Klik Sini - PPD Kluang

Report
PENGENALAN
ART THERAPY
OLEH:
MUHAMAD HAFIDZ BIN NASIRI
PENOLONG PPD BIMBINGAN
KAUNSELING DAN KERJAYA MURID
DEFINISI TERAPI SENI
Menurut American Art Therapy Association terapi
seni adalah satu profesion kesihatanmental yang
menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk
menambah baik danmenyempurnakan fizikal,
mental dan emosiindividu dibawah semua
peringkat umur.
Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu bentuk
terapi ekspresif yang menggunakanmedia warna,
kapur, pensil dan markerdiintergerasikan dengan
terapi psikoterapiutikdan teknik proses kreatif.
Kajian di barat sejak 40 tahun lalu
memperlihatkan perkembangan bidang
art therapy sebagai satu disiplin penting
dalam bantuan menolong
Bidang art therapy adalah daripada
mazhab-mazhab utama dalam bidang
psikologi, kaunseling & psikoterapi
@
Gabungan daripada
ART & THERAPY
ART
• Proses kreatif
• Penggunaan bahantara
• Penghasilan art
THERAPY
• Membantu dan menolong
• Merawat dan memulih
• Proses perhubungan profesional klien dan
terapis/ kaunselor
bahantara
Konsep art therapy diteliti dari aspek art
dan therapy secara berasingan tetapi
masih dalam kesatuan yang tidak boleh
dipisahkan
Penggunaan lukisan sebagai alat
perantaraan untuk membantu, merawat,
memulih permasalahan tingkah laku dn
kesihatan mental.
Sherwood (2004)
Pendekatan talk therapy seperti psikoterapi
konvensional atau kaunseling tidak
memadai dalam usaha untuk membantu
permasalahan dan psikososial manusia
ART AS THERAPY…
• Proses kreatif memberi ruang untuk
meluahkan aspek dalam diri melalui
imaginasi, semulajadi, spontan yang
membawa kepada pencapaian personal
dan transformasi
MATLAMAT
• Ke arah pertumbuhan, perkembangan
psikologikal
• Kesejahteraan psikologikal
• Kesihatan mental
TUMPUAN
• Diri klien dari pelbagai pengalaman
psikologikal dan fizikal
• Imej dan simbol art memaparkan status
psikologikal klien
• ART THERAPY= PROSES + PRODUK
EXPRESSIVE ART THERAPY
Bahan
Corak
Garis
ART
Warna
Bentuk
Afektif
Niat
PSIKOLOGI
Sikap
Tindakan
Kognitif
Kaedah penyelidikan ART THERAPY
• Kualitatif
• Kuantitatif
Kaedah kuantitatif
• Imej & Visual Art
case based
• Kajian
art based
ART THERAPY & ISU-ISU PSIKOSOSIAL
•
•
•
•
•
Remaja/ juvana
Penderaan seksual
Pesakit
Bencana alam
Penyakit melarat: HIV/
Barah
• Zon konflik &
peperangan
• Keluarga
•
•
•
•
Orang tua
Kanak2 & remaja
Trauma
Pesalah jenayah
PENDEKATAN ART THERAPY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Person centered
Psikoanalisis
Psikoanalitik
Realiti
Gestalt
Akletik
Fenomenologi
Tingkah laku
Kognitif
humanistik
ART THERAPY
• “ telling without talking”
• “draw me a story”
ART THERAPY adalah satu modality,
pendekatan menambahkan
repertoire (nilai tambah) kaunselor,
psikoterapis dan pekerja sosial
KEPERLUAN ART THERAPY
• Masalah tingkah laku manusia semakin
kompleks
• Kaedah alternatif atau tambahan
• Kaunselor jemu atau buntu
• Perbezaan & keperluan klien
• Pengajian kaunseling di IPTA terlalu
terikat dengan pendekatan konvensional
KELEBIHAN MAGIKAL ART THERAPY
Keseronokan
Bebas
Sendirian
dirujuk semula
Jujur
Tahan lama
Guna semula
Murni
Kekal
spontan
Tiada penilaian
DEPTH PSYCHOLOGY
• Frued
–Konflik & neurosis memotivasi pelukis
menggambarkan suasana dalam diri
–Art yang dihasilkan oleh pelukis adalah
gambaran pergolakan intra psikik
dalam diri menerusi simbol & mimpi
ART THERAPY & PSIKOANALISIS
FREUD
• Pergolakan Intra Psikik
ID= desakan
EGO= moral dan nilai
SUPER EGO=
Imbang hasil didikan
FOKUS: TENAGA PSIKIK
EROS= SEKSUAL
THANATOS= KEMATIAN
=== UNCONSIOUS
• Simbol adalah representasi ingatan yang
telah dilupakan
• Mimpi adalah impian, igauan, keinginan
yang tidak dapat dipenuhi dalam dunia
nyata
Simbolism mendasari art dalam
psikoanalisa dan digunakan secara
meluas
JUNG
• Simbol adalah sebahagian daripada
pengalaman psikologikal
• Kreativiti adalah aspek penting dalam
proses rawatan
• Tumpuan kepada imej-imej personal
dalam bentuk arkitip dengan makna
universal
• Menggalakkan klien untuk melukis
• Fantasi melalui penghasilan simbol
adalah cara untuk evolve dan memulih
ART THERAPY & PSIKOANALITIK JUNG
Personal
Anima L/ animus P
Arketip
Shadow
Imej
Simbol
Imaginasi Aktif
Mimpi
COLLECTIVE UNCOUNSIOUS
(ketaksedaran kolektif)
GAGASAN FREUD DAN JUNG
• Simbol
• Ekspresi artistik
• Lukisan
APLIKASI DALAM
PSIKOTERAPI
SIMBOL
1. PERSONAL SIMBOL: tidak di
ketahui
2. UNIVERSAL SIMBOL: simbol sejagat
3. COLLECTIVE SIMBOL: Mengikut
budaya
• Ekspresi spontan membolehkan usaha
untuk meneroka pengalaman bawah
sedar
(Case & Dalley, 1992)
• Ekspresi kreatif untuk tujuan diagnosis &
terapi digunakan oleh terapis yang
cemderung kepada pendekatan art
therapy
ANTARA TEMA-TEMA YANG
DIGUNAKAN
1.
2.
3.
4.
APA DAH JADI
DIA YANG KU SAYANGI
LINGKARAN KEHIDUPAN
TULISKAN PANDANGAN ORANG DI TSHIRT
5. RUMAH IDAMAN
6. TANGAN ……. DLL…
** KEBENARAN DAN PENIPUAN
Sekian…
Terima kasih

similar documents