I-III GUM

Report
Przyjaciel dzieci – nasz Przyjaciel
Wszystkie kluby poselskie w trakcie debaty
w Sejmie RP opowiedziały się za tym, by
patronem roku 2012 był Janusz Korczak.
Rok ten to zarazem 70 rocznica śmierci
Korczaka, jak i 100 rocznica uruchomienia
słynnego domu dziecka przy obecnej ulicy
Jaktorowskiej w Warszawie.
JANUSZ KORCZAK

Był częstym gościem robotniczych dzielnic Warszawy.
Starał się pomagać najbiedniejszym. Chodził po domach,
opowiadał baśnie, w wieczór wigilijny był św. Mikołajem
roznoszącym groszowe podarki, pomagał w nauce.
Wkrótce podjął działalność społeczną w Warszawskim
Towarzystwie Dobroczynności. Uczył także ubogie dzieci.
W 1903r. Korczak po skończeniu medycyny na
Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął pracę jako lekarzpediatra w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Wkrótce
zyskał rozgłos jako lekarz darmowej klienteli.


W 1905r. musiał wyjechać na wojnę rosyjskojapońską jako lekarz wojskowy. Po wojnie wrócił
do swego szpitala. Pracował znowu wśród małych,
biednych pacjentów
Działał w Towarzystwie "Pomocy dla Sierot".
Włączył się do starań o budowę domu,
przystosowanego do potrzeb sierocińca. Do
nowego budynku przy ulicy Krochmalnej 92
przeniesiono dzieci w 1912r. ze starego
poklasztornego budynku przy ulicy
Franciszkańskiej.

Korczak w 1912 r. objął funkcję dyrektora
Domu Sierot i stał się jego mieszkańcem,
zajmując izbę na poddaszu nad dziecięcymi
sypialniami. Swą samotność związał
z najbardziej osamotnionymi dziećmi,
z sierotami. Miał wtedy 34 lata. Dom Sierot
stał się jego domem. Tam wypracował swój
system wychowawczy, a wieczorami i nocami
pisał dzieła pedagogiczne i powieści.

Wybuch wojny z hitlerowskimi Niemcami we
wrześniu 1939r. dla Korczaka oznaczał
służbę sanitarną. Opatrywał rannych,
przygarniał zagubione w czasie działań
wojennych dzieci, chronił Dom Sierot. Gdy na
rozkaz okupanta utworzono w Warszawie
Getto, przesiedlono tam Dom Sierot. Życie
w getcie to prawie dwa lata rozpaczliwych
wysiłków wycieńczonego i schorowanego
Korczaka o zdobywanie dla 200
wychowanków żywności, opału, leków itp.
Przyjaciele wielokrotnie podejmowali próby wyprowadzenia Korczaka
z Getta, zapewniali bezpieczne schronienie. Nie można było jednak
ocalić setek dzieci, więc Korczak heroicznie odmawiał skorzystania
z szansy ucieczki, nie zgadzał się na opuszczenie swych
podopiecznych.
W hitlerowskiej straszliwej akcji likwidacji Getta, rozpoczętej 22 lipca
1942r. zginął straszliwą śmiercią wraz ze swoimi wychowankami,
niosąc najmłodsze dziecko na rękach.
Było tam około czterech tysięcy dzieci z wszystkich sierocińców .
Janusz Korczak stał się symbolem męczeństwa tysięcy bezimiennych
ofiar obozów zagłady.

Nie niosę ci modłów długich, o Boże. Nie ślę
westchnień licznych… Nie biję niskich pokłonów,
nie składam ofiary bogatej… A jednak prośbę
serdeczną zaniosę… Jeżeli jestem szarą pokorą
wobec Ciebie, Panie, To w prośbie mej stoję
przed Tobą – jako płomienne żądanie. Jeśli
szepcę cicho, to prośbę tę wygłaszam głosem
nieugiętej woli… Wyprostowany żądam, bo już
nie dla siebie. Daj dzieciom dobrą dolę, daj
wysiłkom ich pomoc, ich trudom
błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich
drogą, ale NAJPIĘKNIEJSZĄ.
Dziękuję za uwagę 
opracowała i przedstawiła: Renata Malec

similar documents