vy_32_inovace_ch9_19

Report
Škola pro děti
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Větřní
Školní 232
382 11 Větřní
Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_19
Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ
Předmět: Chemie
Autor: Mgr. Václava Ilkóová
KARBONYLOVÉ SLOUČENINY
• Jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků,
které obsahují charakteristickou skupinu
karbonylovou:
C=O
• Dělí se na dvě hlavní skupiny:
• ALDEHYDY
• KETONY
1. ALDEHYDY
• Jsou deriváty uhlovodíků, ve kterých je ke
karbonylové skupině vázán atom vodíku a
uhlovodíkový zbytek
• Název = názvu základního uhlovodíku a
přípony –al ―› methanal, ethanal
• Některé aldehydy mají i své triviální názvy:
• Methanal = formaldehyd
• Ethanal = acetaldehyd
METHANAL
FORMALDEHYD = HCHO
•
•
•
•
Bezbarvá, plynná, štiplavě páchnoucí látka
Je jedovatý, rozpustný ve vodě
Vyrábí se z methanolu
Používá se jako konzervační prostředek a na
výrobu plastů
• Jeho vodný 40% roztok se nazývá formalín.
Zředěný 4% - uchovávání a konzervace
biologických preparátů v muzeích (těl různých
živočichů a člověka)
Obr.1: Methanal
Obr. 2: Methanal – model
ETHANAL
ACETALDEHYD CH3CHO
• Kapalina štiplavého zápachu, velmi těkavá
• Vyrábí se oxidací ethanolu
• Používá se k výrobě kaučuku, barviv a
léčiv i k výrobě kyseliny octové
Acetaldehyd
Obr.3: Acetaldehyd
Obr.4: Acetaldehyd model
2. KETONY
• Jsou deriváty uhlovodíků, ve kterých
jsou ke karbonylové skupině vázány
dva uhlovodíkové zbytky
R1―C = O
R2
Názvosloví
• Název ketonů se skládá z názvu
základního uhlovodíku a přípony –on,
např. propanon
• Používají se i jejich triviální názvy např.
propanon = aceton (dimethylketon).
ACETON
PROPANON CH3-CO-CH3
• Bezbarvá kapalina
• Hořlavá, těkavá, s typickým
zápachem
• Výroba barev, léčiv a plastů,
rozpouštědlo barev a laků
POZOR!!
• Aceton je zdraví škodlivý, dráždí oči a
dýchací cesty.
• Vdechování par může způsobit mírnou
narkózu a poškodit nervový systém.
• Páry acetonu tvoří se vzduchem výbušnou
směs, proto musíme při práci s touto
látkou důkladně větrat a nesmíme
používat otevřený oheň, žhavá tělesa ani
kouřit!!
Aceton
Obr. 5: Aceton
Obr.6: Aceton - model
Úkol: Přiřaďte ke vzorcům aldehydů a
ketonů jejich názvy:
CH3-CH2-CH2-CH2-COH
CH3-CH2-COH
CH3-COH
H-COH
CH3-CO-CH3
propanon
methanal
pentanal
ethanal
propanal
Metodické doporučení
• Prezentace seznamuje s významnými
zástupci karbonylových sloučenin, jejich
vlastnostmi a použitím.
BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, 2004. 96 s. ISBN 80-7168-748-0,
s. 50
Obr. 1: WEREON. [cit. 2012.03.15]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:
< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Formaldehyde-2D.svg >
Obr. 2: Benjah-bmm27. [cit. 2012.03.15]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:
< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Formaldehyde-3D-vdW.png>
Obr. 3: Benjah-bmm27. [cit. 2012.03.15]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:
< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acetaldehyde-2D-flat.png >
Obr. 4: Benjah-bmm27. [cit. 2012.03.15]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:
< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acetaldehyde-3D-balls.png >
Obr. 5: Benjah-bmm27. [cit. 2012.03.15]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:
< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acetone-3D-balls.png >
Obr. 6: MILLS, Ben. [cit. 2012.03.15]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www:
< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acetone-3D-vdW.png >

similar documents