Myelomatose - Blodkreftforeningen

Report
Fredrik Schjesvold
Seksjonsoverlege hematologi Bærum sykehus
Overlege klinisk plasmacelleforskning OUS
Stipendiat myelomatose og immunsystemet OUS
Myelomatosebehandling
Bakgrunn for behandlingstankegang
Hva gjør vi i «førstelinje»?
Hva gjør vi ved tilbakefall?
Mål: Drepe kreftceller, ikke drepe pasienten
Cellegift
NOVEL DRUGS
«Immunmodulerende» Proteasomhemmere
Kortison
Momenter: 1)
Morgan NatRevCanc 2012, Lohr CancCell 2014
Momenter: 2)
Momenter: 3)
Momenter: 4)
Hva er den beste behandlingen i førstelinje?
I Norge er det tre «standard»-behandlinger
- Tre medikamenter i hver
1) Alkeran – Prednisolon – Thalidomide
2) Alkeran – Prednisolon – Velcade
3) Sendoxan – Dexamethason – Velcade etterfulgt av høydose Alkeran
1) Alkeran – Prednisolon – Thalidomide
Alkeran = Melfalan
MPT
-
Kun tabletter
Alkeran og prednisolon i 4 dager hver 4.-6.uke
Thalidomide hver dag til kvelden
Behandling til «platåfase»
- trombogent, søvndyssende, nevrologiske bivirkninger, forstoppelse
2) Alkeran – Prednisolon - Velcade
Velcade = Bortezomib
MPV
- Alkeran og prednisolon i 4 dager – gjentas hver 5.-6. uke
- Bortezomib en gang i uken, sprøyte i underhuden. Pause hver 5.-6.uke
- Behandling til «platåfase»
- Nevropatier, helvetesild, diaré
3) Cyklofosfamid – Velcade – Dexamethason
=> Høydose med stamcellestøtte
Sendoxan=Cyklofosfamid
CVD => HMAS (Melfalan i.v.)
- 4 x 3uker med intravenøs, subcutan og tablettbehandling
- Høsting => 4 uker => Cellegift => Tilbakeføring
- «Aldersgrense», periode med infeksjoner, flere sykehus
Tilbakefall….
• Hva sier retningslinjene?
• Hva gjør leger i Norge?
• Burde vi gjøre noe annerledes?
• Vedlikeholdsbehandling?
• Nye medikamenter?
• Nye studier?
Tilbakefall….
Rebehandling eller bytte til ny behandling?
- Retningslinjer sier bytte til ny behandling hvis < 12 mnds respons
- Gjenta hvis > 12 mnds respons
Er dette riktig?
Tilbakefall….
Hva skal man bytte til?
Helsedirektoratets retningslinjer:
Etter HMAS => Ny HMAS, Thalidomide-Dex, Velcade-Dex, Revlimid-Dex
Etter MPT => Velcade-Dex eller Revlimid-Dex
Etter MPV => Thalidomide-Dex eller Revlimid-Dex
(Revlimid: Videreutvikling av thalidomide
Gis 21 av 28 dager, trombogent, cytopenier)
Tilbakefall….
Hva gjør norske leger?
Etter MPT
Tilbakefall etter HMAS
ThalDex
13%
CyVelDex
11%
MPV
3%
MPT
16%
CRD
3%
Etter MPV
LenDex
5%
CTD
11%
MPV
6%
MPT
8%
LenDex
43%
MPR
3%
VelDex
27%
VTD
3%
LenDex
21%
CyVelDex
11%
VelDex
78%
ThalDex
38%
Tilbakefall….
Burde vi gjøre noe annerledes?
- Bytte vs rebehandling?
- To eller tre medikamenter?
Tilbakefall….
Vedlikeholdsbehandling
- Fortsette med medikamenter til tilbakefall: Revlimid (/Velcade)
- Fordeler: Det tar lengre tid til tilbakefall
- Ulemper:
- Tilbakefallet er mer resistent
- Kontinuerlig «pasient», kontinuerlige (mulige) bivirkninger
- Konklusjon: ?
«Nye» medikamenter
Bendamustin: Cellegift, intravenøst.
Pomalyst (pomalidomide) tabletter
- Videreutvikling av Revlimid
- Må ha brukt både Revlimid og Velcade
Kyprolis (karfilzomib) (intravenøst)
- «Videreutvikling» av Velcade
- Må importeres
Nye behandlingsstudier i Norge
Ixazomib – tabletterstatning for Velcade
Panobinostat – nytt medikament i kombinasjon med Velcade
Pomalidomid i kombinasjon med Velcade
Karfilzomib før høydose
Egen protokoll for de alvorligste – benmargstransplantasjon
Fremtiden
2016?
2017?
2020?

similar documents