manufaktury a první stroje

Report
Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
Dne: 2. 11. 2011
VY_32_Inovace/8_445
Anotace:
Prezentace seznamuje žáky se vznikem manufaktur, prvních továren, vynlálezy tehdejší
doby (parní stroj, ruchadlo, belskosvod apod.). Prezentace slouží k názornému výkladu
a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují a udělají zápis.
Jazyk:
český jazyk
Očekávaný výstup:
žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
Druhá polovina 18. století, manufaktura, parní stroj, čeští vynálezci
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
10-12 let (5. ročník)
Výraz manufaktura pochází z
latinského
manu facere – pracovat rukama.
Manufaktury byly velké dílny, v nichž již pracovalo více dělníků než v
malých řemeslnických provozech. Každý dělník zpracovával určitou
část výrobku. Tím získal větší zručnost a mohl tak vyrobit více výrobků.
Nejvíce takových manufaktur vzniklo v textilní výrobě.
Zkuste se zamyslet, jak
asi vypadala taková
manufakturní výroba
plátna. Jak si práci
rozdělili?
Do manufaktur byly postupně zaváděny první
stroje. Ty byly poháněny vodou nebo koňmi. Ne
všude však byly řeky. Proto se hledal nový
způsob k pohánění strojů. Tím se stal první
parní stroj.
PARNÍ STROJ
vynálezce
James Watt
http://www.parnistroj.czweb.org/schema.html
PRVNÍ PARNÍ STROJ
v českých zemích
František Josef
Gerstner
První parní automobil v českých zemích
Josef Božek
Dříve než v Čechách rozjely první parní lokomotivy,
byla postavena koňská železniční dráha
Koňská železniční dráha jezdila od roku 1832
z Českých Budějovic do Lince v Rakousku.
LODNÍ ŠROUB
Josef Ressel
VYNÁLEZ BLESKOSVODU
Prokop Diviš
RUCHADLO
Bratranci Veverkové
Uhádneš, která obec si dala ruchadlo i do
svého znaku?
ZOPAKUJME SI:
1. Čím se lišila manufaktura od strojové dílny?
2. Co nového přinášela tovární výroba?
3. Ve kterých výrobních odvětvích se nejdříve uplatňovala strojový výroba?
4. Ke jménům vědců řekni jejich vynálezy
BRATRANCI VEVERKOVÉ
JOSEF RESSEL
Lodní šroub
F.J. GERSTNER
první parní stroj
v českých zemích
PROKOP DIVIŠ
Bleskosvod
JAMES WATT
první parní stroj
ruchadlo
JOSEF BOŽEK
první parní automobil
v českých zemích
Zapiš si do sešitu:
MANUFAKTURY A PRVNÍ STROJE




Manufaktury byly velké dílny, v nichž každý dělník
zpracovával určitou část výrobku.
Do manufaktur byly postupně zaváděny první stroje
JAMES WATT – první parní stroj
Čeští vynálezci:
F.J. Gerstner – první parní stroj v českých zemích
Josef Božek – první parní automobil v českých
zemích
Josef Ressel – lodní šroub
Prokop Diviš – bleskosvod
Bratranci Veverkové - ruchadlo
Použité zdroje:
Vlastivěda 5. Nová škola, 2005. Brno : Nová škola, 2005. 52 s. ISBN 80-7289-070-0.
File:James Watt by Henry Howard.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-1102]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Watt_by_Henry_Howard.jpg>.
File:20070616 Dampfmaschine.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20070616_Dampfmaschine.jpg>.
Soubor:Steam engine in action.gif. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steam_engine_in_action.gif>.
Soubor:Josef Bozek Erfinder.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Bozek_Erfinder.jpg>.
Soubor:Austrian horse railway1.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Austrian_horse_railway1.jpg>.
Josef Božek : Josef Božek ve svém parním automobilu. Český rozhlas : Radio Praha [online]. 2011, 2011, 1, [cit. 2011-11-02]. Dostupný z WWW:
<http://www.radio.cz/cz/static/vynalezci/bozek/pictures/historie/bozek_josef2.jpg>.
File:Bahnbetrieb LinzBudweis.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 201111-02]. Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bahnbetrieb_LinzBudweis.jpg?uselang=cs>.
File:Hannibal 2.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_2.JPG>.
File:Horse Tram Budweis Linz.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horse_Tram_Budweis_Linz.jpg>.
File:Pferdebahnin Linz.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z
WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pferdebahnin_Linz.jpg>.
File:PersonenverkehrBudweis.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PersonenverkehrBudweis.jpg>.
Soubor:Josef Ressel.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Ressel.jpg>.
Soubor:Brosen propelersterntychy.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brosen_propelersterntychy.jpg>.
Josef Ressel nešťastný vynálezce. Prague city line [online]. 2011, 4, [cit. 2011-11-02]. Dostupný z WWW: <http://www.praguecityline.cz/osobnostiprahy/josef-ressel-%E2%80%93-nestastny-vynalezce
Soubor:Jan Vil%C3%ADmek - Prokop Divi%C5%A1.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation,
[cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Prokop_Divi%C5%A1.jpg>.
Soubor:Prokop Divis rodny domek.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prokop_Divis_rodny_domek.jpg>.
Soubor:Bratranci Veverkov%C3%A9, souso%C5%A1%C3%AD Pardubice3.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bratranci_Veverkov%C3%A9,_souso%C5%A1%C3%AD_Pardubice3.JPG>.
Soubor:Ruchadlo bratranc%C5%AF Veverkov%C3%BDch.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia
Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ruchadlo_bratranc%C5%AF_Veverkov%C3%BDch.jpg>.
Soubor:Znak obce Rybitv%C3%AD.gif. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-03].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Znak_obce_Rybitv%C3%AD.gif>.
Soubor:Josef Ressel.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-03]. Dostupné z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Ressel.jpg>.

similar documents