kompetencer - Kreativ Digital Matematik

Report
Matematik, it og kreativitet – hen
imod en matematisk
innovationskompetence
Matematik er det nye sort!
Matematiks nye rolle: kreativitet med
matematik!
• Matematisk kreativitet tænker vi normalt på
som problemløsning, evt. divergent
problemløsning
• I kreativ digital matematik tænker vi på den
kreativitet der ligger i at skabe produkter ved
hjælp af matematiske begreber.
Matematik i skolen: fra læseplan til
kompetencer
•
•
•
•
Udgangspunkt – væk fra sylabus tænkning
Procesorienterethed
Økonomisk fokus – Pisa og OECD
Personlighedsfokus - demokratisk dannelse
Kompetenceblomsten (Niss 2002)
• Tre slags overblik og dømmekraft
– Anvendelse af matematik i andre
fagområder
– Matematikkens historie
– Matematikkens
videnskabsteoretiske karakter
It og overblik og dømmekraft
• Matematikkens faktiske anvendelse i andre fagog praksisområder
– Meget stigende og ikke kun modellering, i stigende
grad syntetisk/innovativ brug af matematik
• Matematikkens historiske udvikling, såvel internt
som i samfundsmæssig belysning
– Nye matematiske arbejdsformer (fx eksperimentel
matematik)
• Matematikkens karakter som fagområde
– Matematik ikke længere kun tankens kraft
It og spørge og svare med matematik –
instrumenteringsproblematikken
• Tankegangskompetence
– Kan være af stigende vigtighed i en instrumenteret situation
• Problembehandlingskompetence
– Kan være radikalt ændret i situationer der er genneminstrumenterede
• Modelleringskompetence
– Der er et større felt der kan modelleres og der kan anlægges strategier
der ikke er algebraiske (men fx numeriske)
• Ræsonnementskompetence
– Rudimentære ræsonnementer kan laves af et værktøj
Værktøjers deltagelse i kompetencerne
Tankegangskompetence
Problembehandlingskompetence
Ræsonnementskompetence
At omgås sprog og redskaber i
matematik
• Repræsentationskompetence
– Interaktivitet og tidsdimension er nu mulige i matematiske
repræsentationer
• Symbol og formalisme kompetencen
– Korrekt matematisk tekst i unge formater
– Udvikling af ny maskinvenlig notation
• Kommunikationskompetencen
– Skriftlighedsproblemet, nye modaliteter, talt matematik,
matematikvideoer
• Hjælpemiddelkompetencen
– Er jo central men også lidt redundant
• Multimodalitet og eleven som producent står centralt her
IT som udfordring til
matematikundervisningen – hvad gør
vi når maskinerne kan det hele
• Løs ligningen 3x-9=22x
Mulige svar
• Lad som om der ikke er et problem
– Matematikundervisning som instrumenterede
ritualer
• Forbyd de nye værktøjer
– Matematik som latinskole
• Udvikle mål og midler
– Ingen tradition, ingen eksisterende praksis, hvad
gør vi når faget flytter sig
Udvikle faget: Kreativ Digital
Matematik
• Overordnet spørgsmål
– Hvordan kan digitale værktøjer indføres i
grundskolen på en måde, der er
udfordrende
interessant
Matematisk meningsfuldt
Mere præcist
• Mål: at udvikle en situation, hvor eleverne
bruger digitale matematiske værktøjer som et
medium for kreativ udfoldelse
middel: Lad eleverne udvikle brætspil med et
matematisk tema ved hjælp af værktøjet
GeoGebra, i rollespilslignende situationer.
DBR: Videnskabeliggørelse a kreativ
digital matematik igennem
• Teoretisk fundering
• Forestillet læringsvej (intentionspapir)
Konstruktionisme: It tilbyder et
materiale for matematisk kreativitet
Piaget
Individualisering
Epistemologi
• Børn skal konstruere viden imens de
konstruerer meningsfulde teknologier der
bringer dem i kontakt med ”Powerful ideas”
•
•
Papert, S. (1980). Mindstorms: children, computers, and powerful ideas
(2 ed.): BasicBooks, A Division of HarperCollins Publishers, Inc.
OLPC projektet, SCHRATH projektet.
Praksisformer der influerer KDM
matematik
It kompetence
design
Erfaringer
Med spil
Data
• Eleverne lærer programmet og er engagerede
• Eleverne mener de laver matematik på 2
måder
– Gennem GeoGebra brug
– Gennem matematisk tematisering af deres spil
• Eleverne betragter kun i ringe grad sig selv
som professionelle designere
• Eleverne går meget op i deres spil og det
forhold at det skal kunne spilles af de andre
Kreativ digital matematik
matematik
It kompetence
design
Erfaringer
Med spil
Fra Bundsgaard, Misfeldt og Hetmar 2011 (inspireret af Hanghøj 2011)
Kompetencer og kreativ digital
matematik – nogle muligheder
• Repræsentationskompetence – vise matematiske
begreber og problemer på nye måder
• Hjælpemiddelkompetence – GeoGebra
• Kommunikations kompetence – regler
• Tankegangskompetence – matematiske begreber
• Innovations kompetence at skabe med matematik
• En form for social udgave af
modelleringskompetencen at designe hen imod
interessant gameplay/sjov oplevelse for andre

similar documents