Powerpoint predstavitev - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in

Report
NOVINARSKA KONFERENCA
Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT
Učencu naproti
http://www.sirikt.si
27. maj 2014 ob 11. uri
Sodelujoči
•
•
•
•
•
Aleš Ojsteršek, direktor, Urad za razvoj izobraževanja, MIZŠ
mag. Gregor Mohorčič, direktor, ZRSŠ
mag. Nives Kreuh, vodja programskega odbora SIRikt 2014, ZRSŠ
mag. Tomi Dolenc, Arnes
Maja Abramič, Cmepius
Dejavnosti – informatizacija izobraževanja
• Evropska komisija: iniciativa Opening up Education
• Slovenija: Opening up Slovenia
– konec aprila prva država s celovitimi dejavnostmi in strategijo
("top down" in "bottom up")
– Programski svet za informatizacijo izobraževanja
• Projekti:
– e-učbeniki: multimedijski in interaktivni
– e-šolska torba: infrastruktura na šolah, e-vsebine, e-storitve,
Slovensko izobraževalno omrežje
– pedagogika 1:1
– mednarodni projekti in dejavnosti
• mednarodna konferenca SIRIKT:
– priložnost za predstavitev rezultatov in pogled vnaprej
8. mednarodna konferenca SIRikt
26. do 30. maj 2014
PET DOGODKOV:
• Spletna okrogla miza, ponedeljek 26. 5. 2014
• Videokonferenčni dan, torek 27. 5. 2014
• Konferenca Arnes 2014 – Izmenjujemo znanje, sreda 28. 5. 2014,
Kranjska Gora
• Konferenca Na poti k e-kompetentni šoli 29. – 30. 5. 2014,
Kranjska Gora
• Zaključna konferenca projekta E-učbeniki s poudarkom
naravoslovnih predmetov v osnovni šoli
• Nacionalna konferenca eTwinning – dogodek KONFeT
Organizacija in udeleženci
• trenutno 1150 prijavljenih
– vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, raziskovalci in drugi
strokovnjaki na področju izobraževanja
• organizator konference: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo
• soorganizatorji: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Arnes, Cmepius in CPI
Na poti k e-kompetentni šoli
29. – 30. 5. 2014, Kranjska Gora
• Število prispevkov: 174
• pod okriljem dveh projektov:
– E-šolska torba
– E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v
osnovni šoli
• tri osrednja področja:
– e-listovnik, mobilno in spletno raziskovalno učenje in
poučevanje
– kombinirano, zvrnjeno (flipped) učenje in poučevanje ter
izobraževanje na daljavo
– učenje in poučevanje ena na ena, z mobilnimi napravami
»prinesi sam« in s pomočjo spletnih izobraževalnih iger
OBLIKE DELA
•
•
•
•
•
•
plenarna predavanja
kratke predstavitve
delavnice
NeTičNeMiš
Odprta učilnica
sejem Daj-Dam
Konferenca Arnes 2014
28. maj 2014, Kranjska Gora
IZMENJUJEMO ZNANJE
Tomi Dolenc
Arnes, p.p. 7, SI - 1001 Ljubljana
[email protected]
ARNES/GÉANT ArnesAAI/EduGAIN
evropska E-infrastruktura
• Globalne storitve za globalno izobraževanje
– Brezplačno znanje in internetne storitve
– Raziskovanje, izobraževanje, kultura
• V Sloveniji – izjemna povezanost s šolstvom
• Sodelovanje z ZRSŠ – eŠolska torba
• Sočasno z razvojem učbenikov tudi einfrastruktura in e-storitve
– Izobraževanje in podpora!
10
Arnes oblak – vedno več vsebine
Izmenjujemo znanje – 28. 5. 2014
• Izjemno zanimanje za dogodek
• Prestopamo meje klasičnega izobraževanja
– Digitalna preverjanja znanja
– On-line izobraževanja in MOOCi (Massive Open
Online Courses)
– Upravljanje s spletnimi portali
– Arnesove storitve
eTwinning konferenca KONFeT in
podelitev nacionalnih nagrad
zlati kabel 2014
Ljubljana, 27. 5. 2014
Kaj je eTwinning konferenca KONFeT?
• Letno srečanje učiteljev, profesorjev, vzgojiteljev ter ostalega strokovnega šolskega
osebja, ki aktivno delujejo v akciji eTwinning in, ki jih zanima kako na čim bolj
kakovosten način združiti mednarodno šolsko projektno sodelovanje in sodobno
tehnologije.
O akciji eTwinning
• eTwinning je pobuda EU namenjena učinkoviti integraciji informacijsko
komunikacijskih tehnologij (IKT) v sisteme izobraževanja in usposabljanja v Evropi.
Akcijo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije in je del
programa Erasmus+.
•
V akciji sodeluje danes 33 evropskih držav ter Armenija, Azerbajdžan, Gruzija,
Moldavija, Ukrajina, Tunizija.
•
Skupni vložek v delovanje programa eTwinning (za Slovenijo) za leto 2014 znaša
175.000,00 €.
Podatki zbrani dne
22. 5. 2014
Evropa
Slovenija
Registrirane šole
122.749
503
Registrirani
učitelji
252.139
1.333
Število vseh
projektov (zaključeni /
33.683
1.280 (z 997/a258)
aktivni)
Zlati kabel 2014
•
Nagrada Zlati kabel je zasnovana kot priznanje učiteljem, profesorjem,
vzgojiteljem ter šolam in vrtcem, za opravljeno delo v eTwinning projektih
ter spodbuda za aktivno vključevanje v mednarodne projekte prek spleta.
•
Nagrado bomo v letošnjem letu podelili v 2 starostnih kategorijah (4-11 let
in 12-15 let).
•
Za nagrado Zlati kabel se je potegovalo 15 projektov.
•
Razglasitev nagrajencev bo 29. 5. 2014 v Kranjski Gori na slavnostni
podelitvi nagrad natečajev.
NATEČAJI
• Za učence in učitelje
• Kakšno šolo si želim?
– združiti različne komponente (besedo, zvok, sliko, kolaž, fotomontažo in
računalniško obdelavo) v eno, celovito zgodbo, ki bo prikazovala
predstavo avtorja (ali skupine avtorjev) o šoli prihodnosti.
• Izven zidov učilnic.
– predstaviti metode inovativnega in učinkovitega poučevanja s pomočjo
družabnih omrežij ter njihov učinek na kvaliteto izvedbe učnega
procesa.
• Najboljši eTwinning projekt.
– izbor najboljših eTwinning projektov iz preteklega šolskega leta in
podelitev nacionalne nagrade zlati kabel. Nagrada je priznanje
slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na
področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo.

similar documents