Vítáme Vás na p*d* 3. nejstar*ího *eského gymnázia na Morav*.

Report
VÍTÁME VÁS NA PŮDĚ
3. NEJSTARŠÍHO
ČESKÉHO GYMNÁZIA
NA MORAVĚ.
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků
do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu












Předběžné rozdělení do tříd
Seznamovací tábor
Vysvědčení
Učební plán
Cizí jazyky
Zkoušky
Rozvrh
Stravování
Šatny
Mimoškolní činnost
Nadační fond a SPGP
Kontakt
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ DO TŘÍD
prima a (1. ročník
osmiletého studia)
Č
Příjmení
Jméno
1
Adámková
Tereza
2
Bradová
Anna
3
Cimbálník
Jan
4
Dulanský
Ondrej
5
Eitler
Štěpán
6
Galnor
Tomáš
7
Holler
Maxmilián
8
Hrbková
Dominika
9
Jobánek
Jonáš
10
Koláčková
Kristýna
11
Kolomazník
Jonáš
12
Laitochová
Lucie
13
Mikeš
Petr
14
Onderková
Vendula
15
Ostrčilová
Marie
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ DO TŘÍD
prima a (1. ročník
osmiletého studia)
Č
Příjmení
Jméno
16
Ostrčilová
Adéla
17
Pecháčková
Anna
18
Pechová
Hana
19
Pilmajerová
Eliška
20
Raška
Lukáš
21
Rybka
Eduard
22
Školoudík
Sedrik
23
Tšponová
Magdaléna
24
Tvaróg
Adam
25
Unzeitigová
Viktorie
26
Varhaník
Petr
27
Večeřová
Linda
28
Voženílek
Tomáš
29
Vrťo
Filip
30
Zábranský
Tomáš
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ DO TŘÍD
prima b (1. ročník
osmiletého studia)
Č
Příjmení
Jméno
1
Bartoníková
Kamila
2
Bittnerová
Adéla
3
Dočkalíková
Martina
4
Dostal
Lukáš
5
Drkoš
Tomáš
6
Harašta
Jakub
7
Churý
Matouš
8
Koch
Michal
9
Kopřivová
Klára
10
Krautwurstová
Anna
11
Lanč
Ondřej
12
Lankaš
Jan
13
Lažová
Aneta
14
Mačák
Štěpán
15
Mach
Zdeněk
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ DO TŘÍD
prima b (1. ročník
osmiletého studia)
Č
Příjmení
Jméno
16
Maierová
Tereza
17
Mitevová
Nela
18
Nesvadbová
Hana
19
Nezhybová
Elizabeth
20
Oščádal
Jan
21
Otáhal
Matěj
22
Poliačiková
Nina Mária
23
Pospíšil
Filip
24
Prinz
Karel
25
Schmidtová
Klára
26
Schröpfer
František
27
Schröpfer
Vojtěch
28
Špunarová
Klára
29
Veselý
Tomáš
30
Výkrutová
Denisa
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
SEZNAMOVACÍ TÁBOR
- 31. srpen - 2. září 2014
- Karlov pod Pradědem
- účastní se budoucí třídní učitelé
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
VYSVĚDČENÍ
- výroční vysvědčení nebo jeho kopii
přinést do konce prázdnin
- stačí naskenovat a poslat emailem
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
UČEBNÍ PLÁN
Počet hodin týdně v ročníku
Celkem
Předmět
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Český jazyk
4
4
4
4
3
3
3
5
30
Anglický jazyk
4
3
3
3
4
4
3
3
27
Další cizí jazyk
-
-
4
3
3
4
3
3
20
Matematika
4
5
4
4
4
4
3
3
31
Informatika
1
1
1
1
2
1
0
0
7
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
0
14
Společenské vědy
2
1
1
2
2
2
2
2
14
Fyzika
1,5
3
2
3
3
2
3
0
17,5
Chemie
0
1
3
3
3
3
2
0
15
2,5
3
2
2
2
3
3
0
17,5
Zeměpis
2
2
2
1
2
2
2
0
13
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
1
2
2
0
0
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
16
Volitelný předmět 1,2,3
0
0
0
0
0
0
2
2
3x4
Volitelný předmět 4,5,6
0
0
0
0
0
0
0
2
3x2
28
30
32
32
34
34
34
30
Přírodopis
Celkem
VII. VIII.
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
8
10
CIZÍ JAZYKY
- všichni anglický jazyk
- do tercie další jazyk (NJ, FJ, RJ)
- hodinová dotace 3 až 4 hodiny týdně
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
ZKOUŠKY
- v kvartě přijímací testy pro srovnání
s uchazeči o čtyřleté studium
- testování VEKTOR (v kvintě a oktávě)
- nové maturity
společná (státní) část - ČJ + AJ nebo M
profilová (školní) část – 2 předměty
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
ROZVRH
- v primě 28 hodin týdně
- prima a sekunda bez odpoledního
vyučování a 0. hodin
- začátek 1. hodiny 7:50
- konec 6. hodiny 13:10
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
STRAVOVÁNÍ
- školní jídelna Kratochvílova
- cena obědu: 24,- Kč
- čipy (na zálohu) nebo kartičky
- tel: 581 70 15 54
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
ŠATNY
- jedna společná uzamykatelná skříňka
pro 3 žáky z jedné třídy
- nenechávat cennosti
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
MIMOŠKOLNÍ ČINNOST
- kroužky: historický, fyzikální, biologický,
debatní liga, matematický,
metody řešení matematických
úloh, příprava na sportovní
soutěže…
- nepovinný předmět: sborový zpět
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
NADAČNÍ FOND A SPGP
NADAČNÍ FOND
- přispívá na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu
- rozvoj mezinárodní spolupráce
- podpora nadaných žáků
- cesty na studentské a družební akce do zahraničí…
SDRUŽENÍ PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘEROV
- divadelní představení
- exkurze na doplnění výuky
- víkendové pobyty pro žáky
- sportovní soutěže
- seznamovací tábor…
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu
KONTAKT
http://www.gjs.cz
[email protected]
http://intranet.gjs.cz
uživatel: spgp
heslo: rodic
Schůzka s rodiči nově přijatých žáků do prim - 1. ročníků osmiletého cyklu

similar documents