SYSTEM SZKOLENIA UKS * KAZIMIERZ NIEPO*OMICKA SZKO*A

Report
UKS KAZIMIERZ
NIEPOŁOMICKA SZKOŁA FUTBOLU
SYSTEM SZKOLENIA
2014
„ Najlepsi trenerzy powinni pracować
z dziećmi i młodzieżą ”
FABIO CAPELLO
Spis treści :
1. Misja UKS Kazimierz - Niepołomicka Szkoła
Futbolu
2. Podział i zasady systemu szkolenia
3. Podział na grupy szkoleniowe
4. Filozofia dziecięcego futbolu oraz wytyczne,
charakterystyka i cele poszczególnych grup
5. Zadania trenera zgodne z systemem szkolenia
6. Budowa wzorcowego treningu oraz zakres
treningowy dla poszczególnych grup
MISJA
Naszym najważniejszym zadaniem jest promowanie oraz
rozwijanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta
poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego
i kompleksowego szkolenia piłkarskiego z zachowaniem zasad fair
play oraz edukacji szkolnej. Za podstawowy cel stawiamy sobie
wysoki komfort treningu, zadowolenie dziecka z każdego treningu
oraz doskonały kontakt z rodzicami swoich podopiecznych. Każde
dziecko jest inne. Ma inne umiejętności, preferencje i potencjał.
Naszym zdaniem piłka nożna to sport i zabawa dla każdego
i wierzymy, że połączenie ćwiczeń ogólnorozwojowych, nauczanie
podstaw gry w piłkę nożną poprzez gry i zabawy oraz rozrywki wśród
rówieśników to najlepsza porcja ruchu dla każdego dziecka.
PODZIAŁ SYSTEMU SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
ORGANIZACJA KLUBU
WSPÓŁPRACA KLUB - RODZICE
PSYCHOLOGIA SPORTU
EDUKACJA
PIŁKA NOŻNA
SELEKCJA
ORGANIZACJA KLUBU
1. Jeden program szkolenia dla wszystkich trenerów .
2. Spotkania trenerów raz na dwa tygodnie .
3. Trener lub trenerzy przypisani do rocznika lub grupy .
4. Jednakowy szablon treningowy dla wszystkich trenerów .
5. Własne archiwum materiałów szkoleniowych .
6. Obowiązkowy strój klubowy zawodników i trenerów .
7. Analiza wideo meczu i sesji treningowej .
8. Stworzenie i prowadzenie młodzieżowej bazy danych .
9. Program sparingów bez presji wyników, zamiast gry w lidze .
WSPÓŁPRACA KLUB - RODZICE
1. Prawidłowa komunikacja z rodzicami .
2. Karą dla zawodnika powinien być brak meczu a nie treningu .
3. Strona internetowa jako podstawowy środek komunikacyjny .
4. Spotkania organizacyjne z rodzicami 4 razy w roku .
5. Należy zaangażować rodziców w działalność klubu .
6. Przedstawić swoją filozofię pracy z dziećmi .
7. Przestrzeganie regulaminu rodzica i regulaminu zawodnika .
8. Przedstawić różnice pomiędzy piłką nożną dorosłych a dzieci .
9. List do rodziców dotyczący odpowiedniego dopingu .
PSYCHOLOGIA SPORTU
1. Zapewnić wszystkim przeżycie sukcesu w każdym treningu .
2. Poprzez odpowiedni trening budowanie pewności siebie .
3. Obecność na treningach zawodników Puszczy Niepołomice .
4. Psychologiczne przygotowanie dzieci do realiów gry z presją .
5. Duża świadomość zawodników podczas wykonywania ćwiczeń .
6. Współpraca klubu z psychologiem sportowym .
7. Brak nazewnictwa pierwszej i drugiej drużyny .
8. Podejmowanie własnych decyzji i nauka przez próby i błędy.
9. Wspierać i wymagać indywidualnie od każdego dziecka.
EDUKACJA
1. Program edukacyjno-szkoleniowy „ Szkoła-Piłka-Zachowanie” .
2. W szatniach umieścić tablice z wynikami w szkole .
3. Współpraca z nauczycielami, dyrektorem szkoły .
4. Promować zawodników z dobrymi ocenami w szkole .
5. Zawodnicy mający złe oceny – brak udziału w meczach .
6. Raz w miesiącu z pomocą rodziców oceniać postępy w szkole .
7. Praca wg zasady „ dobry zawodnik to solidny uczeń ” .
8. Ocena zaangażowania na treningach oraz postawy fair play .
9. Godne reprezentowanie barw klubowych poza klubem .
PIŁKA NOŻNA
1. Trenerzy pracują wg miesięcznych planów treningowych .
2. Nauczanie techniki w okresie 4 – 6 jednostek treningowych .
3. Nauczanie w podziale ; brak presji – średnia presja- 100% presji .
4. Wprowadzenie unifikacji nazewnictwa zwodów, gier itp .
5. Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej .
6. Nauczanie zawodnika gry na różnych pozycjach .
7. System i styl gry zbieżny z seniorami Puszczy Niepołomice .
8. Nauczyć poprawnej techniki każdego zawodnika.
9. Specjalny program dla zawodników wolniej dorastających .
SELEKCJA
1. W naborze brak selekcji wśród zawodników .
2. Później podział na 2 grupy: zaawansowaną i rekreacyjną .
3. W każdej grupie utworzenie miejsc dla bezpłatnych treningów .
4. Najlepsi zawodnicy powinni trenować ze starszymi zawodnikami.
5. Skauting wyróżniających się zawodników w regionie .
6. Prowadzenie naboru przez cały rok .
7. Zawodnicy słabsi fizycznie powinni trenować z młodszymi .
8. Podczas meczy obserwować zawodników innych drużyn .
9. Podczas treningów w grze końcowej podział na 2 grupy.
GRUPY SZKOLENIOWE
Podział na grupy szkoleniowe:
1. 4 – 6 lat
„ Lewandowski ” .
2. 7 – 8 lat
„ Messi ” .
3. 9 – 10 lat
„ Cristiano Ronaldo ”.
Podział na grupy uzależniony jest od dwóch czynników:
1. Wieku zawodnika
2. Posiadanych umiejętności .
Liczba trenerów podczas treningu:
1. Jeden trener na 15 zawodników .
2. Dwóch trenerów na 25 zawodników .
3. Trzech trenerów na 30 zawodników .
FILOZOFIA DZIECIĘCEGO FUTBOLU
Piłka nożna dzieci w dużym stopniu różni się od piłki
nożnej dorosłych. Głównym celem treningu z dziećmi
powinna być radość dziecka, dobra zabawa i zwrócenie uwagi
na jego zainteresowaniach i potrzebach. Problemem piłki
dziecięcej jest gra gdzie najważniejszy jest wynik co powoduje
dodatkową presję, która udziela się dzieciom biorąc pod
uwagę, że już sam fakt uczestnictwa dziecka w meczu lub
turnieju jest dla niego stresującą sytuacją. Trenerzy dla,
których wynik jest najważniejszy czasami dodatkowo
motywowani są oczekiwaniami rodziców, którzy mają
nadzieję, że ich dziecko zawsze zwycięży. Trener powinien
oceniany być przez pryzmat postępu edukacyjnego
i sportowego czynionego przez wszystkie dzieci.
RÓŻNICE MIĘDZY PIŁKĄ NOŻNĄ
DOROSŁYCH A FUTBOLEM DZIECI
TEMAT
PIŁKA NOŻNA
DOROSŁYCH
PIŁKA NOŻNA
DZIECI
TRENING
UKIERUNKOWANY NA
WSPÓŁZAWODNICTWO
NAUKA POPRZEZ GRY
RADOŚĆ I ZABAWĘ
CEL SPORTOWY
ZWYCIĘSTWO
MISTRZOSTWO
RADOŚĆ Z UPRAWIANIA
SPORTU
SUKCES
KOŃCOWY WYNIK
MECZU
DOŚWIADCZENIA Z GRY
DLA WSZYSTKICH DZIECI
TABELA
NAJWAŻNIEJSZA
NIEWAŻNA
TRENER
OCENIANY PRZEZ
KOŃCOWY WYNIK
OCENIANY PRZEZ
POSTĘP DZIECI
CHARAKTERYSTYKA ZAWODNIKA
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
1. Umie się skoncentrować tylko na chwilę .
2. Rozumie proste zasady, pokazane w prosty sposób .
3. Grają zawsze indywidualnie, nie podają piłki do kolegów .
4. Stale są w ruchu, szybko się męczą i szybko odzyskują siłę .
5. Uwielbiają biegać, gonić innych, skakać, przetaczać się .
6. Każdy mały sukces zachęca ich do dalszego trenowania .
7. Entuzjazm do zajęć czerpią od trenera .
8. Posiadają dużą ciekawość życia, zadają wiele pytań .
9. Mają rozbudowany świat fantazji, bajek, gier komputerowych .
CO NAS MOŻE SPOTKAĆ W PRACY ?
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
1. Większość zawodników płacze gdy tylko się uderzy .
2. Po rozpoczęciu meczu wszyscy będą się znajdować blisko piłki .
3. Niektórzy zawodnicy złapią piłkę w ręce i jest to naturalne .
4. W trakcie treningu należy kilka razy zawiązać im sznurowadła.
5. Gdy wydarzy się coś obok, stracą zainteresowanie treningiem .
6. Trzeba przypominać im o potrzebie pójścia do toalety .
7. Oprócz bramkarza nie mają przypisanej pozycji na boisku .
8. Mają dosyć ograniczoną koordynację ruchową.
9. Posiadają bardzo różne poziomy wytrzymałości .
JAK ROZSĄDNIE SZKOLIĆ ?
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
1. W każdym treningu jak najwięcej kontaktów z piłką.
2. Przygotować na trening jak najwięcej różnych gier i zabaw.
3. Unikać długich przestojów w zajęciach .
4. Każde dziecko powinno opuszczać zajęcia zadowolone .
5. Należy zaplanować przerwy, aby dzieci mogły się napić .
6. Zachęcać dzieci do podejmowania własnych decyzji.
7. W zabawach używać postaci z bajek i gier komputerowych .
8. W treningu stosować małe gry 3 x 3 lub 4 x 4.
9. W grach używać dużych bramek aby padało dużo goli .
WYTYCZNE I CELE W WIEKU 5 LAT .
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
1. Wszechstronne formy aktywności motorycznej.
2. Profilaktyka wad postawy.
3. Fascynacja piłką nożną .
4. Radość z gier i zabaw .
5. Zwiększenie poziomu sprawności ogólnej.
6. Rozwój i ukierunkowanie osobowości dziecka .
7. Poznanie piłki jako przyboru w grze w różny sposób.
8. Wzmocnienie całego ciała poprzez zabawę.
9. Nauka prawidłowej techniki biegu .
WYTYCZNE I CELE W WIEKU 6 LAT .
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
1. Wszechstronne formy aktywności motorycznej .
2. Profilaktyka wad postawy.
3. Fascynacja piłka nożną .
4. Radość z gier i zabaw .
5. Podstawy przyjęcia piłki podeszwą stopy.
6. Podstawy przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy.
7. Podstawy podania piłki podeszwą stopy.
8. Podstawy podania piłki wewnętrzną częścią stopy.
9. Podstawy prowadzenia piłki po linii prostej .
CHARAKTERYSTYKA ZAWODNIKA
GRUPA „ MESSI ”
1. Są ciągle w ruchu – skaczą, drapią się, kołyszą itp.
2. Łatwo się obrażają i długo pamiętają negatywne uwagi.
3. Potrzebują wielu pochwał i gry bez presji na wynik.
4. Brakuje im poczucia zmęczenia, często opadają z sił.
5. Nie potrafią obiektywnie ocenić swoich umiejętności .
6. Nie potrafią się skoncentrować przez całe zajęcia.
7. Zaczynają naśladować piłkarskich idoli.
8. Cechuje ich duża wrażliwość i mała pewność siebie.
9. Uwielbiają rywalizację z rówieśnikami.
CO NAS MOŻE SPOTKAĆ W PRACY ?
GRUPA „ MESSI ”
1. Są bardziej posłuszni niż dzieci w wieku 4 – 6 lat.
2. Często wystarczą 2 – 3 zdania by zrozumieli uwagi trenera.
3. Zaczynają rozumieć zasady gry i częściej podają do kolegów.
4. Po upadkach najczęściej wstają i szybko o nich zapominają.
5. Nietypowe wydarzenia poza boiskiem będą ich rozpraszały.
6. Wybór zespołów przez trenera pokaże kto się z kim przyjaźni.
7. Niektórzy zawodnicy będą chcieli iść spać w stroju klubowym.
8. Ich układ kostny szybko rośnie, co powoduje brak koordynacji.
9. Cechuje ich częsta zmiana nastrojów.
JAK ROZSĄDNIE SZKOLIĆ ?
GRUPA „ MESSI ”
1. Kształtować dyscyplinę, cierpliwość i działanie w grupie.
2. Zachęcać do stosowania nieszablonowych zwodów i trików.
3. Stosować wyłącznie pozytywne oceny i normy.
4. Akcentować w zajęciach ćwiczenia koordynacyjne z piłką.
5. Stosować w treningu różnego rodzaju piłki.
6. Przed treningiem pozwolić się dzieciom wyszumieć.
7. Należy zachęcać dzieci do trenowania także w domu.
8. W treningu stosować małe gry 1 x 1 lub 2 x 2.
9. Przypominać, aby dbały o sprzęt sportowy.
WYTYCZNE I CELE W WIEKU 7 LAT .
GRUPA „ MESSI ”
1. Wszechstronne formy aktywności motorycznej .
2. Wielostronna i kreatywna koordynacja ciała z piłką.
3. Podstawowe zadania koordynacyjne na drabince.
4. Nauczanie prowadzenia piłki ze zmiana kierunku biegu.
5. Nauczanie przyjęcia wewnętrzna częścią stopy i podeszwą .
6. Nauczanie podania wewnętrzna częścią stopy i podeszwą.
7. Podstawy prowadzenia piłki slalomem.
8. Doskonalenie prawidłowej techniki biegu.
9. Nauczanie zwodów: inside cut, outside cut, step on.
WYTYCZNE I CELE W WIEKU 8 LAT .
GRUPA „ MESSI ”
1. Wszechstronne formy aktywności motorycznej.
2. Zwiększenie poziomu sprawności ogólnej.
3. Nauczanie ćwiczeń koordynacyjnych na drabince.
4. Doskonalenie prowadzenia piłki ze zmiana kierunku biegu.
5. Doskonalenie przyjęcia wewnętrzna częścią stopy i podeszwą .
6. Doskonalenie podania wewnętrzna częścią stopy i podeszwą.
7. Nauczanie prowadzenia piłki slalomem.
8. Doskonalenie prowadzenia piłki różnymi częściami stopy.
9. Nauczanie zwodów: scissors, side step, step over.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODNIKA
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
1. Potrafią coraz więcej przewidywać podczas gry.
2. Duże różnice między zawodnikami w zakresie umiejętności.
3. Zawodnicy są bardziej kreatywni podczas gry .
4. Zaczynają rozumieć niektóre zagadnienia taktyczne.
5. Objaśnienia dla nich powinny być krótkie i jasne.
6. Często są bardzo zmotywowani podczas treningu.
7. Coraz częściej zaczynają odczuwać presję z zewnątrz.
8. Uwielbiają rywalizację z kolegami podczas gier i zabaw.
9. Są bardziej odpowiedzialni, dbają o swój sprzęt sportowy.
CO NAS MOŻE SPOTKAĆ W PRACY ?
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
1. Zaczynają rozumieć większość reguł gry.
2. Podczas gry starają się udowodnić, że są lepsi od kolegi.
3. Coraz częściej podają do partnerów z drużyny.
4. Podczas gry może dochodzić do ostrych starć.
5. Podczas treningu będą chcieli sami wybierać składy drużyn.
6. Ćwiczenia techniczne będą się starali wykonać jak najszybciej.
7. Niektórych bardziej interesują swoje modne nowe buty niż gra.
8. Bardzo przeżywają porażkę i mogą płakać po przegranym meczu.
9. Podczas gry wybierają decyzje, które według nich są najlepsze.
JAK ROZSĄDNIE SZKOLIĆ ?
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
1. Trener powinien zmieniać pozycje, na których grają zawodnicy.
2. W ciekawych formach nauczać podstaw techniki.
3. Podczas gry końcowej częsta zmiana bramkarza.
4. W sytuacjach konfliktowych może decydować wyliczanka.
5. Powtarzanie ćwiczeń powinno być w sposób dynamiczny.
6. Wyjaśniać dlaczego ćwiczenie wykonują tak a nie inaczej.
7. Należy objaśniać ćwiczenia językiem zrozumiałym dla dzieci.
8. Ważne aby trener nie wywierał na nich dodatkowej presji.
9. Stosować na przemian małe gry 3 x 3, 4 x 4 i rzadziej 5 x 5.
WYTYCZNE I CELE W WIEKU 9 LAT .
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
1. Wszechstronne formy aktywności motorycznej.
2. Zwiększenie poziomu sprawności ogólnej.
3. Nauczanie ćwiczeń koordynacyjnych na drabince.
4. Doskonalenie prowadzenia piłki slalomem .
5. Przyjęcie i podanie wewnętrzną częścią stopy - średnia presja .
6. Przyjęcie i podanie podeszwą - średnia presja.
7. Podstawy gry głową.
8. Podstawy przyjęcia kierunkowego.
9. Nauczanie zwodów: u - turn, hook turn, v - turn .
WYTYCZNE I CELE W WIEKU 10 LAT .
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
1. Wszechstronne formy aktywności motorycznej.
2. Zwiększenie poziomu sprawności ogólnej.
3. Doskonalenie ćwiczeń koordynacyjnych na drabince.
4. Doskonalenie prowadzenia piłki slalomem - na czas.
5. Przyjęcie i podanie wewnętrzną częścią stopy - 100% presji .
6. Przyjęcie i podanie podeszwą - 100% presji.
7. Nauczanie gry głową.
8. Nauczanie przyjęcia kierunkowego - średnia presja.
9. Nauczanie zwodów: high wave, pull spin, twist off .
ZADANIA TRENERA
ZGODNE Z SYSTEMEM SZKOLENIA
1. Przygotowywanie treningów na szablonie klubowym.
2. Udział w spotkaniach trenerów ( min. raz na 2 tygodnie ).
3. Udział w szkoleniach wewnętrznych i ogólnodostępnych .
4. Przygotowywanie i aktualizowanie klubowej bazy danych .
5. Prowadzenie treningu wg przyjętego systemu szkolenia.
6. Pomoc w organizowaniu turniejów, meczów i festynów .
7. Współudział przy późniejszej selekcji zawodników.
8. Prowadzenie treningów w sposób entuzjastyczny .
9. Pielęgnowanie pozytywnej współpracy z rodzicami .
ZADANIA TRENERA
PODCZAS TRENINGU
1. Wspólne rozpoczęcie i zakończenie treningu z dziećmi.
2. Dać dzieciom możliwość wypowiedzenia się i zadawania pytań.
3. Unikanie monotonnych ćwiczeń i długich przerw.
4. Używanie gwizdka tylko wtedy gdy jest to konieczne.
5. Prowadzenie treningu wg zasady „ omów-pokaż-daj wykonać ”.
6. Nie podpowiadać, gdy dziecko jest przy piłce.
7. Tłumaczyć tylko następne zadania, nie cały trening.
8. Być aktywnym podczas treningu i brać w nim udział.
9. Być wzorem w każdej sytuacji.
BUDOWA WZORCOWEGO TRENINGU
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
1
FAZA WYSZUMIENIA SIĘ – OK. 5 MINUT
2
PRZYWITANIE – TRENER I ZAWODNICY SIADAJĄ NA ZIEMI
3
ZABAWA BIEŻNA BEZ PIŁEK
4
ZABAWA BIEŻNA BEZ PIŁEK LUB Z PIŁKAMI
5
ZABAWA BIEŻNA Z PIŁKAMI + PANOWANIE NAD PIŁKA
6
ZABAWA Z PIŁKAMI + STRZAŁ DO BRAMKI
7
DOWOLNA GRA KOŃCOWA – 3 X 3 LUB 4 X 4 BEZ BRAMKARZY
8
POŻEGNANIE – TRENER I ZAWODNICY SIADAJĄ NA ZIEMI
ZAKRES TRENINGOWY
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
FORMUŁA 40% + 30% + 30%
ZAKRES TRENINGOWY
GRUPA „ LEWANDOWSKI ”
BUDOWA WZORCOWEGO TRENINGU
GRUPA „ MESSI ”
1
FAZA WYSZUMIENIA SIĘ – OK. 5 MINUT
2
PRZYWITANIE – TRENER I ZAWODNICY SIADAJĄ NA ZIEMI
3
ZABAWA BIEŻNA BEZ PIŁEK
4
ZABAWA BIEŻNA Z PIŁKAMI
5
ZABAWA BIEŻNA Z PIŁKAMI + PANOWANIE NAD PIŁKA
6
PANOWANIE NAD PIŁKĄ + STRZAŁ DO BRAMKI
7
DOWOLNA GRA KOŃCOWA – 3 X 3 LUB 4 X 4 BEZ BRAMKARZY
8
POŻEGNANIE – TRENER I ZAWODNICY SIADAJĄ NA ZIEMI
ZAKRES TRENINGOWY
GRUPA „ MESSI ”
FORMUŁA 30% + 30% + 15% + 25%
ZAKRES TRENINGOWY
GRUPA „ MESSI ”
BUDOWA WZORCOWEGO TRENINGU
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
1
FAZA WYSZUMIENIA SIĘ – OK. 5 MINUT
2
PRZYWITANIE – ZAWODNICY USTAWIAJĄ SIĘ NA LINII ŚRODKOWEJ
3
ROZGRZEWKA Z PIŁKAMI
4
ZABAWA BIEŻNA Z PIŁKAMI
5
PANOWANIE NAD PIŁKA W FORMIE DYNAMICZNEJ
6
PANOWANIE NAD PIŁKĄ + STRZAŁ DO BRAMKI
7
DOWOLNA GRA KOŃCOWA – 3 X 3, 4 X 4 LUB 5 X 5 Z BRAMKARZAMI
8
POŻEGNANIE – ZAWODNICY USTAWIAJA SIĘ W KOLE + OKRZYK KLUBOWY
ZAKRES TRENINGOWY
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
FORMUŁA 15% + 35% + 25% + 25%
ZAKRES TRENINGOWY
GRUPA „ CRISTIANO RONALDO ”
BERKI, WYŚCIGI
PAMIĘTAJ !
Tylko praca z pasją i zaangażowaniem
przynosi oczekiwane efekty.

similar documents