ REPUBLIKA
VLAJKA
Obr. 7
ÚZEMÍ
Obr. 8
IRSKÁ REPUBLIKA
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 70 300 km2
• Počet obyvatel: 4 000 000
• Hlavní město: DUBLIN (950 000) = Baile Átha Cliath
• Státní zřízení: republika
• Úřední jazyk: irština, angličtina
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 20 300 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELSTVO
• PRŮMYSL: POTRAVINÁŘSKÝ – irská whisky,
mléčné výrobky
• ZEMĚDĚLSTVÍ: vlhké oceánské podnebí –
hlavně chov skotu a ovcí, RYBOLOV
• VELKÁ MĚSTA: DUBLIN, CORK
IRSKÁ MĚSTA
Obr. 9
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Hlavním městem Spojeného království, které je ………. monarchií, je
………. . Spojené království se člení na ………., která je na J, s hlavním
městem ………., u Irského moře se nachází ………. s hlavním městem
………., na S se rozkládá hornaté ………. s hlavním městem ………. a na S
Irská se nachází ………. ………. s hlavním městem ………. . Spojené
království má významný ………. průmysl, vyrábějí se zde luxusní auta
………. ………. . Z potravinářského průmyslu je zde známá ………. ………. .
V ………. moři těží Britové ………. a ………. ………. . Mezi významná
univerzitní města patří ………. a ………. . Turisté mohou v Londýně
navštívit především hrad ………., ………. palác, který je sídlem královské
rodiny – královny ………., a věž ………. ………. . Hlavním městem Irské
Republiky je ………. . Irsko je známe především svým ………. průmyslem,
hlavně ………. ………. a mléčnými výrobky.
OPAKOVÁNÍ – správné řešení
Hlavním městem Spojeného království, které je konstituční
monarchií, je Londýn. Spojené království se člení na Anglii, která
je na J, s hlavním městem Londýn, u Irského moře se nachází
Wales s hlavním městem Cardiff, na S se rozkládá hornaté
Skotsko s hlavním městem Edinburgh a na S Irská se nachází
Severní Irsko s hlavním městem Belfast. Spojené království má
významný strojírenský průmysl, vyrábějí se zde luxusní auta Rolls
Royce. Z potravinářského průmyslu je zde známá skotská whisky.
V Severním moři těží Britové ropu a zemní plyn. Mezi významná
univerzitní města patří Oxford a Cambridge. Turisté mohou v
Londýně navštívit především hrad Tower, Buckinghamský palác,
který je sídlem královské rodiny – královny Alžběta II., a věž Big
Ben. Hlavním městem Irské Republiky je Dublin. Irsko je známe
především svým potravinářským průmyslem, hlavně irskou
whisky a mléčnými výrobky.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/britain/uk.gif>[cit. 2012-11-12]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/ireland/map_of_ireland.jpg> [cit. 2012-11-12]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://www.diercke.de/bilder/omeda/501/100790_014_1.jpg> [cit. 2012-11-12]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://files.eshop1.eu/200001464-c38cfc4071/Velka-Britania.jpg> [cit. 2012-11-12]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://krajane.czu.cz/geografie-nab/lib/exe/fetch.php?media=00000000000000000000000mapa_vb_uvod.gif
> [cit. 2012-11-12]
Obr. 6 Použitý zdroj:<http://www.1sg.sk/www/data/projekty/052002/wizards/mnich_konf/images/mapa_VB.gif> [cit. 2012-11-12]
Obr. 7 Použitý zdroj:<http://www.social-europe.eu/wp-content/uploads/2010/11/ireland.gif> [cit. 2012-11-12]
Obr. 8 Použitý zdroj:<http://europa.eu/about-eu/countries/images/ireland_map.gif> [cit. 2012-11-12]
Obr. 9 Použitý zdroj:<http://www.tragretreat.com/images/ireland.gif> [cit. 2012-11-12]

similar documents