A nemzeti kultúra szerepe

Report
Dr. Ternovszky Ferenc
A nemzeti
kultúra
szerepe,
jelentősége
Emberi tulajdonságok

Az ember szeret másokkal, más emberekkel közös
tevékenységet végezni.
Az ember társas lény.

Közös „hiedelmeket” kialakítani: nyelv, viselkedési
szokások, értékrend, hit, közös tudás, öltözködés
stb.

Részt venni a közösség alkotásban, a közösségi
munkában, döntésekben. A közösség tudatot
megélni, átélni

Hűség, szolidaritás. Az ember hajlandó a közösség
érdekeit, saját érdekei elé sorolni.
Közösség
nemzet
kultúra
Egy ország erejének egyik legfontosabb
tényezője, hogy mennyire erős a nemzeti
kultúra és mennyire vagyunk szolidárisak
egymással.
A nemzeti kultúra bomlasztása
napjainkban

Nyelvi: „final four”, „meeting”, „lime pie”, utcakép,
PC beszéd (Orwell: új beszéd), stb.

A nemzettudat, a hazafiság erodálása:
„nacionalizmus”, zászlók, hősök, szimbólumok, pl.:
Szt. Korona

Erkölcs: mi a jó, mi a bűn? Minták (celebek, Benkő
Dániel) ld. napi, heti TV műsor, PC beszéd.
Terelés, agymosás, felszabadítás a bűn alól, az
önmegvalósítás hamis jelszava.
Változó értékrend:

Szeresd felebarátodat

Áldozd fel magad

Légy szerény

Engedelmeskedj

Takarékoskodj

Légy óvatos
szeresd önmagadat!
teljesítsd ki önmagad!
légy sikeres!
légy szabad!
fogyassz!
kockáztass!

Az individualizmus favorizált álarcában a „csak
Te vagy fontos” hamis ideológiájának határtalan
terjesztése

A család elleni támadások, a single lét
népszerűsítése.

Értékközvetítő , közösségek nyílt, rejtett
támadása. Pl. egyházak, szakszervezetek

A kultúra:a nemzeti zene, irodalom,
hagyományok, mesék, népviselet stb.
eltüntetése, homogenizálása. ld. Tv műsor, rádió,
szórakozási lehetőségek.

Egymásnak ellentmondó magatartás minták
keverednek a mindennapi életben, fokozva az
emberek zavarodottságát, bizonytalanság érzetét.

A bizonytalanság fenntartása, fokozása (ld. megint
Orwell:1984, válság, háború stb.) kiszolgáltatottság,
engedelmesség

Magyarország: kommunizmus + globalizáció
(gyarmatosítás)

Politikusok, tudósok, „megmondó bölcsek”, a
média: kiváló eszközök
Miért? Kinek jó?

Az arctalan, láthatatlan globálkapitalizmus, kaszinókapitalizmus
irányító köreinek a hatalom megtartása,
a profit növelése céljából.

A nemzeti kultúrájától megfosztott, homogenizált (McDonald),
az emberi kapcsolatok, közösségek, szövetségek, hit nélküli
ember:
a LEGJOBB BÉRRABSZOLGA, MANIPULÁLT FOGYASZTÓ

AZOK AZ ORSZÁGOK VANNAK ELŐNYBEN, AMELYEKBEN ERŐS
A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ, A NEMZETI KULTÚRA, A SZOLIDARITÁS!

similar documents