FARKLI CANLILARIN ***TEB*LD*** SES DÜZEYLER*

Report
BİLGE KAYA
10-B 78
Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir.
Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir.
Ses veren her şey titreşir. Titreşen cisimler ses
oluşturur. Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan
cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses
dalgalarını iletebilir.
Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.Ses madde
değil, enerjidir.

1- Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır.

3-Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır.

2- Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır.

Yarasalar:
Yarasalar çok daha gelişmiş ve hassas işitme
sistemlerine sahiptirler.

Çekirgeler:
Çekirgelerin, çayır çekirgelerinin ve ağustos
böceklerinin ön bacaklarının açıklıklarında
yüksek frekansda sesleri hisseden “tympanic”
organlar vardır.

Eşek Arıları, örümcekler:
Eşek arılarının, örümceklerin, arıların
ultrasonik titreşimleri hisseden
“chordontonal” yada “tympanic” uzuvları
vardır.

Pireler ve keneler:
Pirelerin ve kenelerin herhangi bir işitme uzvu
yoktur gibi görünmektedir. Fakat highsonic
titreşimler onların sinir sistemi üzerinde görünür
bir baskı oluşturarak strese, rahatsızlığa ve
hareketsizliğe yol açmaktadır.

Köpekler ve kurtlar:
Köpeklerin ve kurtların kedi ailesinin
üyeleri olarak yüksek frekans sesleri
işitebildiği çok eskiden beri bilinmektedir.

Kuşlar:
Kuşların ise kendilerini rahatsız
eden,parçalayan hatta yiyen kartal,şahin,doğan
atmaca gibi yırtıcı yabani kuşların sesini
algıladıkları ve bu seslerden uzaklaştıkları da
artık günümüzde keşfedilmiş bir teknolojidir.

Fareler ve kemirgenler:
Fare ve diğer kemirgen hayvanların ise hem
titreşimli ses dalgalarından,hem yüksek
ultrasonik ses dalgalarından etkilendikleri
bilinmekle beraber diğer hayvanlara göre daha
fazla ses işitme aralığı mevcuttur.Dolayısı ile
hem bu iki ses frekansından hem de sinir
sistemlerini etkileyecek,onları hareketsiz hale
getirecek yüksek ultrasonik ses frekansının
üretilmesi gerekmektedir.
Yılanlar:
Yılanların dış kulakları yoktur.Dışarıdan ses
algılayamazlar fakat doğadaki titreşimli
dalgaları çok iyi hissederek kaçarlar.
Canlıların çıkardığı sesleri dinlerseniz
çıkan seslerin birbirinden farklı olduğunu
söyleyebiliriz.
Bazı canlıları görmeseniz dahi çıkardığı
seslerden canlıyı tahmin edebilirsiniz.
Örneğin bir kedi veya köpeği
görmeseniz bile çıkardığı seslerden bunun
kedi veya köpek olduğunu
söyleyebilirsiniz. Çeşitli müzik aletlerini
çıkardığı seslerden tanıyabilirsiniz...

similar documents