bahcekoy - İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

Report
BAHÇEKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ
Umut CEBECİ
İşletme Müdür V.
06.05.2013
1
ORMAN ALANLARININ DAĞILIMI (Ha)
İşletme Şefliği
Amenajman
Planlarına göre
Ormanlık Alanlar
Orman
Kadastrosuna
Göre Orman
Alanları
Fark
(%)
ARBORETUM
289,6
289,6
-
-
BENTLER
2.601,5
2.619,69
-18,19
1
2.682,9
2.868,64
-185,74
7
SARIYER
5.589,1
5.471,47
117,63
2
TOPLAM
11.163,1
11.249,4
-86,3
1
KURTKEMERİ
2
İŞLETME VE PAZARLAMA
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ
2013 ÜRETİM DURUMU
2013 PRG.
(m3)
Gerç. (m3)
Gerç. %
Dikili Damga
23.600
20.208
86
Tomruk
8.300
4.237
51
Maden Direk
1.400
121
8
Sanayi Od.
1.500
130
8
Kağıtlık Od.
500
767
153
Lif-Yonga
7.200
7.519
104
Endüstriyel Od.
18.900
12.774
67
Yakacak Od.
6.500
6.301
97
Nevi
4
36.030
ENDÜSTRİYEL ODUN ÜRETİMİ
15.000
12.774
20.000
17.305
25.000
12.577
30.000
16.458
35.000
25.401
40.000
10.000
5.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
5
2013
2013 YILI DAMGA PROGRAMI (m3)
BAKIM
TENSİL
SIKLIK
BAKIMI
REHABİLİTAS
YON
OHR
KORUYA
TAHVİL
TOPLAM
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
Prog. Gerçek Prog. Gerçek Prog. Gerçek Prog. Gerçek Prog. Gerçek Prog. Gerçek
ARBORETUM
BENTLER
-
-
-
-
100
Gerçek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000
800
-
-
-
-
8.600
8.086
476
-
-
2.000
-
-
-
-
-
8.700
6.153
-
600
500
600
704
-
-
1.200
1.000
6.300
5.969
600
500
-
-
1.200
1.000
23.600
20.208
6.100 6.070 1.500 1.216
KURTKEMERİ 5.700 5.677 1.000
Prog.
SARIYER
3.800 3.765
TOPLAM
15.600 15.512 2.600 1.692
3.600 1.504
6
2013 YILI SATIŞ TAKİP CETVELİ
YILLAR
2013
ÜRÜN ÇEŞİDİ
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
TOMRUK (m3)
8.300
4.237
TEL DİREK (m3)
-
2
MADEN DİREK (m3)
1.400
121
SANAYİ ODUNU (m3)
1.500
130
KAĞITLIK ODUN (m3)
500
767
LİF-YONGA (m3)
7.200
7.519
SIRIK (m3)
-
-
ENDÜSTRİYEL ODUN TOP.
18.900
12.776
YAKACAK ODUN (Ster)
6.500
6301
7
SİLVİKÜLTÜR
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ
2013 YILI SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ
YAPAY
GENÇLEŞTİRME
DOĞAL
GENÇLEŞTİRME
Prog.
Gerçek.
Prog.
Gerçek.
Prog.
Gerçek.
Prog.
Gerçek.
ARBORETUM
-
-
-
-
-
-
-
-
BENTLER
4,1
-
-
-
-
-
-
-
KURTKEMERİ
-
-
-
-
-
-
-
-
SARIYER
-
-
4,0
-
35,9
35,9
-
-
TOPLAM
4,1
-
4,0
-
35,9
35,9
-
-
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
K.TÜZEL KİŞİ.KORUMA
BUDAMA
9
2013 YILI SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ
SIKLIK
BAKIMI
REHABİLİT.
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
KORUYA
TAHVİL
KÜLTÜR
BAKIMI
GENÇLİK
BAKIMI
Prog.
Gerçek.
Prog.
Gerçek.
Prog.
Gerçek.
Prog.
Gerçek. Prog. Gerçek.
BENTLER
-
-
-
-
-
-
17,6
-
41,7
-
KURTKEMERİ
-
-
-
-
-
-
-
-
76,9
-
SARIYER
-
-
38,1
30,0
86,2
40,0
-
-
58,3
-
TOPLAM
-
-
38,1
30,0
86,2
40,0
17,6
-
176,9
-
10
MAKİNE VE İKMAL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ
YOL CARİ FAALİYETLER
KULÜBE
YOLU
ÜRETİM YOLU
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
YANGIN
EM.YOLU
YANGIN EM.
YOLU YAPIMI
DEPO
DAH.YOL
TRAK.YOLU
YAPI
Prog
Gerçek.
Prog
Gerçek.
Prog
Gerçek
Prog
Gerçek
Prog
Gerçek
Prog
Gerçek
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
Miktar
Km.
ARBORETUM
11+0
11+0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BENTLER
62+0
-
5+0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66+0
11+0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
72+0
-
-
-
41+8
-
-
-
-
-
-
-
211+0
22+0
5+0
-
41+8
-
-
-
-
-
-
-
KURTKEMERİ
SARIYER
İŞLETME
TOPLAMI
2013 DÖNER SERMAYE İNŞAAT YATIRIMLARI
AÇIKLAMA
İŞLETME ŞEFLİĞİ
YAPILAN İŞLER VE MAHAL YERİ
ÖDENEK (TL)
HARCAMA (TL)
Arboretum
Elektrik Tesisleri
100.000
-
İhalesi yapıldı, işe
başlandı
Merkez
Kanalizasyon ve Doğalgaz
180.000
-
İhale aşamasında
Merkez
Makine Tec. Ekip.
30.000
-
Alım yapılacak
Merkez
Demirbaşlar
20.000
5.600
Alım yapılacak
13
İZİN İRTİFAK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ
14
ORMANLIK ALANLARDA VERİLEN İZİNLER
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
Ormanlık
Alan (Ha)
16. MADDE
Adet
Ha.
%
ARBORETUM
289,6
-
-
-
BENTLER
2.619,69
-
-
-
KURTKEMERİ
2.868,64
-
-
-
SARIYER
5.471,47
16
20,098
1
11.249,4
16
20,098
1
TOPLAM
15
ORMANLIK ALANLARDA VERİLEN İZİNLER
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
Ormanlık
Alan (Ha)
17. MADDE
Adet
Ha.
%
ARBORETUM
289,6
-
-
-
BENTLER
2.619,69
20
25,68
1
KURTKEMERİ
2.868,64
26
7,67
1
SARIYER
5.471,47
50
285,01
5
TOPLAM
11.249,4
96
318,45
1
16
İZİN VE İRTİFAK DURUMU
BEDELLİ İZİN
İŞLETME ŞEFLİĞİ
BEDELSİZ İZİN
TOPLAM
SAYISI
ALANI
Ha.
SAYISI
ARBORETUM
-
-
-
-
-
-
BENTLER
14
9,93
6
15,75
20
25,68
KURTKEMERİ
22
4,88
4
2,79
26
7,67
SARIYER
26
85,4
24
199,7
50
285,1
TOPLAM
62
100,21
34
218,24
96
318,45
ALANI Ha. SAYISI
ALANI
Ha.
III.KÖPRU SAHASINDAKİ ADET, SERVET, ARTIM MİKTARLARI
Kapalılık
Toplam Alan Toplam Adet
Toplam Servet
Toplam Artım
BAHÇEKÖY
135,1
113.813
15.764,702
772,453
KURTKEMERİ
9,4
4.734
2.879,114
37,467
3
9,4
4.734
2.879,114
37,467
SARIYER
125,7
109.079
12.885,588
734,986
0
3,7
37,200
0,240
1
-
3
122,0
12.848,388
734,746
109.079
18
İşletme
İşletme Şefliği
Müdürlüğü
Adı
Adı
1
2
Meşcere
Tipi
Kapalılık Alan
HEKTARDAKİ
Ağaç
Türü
GENEL ALANDAKİ
Adet
Servet
Artım
Adet
Servet
Artım
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ
Mcd3
3
0,5
M
489
312,173
4,285
244,5
156,087
2,143
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ
MGnc3
3
1,3
M
305
199,765
2,751
396,5
259,695
3,576
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ
MGnc3
3
Gn
288
66,315
1,592
374,4
86,210
2,070
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ
MGncd3
3
M
219
269,091
2,389
963,6 1184,000 10,512
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ
MGncd3
3
Gn
225
60,975
1,407
990
268,290
6,191
Kn
82
75,117
0,929
90,2
82,629
1,022
4,4
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKncd3
3
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKncd3
3
M
123
225,635
1,662
135,3
248,199
1,828
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKncd3
3
Gn
171
64,361
1,330
188,1
70,797
1,463
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKsb3
3
M
1010
84,290
3,030
404
33,716
1,212
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKsb3
3
Gn
440
24,900
0,710
176
9,960
0,284
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKsb3
3
Ks
280
20,900
1,450
112
8,360
0,580
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKscd3
3
M
174
211,984
2,076
295,8
360,373
3,529
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKscd3
3
Gn
109
38,891
0,838
185,3
66,115
1,425
BAHÇEKÖY KURTKEMERİ MGnKscd3
3
Ks
105
26,284
0,960
178,5
44,683
1,632
BAHÇEKÖY
KURTKEMERİ TOPLAMI
1,1
0,4
1,7
9,4
19
4.734 2.879,114 37,467
İşletme
Müdürlüğü
Adı
İşletme Şefliği
Adı
Meşcere
Tipi
Kapalılık Alan
Ağaç
Türü
HEKTARDAKİ
Adet
Servet
GENEL ALANDAKİ
Artım
Adet
Servet
Artım
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çkc3
3
11,3
Çk
648
135,878
8,314
7322,4
1535,421
93,948
BAHÇEKÖY
SARIYER
ÇkMbc3
3
0,4
Çk
459
94,820
5,964
183,6
37,928
2,386
BAHÇEKÖY
SARIYER
ÇkMbc3
3
M
230
25,535
0,810
92
10,214
0,324
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çfbc3
3
Çf
419
69,930
3,985
2555,9
426,573
24,309
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çfbc3
3
M
32
1,414
0,098
195,2
8,625
0,598
BAHÇEKÖY
SARIYER
ÇfYaa3
3
1,3
Çf
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çma0
1
0,6
Çm
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çmbc3
3
3,3
Çm
582
135,382
11,150
1920,6
446,761
36,795
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çmc3
3
14,8
Çm
450
210,677
15,450
6660
3118,020
228,660
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çmc3
3
M
73
7,076
0,265
1080,4
104,725
3,922
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çmcd3
3
Çm
410
244,954
17,001
2419
1445,229
100,306
BAHÇEKÖY
SARIYER
Çmcd3
3
M
24
5,066
0,129
141,6
29,889
0,761
BAHÇEKÖY
SARIYER
Mab3
3
23,3
M
1266
76,738
3,073
29497,8
1787,995
71,601
BAHÇEKÖY
SARIYER
Mb3
3
13,8
M
1291
134,376
4,516
17815,8
1854,389
62,321
BAHÇEKÖY
SARIYER
MGna3
3
1,1
M
BAHÇEKÖY
SARIYER
MGnab3
3
4,4
M
615
42,614
1,637
2706
187,502
7,203
BAHÇEKÖY
SARIYER
MGnab3
3
Gn
567
20,780
0,711
2494,8
91,432
3,128
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKsa3
3
5,2
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKsab3
3
1,3
M
895
59,306
2,295
1163,5
77,098
2,984
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKsab3
3
Ks
484
19,232
1,812
629,2
25,002
2,356
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKsGnb3
3
M
566
72,864
2,267
283
36,432
1,134
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKsGnb3
3
Gn
343
28,723
0,757
171,5
14,362
0,379
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKsGnb3
3
Ks
360
44,287
2,272
180
22,144
1,136
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKoDya3
3
6,1
5,9
0,5
6,5
20
İşletme
Müdürlüğü
Adı
İşletme Şefliği
Adı
Meşcere
Tipi
Kapalılık
Alan
Ağaç Türü
HEKTARDAKİ
GENEL ALANDAKİ
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKoDyab3
3
Ko
210
8,640
1,020
777
31,968
3,774
BAHÇEKÖY
SARIYER
MKoDyab3
3
Dy
150
10,250
0,370
555
37,925
1,369
BAHÇEKÖY
SARIYER
MDya3
3
2,9
BAHÇEKÖY
SARIYER
GnKsMab3
3
8,1 M
229
18,186
0,686
1854,9
147,307
5,557
BAHÇEKÖY
SARIYER
GnKsMab3
3
Gn
1000
38,215
1,107
8100
309,542
8,967
BAHÇEKÖY
SARIYER
GnKsMab3
3
Ks
599
27,343
2,628
4851,9
221,478
21,287
BAHÇEKÖY
SARIYER
KsGnab3
3
5,1 M
15
1,192
0,046
76,5
6,079
0,235
BAHÇEKÖY
SARIYER
KsGnab3
3
Gn
431
17,154
0,500
2198,1
87,485
2,550
BAHÇEKÖY
SARIYER
KsGnab3
3
Ks
1016
43,053
4,292
5181,6
219,570
21,889
BAHÇEKÖY
SARIYER
KsGnMbc3
3
0,7 M
32
11,300
0,216
22,4
7,910
0,151
BAHÇEKÖY
SARIYER
KsGnMbc3
3
Gn
388
43,460
1,164
271,6
30,422
0,815
BAHÇEKÖY
SARIYER
KsGnMbc3
3
Ks
652
55,352
3,224
456,4
38,746
2,257
BAHÇEKÖY
SARIYER
IhGnKsb3
3
1,2 M
88
13,219
0,414
105,6
15,863
0,497
BAHÇEKÖY
SARIYER
IhGnKsb3
3
Gn
492
26,727
0,778
590,4
32,072
0,934
BAHÇEKÖY
SARIYER
IhGnKsb3
3
Ks
445
33,123
2,283
534
39,748
2,740
BAHÇEKÖY
SARIYER
IhGnKsb3
3
Ih
591
50,841
4,259
709,2
61,009
5,111
BAHÇEKÖY
SARIYER
Yaab3
3
1,1 Ya
900
12,590
0,950
990
13,849
1,045
BAHÇEKÖY
SARIYER
BMDy
0
0,8 M
8,000
0,050
6,400
0,040
BAHÇEKÖY
SARIYER
BMDy
0
Dy
4,000
0,020
3,200
0,016
BAHÇEKÖY
SARIYER
BMKo
0
2,3 M
8,000
0,060
18,400
0,138
BAHÇEKÖY
SARIYER
BMKo
0
Ko
4,000
0,020
9,200
BAHÇEKÖY
SARIYER TOPLAMI
125,7
109.079 12.885,588
0,046
21
734,986
AĞAÇ TÜRLERİNE GÖRE ADET, SERVET VE ARTIM
İşletme
Müdürlüğü
Adı
BAHÇEKÖY
TOPLAM
HEKTARDAKİ
GENEL ALANDAKİ
Ağaç Türü
Adet
Servet
Artım
Adet
Servet
Artım
Gn
4.454
430,501
10,894
15.740
1.066,687
28,205
Kn
82
75,117
0,929
90
82,629
1,022
Ks
3.941
269,574
18,921
12.124
619,731
53,876
M
8.836
1.865,574
35,815
61.766
6.828,573
191,586
Çk
1.107
230,698
14,278
7.506
1.573,349
96,334
Çf
419
69,930
3,985
2.556
426,573
24,309
Çm
1.442
591,013
43,601
11.000
5.010,009
365,761
Ko
210
12,640
1,040
777
41,168
3,820
Ih
591
50,841
4,259
709
61,009
5,111
Ya
900
12,590
0,950
990
13,849
1,045
Dy
150
14,250
0,390
555
41,125
1,385
113.813 15.764,702
772,453
22
ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ
23
MESİRE YERLERİNİN ŞEFLİKLERE DAĞILIMI
TOPLAM TOPLAM
ALAN
ADEDİ
(Ha.)
İŞLETME
ŞEFLİĞİ
A
TİPİ
B
TİPİ
C
TİPİ
D
TİPİ
ARBORETUM
-
-
-
-
-
-
BENTLER
-
-
-
-
-
-
KURTKEMERİ
-
2
1
-
3
19,7
SARIYER
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
-
2
1
-
3
19,7
24
ÇATALMEŞE MESİRE YERİ
25
ÇATALMEŞE MESİRE YERİ
26
ÇATALMEŞE MESİRE YERİ
27
MALİ İŞLER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYETLERİ
4.000.000
3.000.000
2.000.000
2005
2006
2007
5.000.000
2008
GELİR
6.000.000
2009
2010
GİDER
29
2011
2.179.669
1.334.848
7.000.000
6.221.904
5.109.407
2.924.903
3.817.176
3.219.441
4.035.048
2.532.108
3.485.585
1.895.231
2.469.872
1.908.672
1.309.074
1.649.160
1.952.688
2.323.269
1.897.242
2005 – 2013 YILLARI MUKAYESELİ GELİR GİDER DURUMU
1.000.000
0
2012
2013
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ARBORETUM ŞEFLİĞİ
Arboretum Şefliği’nde ziyaretçi sayısının
özellikle haftasonu ve resmi tatil günlerinde
artması nedeniyle, giriş kısımda turnike sistemi
yapılması düşünülmektedir. Ayrıca 4 adet özel
güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi için
hizmet alımı yapılması gerekmektedir.
30
Arz Ederim
31

similar documents