Lipid metabolismen grupp B 2012

Report
Varför behöver vi fett?
 Energi
 Isolering
 Lagrad Energi
 Möjliggör upptag av vitaminer
 Påverkar funktioner i kroppen


Triglycerider
Glyrerol
+
Fettsyror
Sker bl.a i tolvfingertarmen, fettvävnader, lever
http://sv.wikipedia.org/
Lipidens väg genom mag- och
tarmkanalen
 Fettet i maten - olika fettsyror bundna till glycerol
 Tolvfingertarmen, gallblåsa, bukspottskörtel
 Lipolas –bukspott
 Gallsalter – galla – detergent, försvagar bindningar
 Lipolys, hydrolys av esterbindningar mellan fettsyror
och glycerol
Triglycerider (TAG)
 TAG  Glycerol + fria fettsyror i tolvfingertarmen
 Fettsyror och glycerol tas upp direkt av blodet
 Monoglycerider/diglycerider – transport av
lipoproteinet kylomikron eftersom dessa är hydrofoba
 Glycerol + fettsyror  TAG i fettvävnaden
 Förvaras som triglycerider i fettvävnader
Person international edition Fundametals of general, organic, and biological chemistry
Lipoproteiner
 Proteiner+fosfolipider/triglycerider
 Transporterar stora fettsyror, monoglycerider och





diglycerider
Kylomikron transporterar triglycerider från tarm till
fettvävnader
VLDL (very low density lipoprotein) transporterar TAG
från lever till fettvävnader
IDL (Intermediate density lipoprotein) transporterar rester
av VLDL till lever
LDL (low density lipoprotein) transporterar Kolesterol från
lever till fettvävnader
HDL (High density lipoprotein) transporterar Kolesterol
från celler till lever
Kylomikron
Lagring
 Fettceller/fettvävnader
 Triglycerider bildas av fettsyror och glycerol
 Fria glyceroler
 Hormoner signalerar till fettet att lagras eller användas
som energi
 Albumintransport
Hormonreglering
 Glukagon
 Enzymsystem
 Insulin
Holum
Albumin
 Transporterar upp till 10 fettsyror
 Mest förekommande proteinet i blodet
 Från fettvävnader till cellmembranet
β-oxidation
 Aktivering
 Transport
 Oxidering
http://www.blobs.org/science/article.php?article=32
Aktivering
 I cytosolen
 Fria fettsyror förestras med CoA och bildar Acyl-CoA
 ATP behövs!!!
Mitokondrie
 β -oxidation,
citronsyracykeln och
elektrontransportkedjan sker
i mitokondrien
 FettsyreAcyl-CoA kan ej
transporteras fritt genom
mitokondriemembranet.
Transporteras mha
carnitinskytteln
Oxidering
 Acyl-CoA  FADH2 + NADH +
Acetyl-CoA + mindre Acyl-CoA
 Två kolatomer avspjälkas i
varje varv tills hela
fettsyran är oxiderad
 FADH2 elektrontransport
 NADH elektrontransport
 Acetyl-CoA  Citronsyracykeln
 Acyl-CoA går in och gör ett nytt
varv i betaoxidationen tills hela
fettsyran är oxiderad
http://www.sivabio.50webs.com/plastids.htm
Acetyl-CoA
 Acetylgrupp + Coenzym A
 Går sedan vidare in i
citronsyracykeln genom att
binda till Oxalättiksyra
 Överskottet går till levern
där de bildar ketonkroppar
genom ketogenes
Reaktioner vid svält och
obehandlad diabetes
 Svält och diabetes– ökad
[glukagon]
 Blodsockernivån
minskar, men är stabil
pga. energireserver
 Överskott av AcetalSCoA som bildats av
fettsyror
 Ketonkroppar bildas
Bildningen av ketonkroppar
Ketonkroppar
-Hydrofila
Ketonkroppar
 Hydrofila
 Det finns tre olika ketonkroppar:
3-hydroxibutyrat, acetoacetat, aceton
 Används som energi i kroppen – ketolys
Nysyntes av fettsyror
 Hormonsignaler
 Lever
 Acetyl CoA
 Cyklisk process
 Palmitinsyra
CH3(CH2)14COOH
Kolesterol
 Steroid och alkohol
 Del av cellmembran
- skapar stabilitet
 Hydrofoba
- transporteras med lipoprotein
 Tillverkas i levern och intas via föda
 Syntes av kolesterol regleras av proteinet SREBT
”Gott & ont” kolesterol
 LDL protein – dåligt i för
hög koncentration
- Transporterar kolesterol
från levern
 HDL protein – bra i hög
koncentration
- Transporterar kolesterol
till levern
 Triglycerider  Fria fettsyror + glycerol
 Transport genom lipoproteiner
 Hormonreglering avgör om lipider ska lagras eller
utvinna energi
 Lagring  fettcell som TAG
 Energiutvinning i citronsyracykeln genom
betaoxidation
 Betaoxidationen oxiderar ner fettsyrorna
 Ketonbildning vid Acetyl-CoA överskott eller
glukosunderskott
 Kolesterol: intas som föda eller syntes i levern, ger
struktur i cellmembranet, Gott/ont,

similar documents