Multimedia2014

Report
Jerzy Korczak
email: [email protected]
http://kti.ue.wroc.pl
http://www.korczak-leliwa.pl
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Definicje i informacje początkowe
Przykłady multimediów
Przegląd aplikacji instalowanych
PowerPoint – informacje
Przegląd aplikacji webowych
Dyskusja
2
Multimedia (wg Hoffosa) to system, który integruje
przetwarzanie danych numerycznych i
audiowizualnych różnego typu.
Multimedia (wg Newtona) są kombinacją różnego
typu mediów występujących w procesie komunikacji
pomiędzy użytkownikiem a komputerem.
Multimedia (IBM) to połączenie video, dźwięku, grafiki
i tekstu w wielopoziomową aplikację komputerową
umożliwiającą pracę interakcyjną.
3
Poziomy logiczne multimediów
MULTIMEDIA
Poziom
sprzętu
Poziom
reprezentacji danych
Poziom
komunikatów
Urządzenia
wejścia
Media reprezentacji
tekstu
Urządzenia
przetwarzania danych
Media reprezentacji
dźwięku
Komunikaty
dźwiękowe
Urządzenia
przechowywania
danych
Media reprezentacji
obrazu nieruchomego
Komunikaty
graficzne
Urządzenia
wyjścia
Media reprezentacji
obrazu ruchomego
Komunikaty
tekstowe
Model mediów opracowany przez organizację
4
Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group
Poziomy logiczne multimediów
MULTIMEDIA
Poziom
reprezentacji danych
Poziom
komunikatów
Urządzenia
wejścia
Media reprezentacji
tekstu
Komunikaty
tekstowe
Urządzenia
przetwarzania danych
Media reprezentacji
dźwięku
Komunikaty
dźwiękowe
Urządzenia
przechowywania
danych
Media reprezentacji
obrazu nieruchomego
Komunikaty
graficzne
Urządzenia
wyjścia
Media reprezentacji
obrazu ruchomego
Poziom
sprzętu
Zdolności percepcyjne
5
użytkownika
Zmysł Wprowadzenie informacji
Wzrok Kamera video, skaner,
cyfrowy aparat
fotograficzny, digitizer itp.
Wyprowadzenie informacji
Monitor kineskopowy lub LCD,
stereoskopowe okulary,
projektor komputerowy lub
rzutnik LCD, wydruk
Słuch
Mikrofon i wejściowy układ
dźwiękowy, interfejs MIDI,
itp.
Głośniki analogowe i cyfrowe,
syntetyzator analogowy i
cyfrowy, interfejs MIDI
Dotyk
Rękawice kontaktowe, tablet
Aparaty symulujące wrażenie
graficzny, klawiatura,
ciśnienia dotykowego
mysz, manipulator kulkowy
(multimedialne rękawiczki,
itp.
kombinezony)
Smak
Sensory składu chemicznego
Brak
Węch
Sensor składu gazu
Brak
… stanowią zintegrowane środowisko sprzętowe i
programowe umożliwiające równoczesne
wprowadzanie, przetwarzanie i prezentowanie różnych
form danych (tekstu, dźwięku, obrazu itd.)
7
… jest to układ zespalający środowisko sprzętowe i
programowe, pozwalające użytkownikowi na
wprowadzanie, przetwarzanie i prezentowanie różnych
form danych, do przyjęcia których konieczne jest
współbieżne korzystanie z co najmniej dwu
różnych kanałów percepcji człowieka.
8
różnorodność przetwarzania informacji,
jednoczesna obecność różnych mediów,
możliwość współbieżnej prezentacji różnych form
informacji (wzajemne przenikanie się różnych mediów),
interakcyjny dostęp do informacji.
9
10


W latach 70-tych w USA i Europie Zachodniej rozwinęła się
najprostsza forma zdalnego dostępu do kont użytkowników bankowość telefoniczna. Wkrótce potem pojawił się home
banking, pozwalający wykorzystywać do obsługi konta komputer.
Właściciel konta przygotowywał na swoim komputerze operacje
finansowe offline (bez łączenia się z bankiem), następnie łączył
się modemem z bankiem i przesyłał oraz pobierał dane.
Pierwsze usługi udostępniania obsługi kont przez Internet
pojawiły się w USA w 1994 roku. W ślad za powstającymi
oddziałami internetowymi zaczęły również powstawać banki
istniejące wyłącznie "wirtualnie" - pierwszym światowym
bankiem bez sieci oddziałów był amerykański Security First
Network Bank (październik 1995).
11
Mając już „zabezpieczony” plik można rozpocząć pisanie. Jednak często chcemy lub
musimy stworzyć dokumenty o określonym wyglądzie. Jak to zrobić?
Można to zrobić dwoma sposobami. Pierwszym jest ręczne formatowanie
poszczególnych „składowych” naszego dokumentu.
Pasek Formatowanie
Podstawowe i najczęściej używane możliwości mamy dostępne bezpośrednio na
pasku formatowania. Można tam ustawić np. czcionkę, jej wielkość, wyrównanie lub
kolor. Po najechaniu kursorem na przycisk pojawia się opis jego funkcji.
Często jednak potrzeba nam bardziej
zaawansowanych ustawień wyglądu liter (polecenie
Czcionka) lub wzajemnego ustawienia wyrazów lub
fragmentów dokumentu (polecenie Akapit).
Przydatną funkcją jest
automatyczne numerowanie lub
wypunktowanie szczególnie
podczas sporządzania np.
zamówień.
Okna
formatowania
tekstu
12



Naucz się sztuczki…
[Teller's] definition of magic: “The
theatrical linking of a cause with an effect
that has no basis in physical reality, but that
— in our hearts — ought to.”
The Science Times ran a great article on
magic, perception and consciousness today,
and with it came this cool photo set of
Teller demonstrating a coin trick. It
reminded me of the wonderful third chapter
in Edward Tufte’s Visual Explanations —
co-written with professional magician Jamy
Ian Swiss — “Explaining Magic: Pictorial
Instuctions and Disinformation Design,”
that examines illustrations like this:
13



Trik z monetą cd
In a difficult manipulation, the magician’s hands quickly exchange a silver coin
for a copper one. Timing is crucial in magic, and the complex and rapid
performance required for deft conjuring is not easy to illustrate. For this sleight,
the author notes that the swift moves “must be done in a one-two-three up and
down wave of your hand.” Depicting the action at a rate of two frames per beat,
the multiple images flow over time and through space, just as a statistical graph
records a time-series… Heavy arrows conduct the rhythm of images, while
streamers in frames 382 and 384 indicate finer movements of fingers and coins.
In this trick, like many others, small maneuvers of fingers are masked by larger
hand movements. To expose the method, these drawings depict the hand tipped at
varying angles toward the reader. Yet a slightly different angle of adjustment will
assure that the audience sees only a silver coin magically transformed into a
copper coin. Magicians are preoccupied with such viewing angles, which make
the difference between a successful deception and a disastrous exposure. And so
for illustrators: Are readers to see the produced effect or how to produce the
effect, or both, and by means of what angles?
Speaking of Tufte, I was trollin (…)
14
15



Z czego składa się prezentacja multimedialna?
Prezentacja multimedialna złożona jest ze slajdów
składających się z tekstów, grafiki, animacji oraz
dźwięków.
Które aplikacje i narzędzia wybrać?
Najlepiej zdecydować się na wolnodostępne,
popularne, darmowe, otwarte, małe, webowe.
Jakich formatów plików używać?
Dedykowanych, lekkich, przenośnych, otwartych,
16
Oprogramowanie do tworzenia multimediów dzieli
się na dwa podstawowe rodzaje:


Client-based (instalowane w komputerze)
Web-based (na stronach internetowych)
W kolejnej części wykładu zaprezentujemy sprawdzony
zestaw aplikacji (Swiss Army Knife doktoranta–
dydaktyka!)
17







Repozytorium darmowych aplikacji
- przykłady: (FileHippo.com)
Prezentacje: Microsoft PowerPoint ($)
Grafika : The Gimp
Audio: Audacity
Video: Avidemux
Notatki: Freemind
Alternatywa pakietu office: LibreOffice
18
19
Program ten:
obsługuje większość formatów grafiki bitowej
i wektorowej
w prezentacji można zamieszczać dźwięki, klipy
wideo oraz animować wstawiane elementy
umożliwia publikację materiałów dydaktycznych
Obecnie ponad 95% prezentacji
powstaje w PowerPoincie
20
Okno PowerPointa
21
Projektowanie slajdów
W sieci można znaleźć tysiące gotowych szablonów…
22
Przykładowy szablon prezentacji - album fotograficzny
23
do Excela wprowadzamy dane
w postaci tabel
tworzymy wykres o wybranym
typie, zawierający wartości z
tabeli; na dwa sposoby:
wybieramy polecenie
WSTAW i WYKRES lub
na pasku narzędzi
naciskamy przycisk
KREATOR WYKRESÓW
Excel otworzy Kreator
Wykresów, który pomoże nam w
kolejnych krokach tworzenia
grafiki. Każdy krok oparty jest
na ilustracjach. W każdym
momencie można powrócić do
dowolnego kroku tworzenia
wykresu i wprowadzić
odpowiednie zmiany. Po
zakończeniu pracy Kreatora
zawsze istnieje możliwość edycji
i formatowania wykresu.
28
Okno zawiera dwie zakładki:
standardowe typy oraz
niestandardowe. W każdej z
nich znajduje się szereg
kategorii z różnorakimi
wykresami. Do wyboru
mamy kilka typów.
Po wybraniu odpowiedniego
typu oraz ewentualnego
podtypu, przechodzimy
„Dalej”.
29
Demo
J.Korczak, ULP
30
Wstawianie
Autokształty
Obrazy
32
J.Korczak, ULP
33
Można nagrać dźwięk
Menu wstaw- filmy i dźwięki- nagraj dźwięk
Nagranie lektorskie
Menu Pokaz slajdy- Nagraj narrację- ok.
Wstawić dźwięk z istniejących plików dźwiękowych
Menu wstaw- filmy i dźwięki- dźwięk z pliku- ok
35

Wstawianie i odtwarzanie kipów wideo w
formatach
AVI
MOV
MPG
Uruchamia się menu
Wstaw- Filmy i dźwięk- Film z pliku..
36

Uruchamianie menu Pokaz slajdy- animacja
niestandardowa i schematy animacji
38
 wejście
 wyróżnienie
 wyjście
 ścieżki ruchu
39
Pokaz prezentacji
Menu opcji Pokazprzejścia slajdów-dostosuj do wybranych slajdówmodyfikacja przejścia- przełączanie slajdów.
41
Przejścia slajdów
Z menu opcji- animacje
42
Prezentacje można zapisać jako stronę WWW i udostępnić
w sieci.
Należy zapisać za pomocą menu Plik- zapisz jako stronę
sieci Web- przycisk Opublikuj
W Internecie można znaleźć gotowe wzorce prezentacji multimedialne
Linki do ciekawych stron prezentacji w programie PowerPoint
http://www.prezentuj.ovh.org/pr_ekonomia.html
http://www.prezentuj.ovh.org/pr_informatyka.htlm
http://www.sztanca.pl/component/page,shop.browse/category_id,14/option,co
m_virtuemart/Itemid,139/lang,pl/
43

10 / 20 / 30
7x7
PPP

Język prezentacji



Równoważniki zdań

Od rzeczy łatwych do trudnych

Najważniejszy początek i koniec

Daj poczuć się komfortowo
44






Wstęp / rozwinięcie / zakończenie
Problem – recepta
Kanapka retoryczna
Miałem sen
Fakty – wnioski
Najczęściej zadawane pytania
45
46

PP to tylko narzędzie, nie chowaj się za nim

Rób częste przerwy i powtórki

Prezentacja ma tylko prowadzić

Eksperyment: gdy to możliwe, zastąp 80% słów
z prezentacji obrazkami…
47






Konkurent
Photoshopa
Zazwyczaj
wystarcza
Grafika
rastrowa
Tworzy
animacje
Łatwa
obsługa
Dużo
wsparcia gimpuj.info
48
49









Nagrywanie
Edycja
Konwersja
Mieszanie i
sklejanie
Zmiany prędkości
Import / Eksport
16 kanałów
Efekty (echo, fazer,
wahwah,
odwracanie)
Pluginy Nyquist
50








Wiele kodeków
Cięcie
Filtrowanie
Konwersja
Wysoka
konfigurowalność
Multiplatformowy
Kolejkowanie /
automatyzacja
Wtyczki
51







MindMapping – rysowanie
myśli
Zwijanie gałęzi
Drag & drop
Eksporty (HTML, PDF,
FLASH)
Nowoczesna dokumentacja
Wiele platform
Ikony
52
53




Pełen pakiet
Obsługuje pliki
M$ Office
Eksport do PDF
Dojrzały
(production
ready)
54
Prezentacja online wybranych miejsc w sieci:
Youtube.com (filmy)
Sxc.hu (Stock eXChange)
Pastebin.ca (wklejanie, skrawki)
Google Docs (i wiele innych)
Gliffy.com (schematy i wykresy)
Prezi.com (nieliniowe prezentacje)
56
57
Pokaz działania

Nieliniowe, wersja edukacyjna, animacje, atrakcje!
58
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poznaliśmy definicję multimediów
Potrafimy wskazać dobre przykłady MM
Zobaczyliśmy praktyczne narzędzia
Zapoznaliśmy się z PowerPointem
Przekonaliśmy się do aplikacji webowych
Czas na dyskusję…
59
Czas na pytania i odpowiedzi…
60

similar documents