Hangi üretim sezonunda çal***ld*** bilgisinin bildirilmesi

Report
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ
NATİONAL REGİSTRY OF FARMERS
Yardım Kılavuzu
Hangi üretim sezonunda çalışıldığı bilgisinin bildirilmesi
Arazinin sisteme kaydedildiği ilk yıl bilgisi
 Herhangi bir üretim yılında kayıtlı olmayan bir çiftçinin
kimlik, dilekçe, arazi ve ürün bilgilerinin kaydı
A) Kimlik Bilgileri Kaydı
A) Kimlik Bilgileri Kaydı
A) Kimlik Bilgileri Kaydı
• NVİ den bilgiler otomatik olarak geldi
A) Kimlik Bilgileri Kaydı
Mutlaka doldurunuz
Mail adresi olmayanlar için herhangi bir işaret (- , -- v.b)
yazmayınız. Boş bırakınız.
A) Kimlik Bilgileri Kaydı
Mutlaka doldurunuz
(işletmenin bulunduğu köy bilgisi girilir. Birden fazla birimde arazisi olanlar için işletme
nerede ise o birim kaydedilir
A) Kimlik Bilgileri Kaydı
Mutlaka doldurunuz ve kaydet butonuna basınız
B) Dilekçe Kaydı
B1) Dilekçeler sekmesini açınız
b2)Yeni Dilekçe ekle simgesini klikleyiniz
B) Dilekçe Kaydı
İli:/İlçe : ÇKS Başvuru merkezi
Dilekçe Numarası/Tarihi: Evrak kayıt defteri ile uyumlu olmasına dikkat ediniz
Üretim Yılı: Kutucuktan ok yardımıyla seçiniz
Dilekçe durumu: Aktif seçilmelidir
Kaydet butonunu klikleyiniz.
C)Arazi Kayıtları (TAPU)
C1) Bitkisel Sekmesini açınız
c2) Yeni Arazi Ekle Simgesini klikleyiniz
C3) Arazinin durumunun seçilmesi ve kayıt
Çiftçi Başvuru evraklarına göre Tapu, Pasif, Keşif, Orman Tahsis, Davalı, Daimi Müstakil
Hak sekmelerinden seçim yapınız.
Tapu; Tapulu araziler için
Pasif: Parsel yenileme çalışması yapılan yerlerde çiftçinin üretimlerini parsel yenileme
çalışması başlamadan önceki arazilerinde yapması ve bu arazilerin TAKBİS te pasif
olması durumunda seçiniz
Keşif; Keşif yapılan araziler için bu bölümü kullanınız
Orman Tahsis: Ormandan tahsisli araziler için bu bölümü kullanınız
Daimi Müstakil hak: TAKBİS kayıtlarında Daimi müstakil hak şerhi bulunan araziler için
bu bölümü kullanınız.
İl/İlçe/Köy/Ada/Parsel bilgilerini yazarak hissedarları getir ikonunu klikleyiniz.
C3) Arazinin durumunun seçilmesi ve kayıt
-Çiftçinin TAKBİS kayıtlarından T.C Kimlik no , Nitelik/hisse tipi, malik bilgisi, parsel
alanı, hisse oranı bilgileri otomatik olarak alınır.
-- Kullanılabilir alan bilgisi bu arazinin Sistemde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir. Eğer
bu arazinin tamamı bir başka kişi adına kayıtlı ise kullanılabilir alan bilgisi 0,000 olarak
gelir. Eğer bir kısmı kayıtlı ise kayıtlı olmayan bölümü kullanılabilir alan olarak
getirilmektedir. (Arazinin sistemde kim adına kayıtlı olduğunu öğrenmek için (!)
ikonunu klikleyiniz)
Tasarruf Şekli: Kaydettiğimiz çiftçi ile kaydettiğimiz arazinin maliki aynı kişi olduğundan
tasarruf şekli otomatik olarak Kendi Malı olarak seçili gelir ve değiştirilemez.
C3) Arazinin durumunun seçilmesi ve kayıt
Arazinin kira bilgilerini (Kiraya veren , Kira başlangıç/bitiş tarihleri) klavyeden yazarak
ya da takvim ikonunu klikleyerek seçiniz. Kiralık arazilerin kayıtlarında kullanım bilgileri
bölümünde yer alan kimlik numarası kira sözleşmesine göre bu araziyi kiraya veren
kişidir. Bu alana kaydı yapılan araziyi kiraya alan kişinin kimlik numarasını yazmayınız.
Birden fazla hissesi olan arazilerde hissedarlarla yapılan kira sözleşmelerinde başlangıç
vr bitiş tarihleri aynı olması durumunda tüm hissedarlar için Baş. Tarihi ve Bit. Tarihi
bölümünün yanında bulunan takvim açılarak seçim yapılması durumunda tek bir
seferde tüm hissedarların kira başlangıç ve bitiş tarihleri toplu olarak seçilebilir.
Tüm Hissedarları tek bir onay ile Yada onay kutucuklarını tek tek seçebilirsiniz
Kayıt için Seçili arazileri Ekle İkonunu klikleyiniz.
D) Keşifli Arazi Kaydı (Keşifli arazinin havuza kaydı)
Sistemde Ana Menü>ÇKS>Arazi Yönetimi> Keşifli Arazi seçiniz
D1)Keşifli arazinin havuza kaydı
Yeni Kayıt Ekle İkonunu Klikleyiniz
Keşif Raporuna göre Bilgileri Doldurunuz ve Keşif Arazi Bilgilerini Kaydet/Güncelle
butonuna basınız
D1) Keşifli arazinin havuza kaydı
Hissedar Bilgileri İçin Yeni Kayıt Ekle İkonunu Klikleyiniz
Hissedar bilgileri girişi yapılarak kaydet butonunu klikleyiniz
D2) Keşifli arazinin Çiftçiye kaydı
Yeni Arazi Ekle butonunu klikleyiniz
Keşif İkonuna basarak Keşifli arazi ekleme bölümüne geçiniz. Kaydedilecek keşifli
arazinin bilgilerini doldurarak seçili arazi Ekle İkonuna klikleyiniz
E) Ormandan Tahsisli Arazi Kaydı (Ormandan Tahsisli arazinin havuza kaydı)
Sistemde Ana Menü>ÇKS>Arazi Yönetimi> Ormandan Tahsisli Arazi seçiniz
E1) Ormandan Tahsisli arazinin havuza kaydı
Yeni Kayıt Ekle İkonunu Klikleyiniz
Tahsis belgesine göre Bilgileri Doldurunuz ve Arazi Bilgisini Kaydet/Güncelle butonuna
basınız
E1) Ormandan Tahsisli arazinin havuza kaydı
Yeni Arazi Ekle butonunu klikleyiniz
Ormandan Tahsis ikonuna basarak arazi ekleme bölümüne geçiniz. Kaydedilecek
Tahsisli arazinin bilgilerini doldurarak Seçili Arazi Ekle İkonuna klikleyiniz
F) Davalı Arazilerin Kaydı
Davalı olduğu müracaat evraklarında belirli olan parsellerin kaydında aşağıdaki adımlar
takip edilir.
F1) Çiftçi arazi ekleme ekranında tapu bölümünden parsel bilgileri girilerek Hissedarları
getir butonuna basınız
F) Davalı Arazilerin Kaydı
Yukarıdaki örnekte olduğu üzere Hissedar bilgilerinin bulunduğu alanda Davalıdır bilgisi
geliyorsa yada parsel bilgileri gelmiyorsa
Sistemde Ana Menü>ÇKS>Arazi Yönetimi>Davalı Arazi Yönetimi menüsüne giriş yapılır.
F) Davalı Arazilerin Kaydı
Add New record butonuna basılarak arazi davalı arazi kaydı ekranına geçilir
.
F) Davalı Arazilerin Kaydı
Parsel Bilgileri girilerek Davalı Arazi Bilgisini Kaydet Güncelle Butonuna basılır
F) Davalı Arazilerin Kaydı
Hissedar Bilgileri Bölümünden Add New record butonuna basılarak hissedar detay
Bilgisi ekranına geçilir
F) Davalı Arazilerin Kaydı
Hissedar Bilgileri girilerek kaydet butonu ile kayıt tamamlanır. Hissedar kaydında ÇKS
Yönetmeliğinde yer alan “mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde kadastro sırasında maliki
belirlenmiş ise; maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise
kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının …” hüküm
gereği bu alana tutanakta ismi yer alan malik hayatta ise bu hissedar, malik vefat etmiş
ise veraset ilamında isimleri bulunan hissedarların bilgileri ve hisse oranları
kaydedilecektir.
Bu aşamaların sonunda Davalı bir arazinin havuza aktarımı tamamlandı. Bundan sonra
bu araziyi kaydedeceğimiz çiftçinin arazi ekleme ekranına dönüş yaparak araziyi Davalı
Bölümünden ekleyebiliriz.
G)Ürün Bilgisi Kayıtları
G-1) Detay yazısını klikleyiniz
G-2) Harita üzerinde yer alan çilek sembolü
Arazi detay bilgisi için tıklayınız
veya
ikonunu klikleyiniz
G)Ürün Bilgisi Kayıtları
G-3) Ürün bilgisi kayıtlarının yapılması
Ürün Türü, Kullanım Şekli, Ürün tipi, Ürün Çeşidi, Ekim Tarihi, Hasat Tarihi, Sulu- Kuru
bilgisi ve ekilen alan bilgilerini girerek Kaydet butonunu klikleyiniz.
Sulu kuru bilgisi daha önceki yıllarda arazi bazında iken 2014 ve sonrası üretim
yıllarında ürün bazında kaydedileceği için mutlak suretle ÇKF bilgilerine göre
kaydedilmeli ve ÇKF hazırlığı safhasında çiftçiler bu konuda uyarılmalıdır.
G)Ürün Bilgisi Kayıtları
G-4) Ürün bilgisi kayıtlarının yapılması
Sertifikalı Fidan Desteğine konu ürünlerde Ürün Tipi mutlaka seçilmelidir.
G)Ürün Bilgisi Kayıtları
G-5) Aynı Araziye hasattan sonra yeni ürün ekleme (2. 3. ürün)
Yeni Ürün Ekle İkonuna klikleyiniz.
G)Ürün Bilgisi Kayıtları
G-6) Aynı Araziye hasattan sonra yeni ürün ekleme (2. 3. ürün)
Eklenen ürünün ekim tarihi önceki ürünün hasat tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır.
 2014 üretim yılında kayıtlı bir çiftçinin 2015 üretim yılı kimlik,
dilekçe, arazi ve ürün bilgilerinin kaydı
2014 üretim yılında kayıtlı bir çiftçinin 2015 üretim yılı kimlik, dilekçe, arazi ve
ürün bilgilerinin kaydı
•
Kimlik Numarasını yazarak Gerçek Kişi Ara Butonuna basınız
•
Arama Sonucu açılan Ekranda Detay butonunu klikleyiniz
Dilekçeler sekmesini açınız
2014 ÇKS kayıtlı bir çiftçinin dilekçe bilgisi aşağıda görüldüğü gibidir.
Burada üretim yıllarına göre çiftçinin aktif pasif dilekçeleri görüntülenmektedir. Bu
dilekçelerin en sağ tarafında yer alan Durum sütünunda bulunan ve altı çizili olan aktif
pasif butonları kliklenerek dilekçe durumları değiştirilebilmektedir. (aktif dilekçe pasif,
pasif dilekçe aktif olarak değiştirilebilir.)
Aynı çiftçinin 2014 ÇKS kayıtlı arazi bilgisi aşağıda görüldüğü gibidir
A)Dilekçe Kaydı
Çiftçi arama yapılarak bulunduktan sonra dilekçe tabına gelinerek YENİ
DİLEKÇE EKLE seçilir. Bir çiftçinin aynı anda sadece bir aktif dilekçesi olur.
2015 üretim sezonuna Aktif dilekçe kaydı yapıldığında, sistem 2014
dilekçesini otomatik olarak pasife düşürecektir.
Eğer 2015 üretim yılına aktif dilekçe olarak kayıt yapılırsa, sistem bundan
sonra yapılacak olan arazi beyanlarını 2015 olarak kaydedecektir. Bu
nedenle 2015 üretim sezonu kaydı için asla sistemde kayıtlı aktif dilekçeyi
güncelleyerek (edit) (kalem butonundan girerek) üretim yılı 2015 yapılıp
kaydedilmemelidir.
!!! 2015 ÜRETİM YILI İÇİN MUTLAKA YENİ DİLEKÇE EKLE İLE 2015 KAYDI YAPILMALIDIR.!!!
2015 üretim yılına dilekçe kaydı yapıldığında sistem 2014 dilekçesini pasife
düşürmektedir. Artık çiftçi aramadan girilerek aratıldığında 2015 üretim yılı seçili olarak
gelecektir.
Eğer 2014 üretim yılı için bir işlem yapılacaksa Dilekçeler Tabı açılıp pasif olan 2014
dilekçesi için edit (kalem butonu) butonuna basılarak dilekçe aktife çekilerek kaydet
butonuna basılır. Artık 2014 üretim kayıtlarında çalışılmaktadır. Tekrar 2015 üretim
yılına geçilmek istenildiğinde tekrar Dilekçe sekmesinden 2015 üretim yılı dilekçesi edit
edilerek aktife çekilip kaydedilir. Artık 2015 üretim yılında çalışmaya geçilmiştir
B) Arazi -Ürün Kaydı
Dilekçe kaydından sonra bitkisel tabına geçildiğinde çitçinin 2014 üretim yılında kaydı
yapılan arazileri otomatik olarak 2015 üretim yılına aktarılmaktadır.
Çiftçinin arazilerinde bir değişiklik yok ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bir daha
aynı araziyi kaydetmeye gerek yoktur.
Şayet ürün bilgisi değişikliği var ise
a) Yeni ürün ekleme ekranından bu bilgiler girilmelidir. (Ürün eklemek için Arazi
Detay Bilgisi için Tıklayınız ikonunu klikleyiniz) Aşağıda da görüldüğü üzere 2014 yılı
kayıtlı ürünler görüntülendi
B) Arazi -Ürün Kaydı
a) Yeni ürün eklemede 2015 yılına kaydedilecek ürünün ekim tarihinin 2014 yılında
kayıtlı ürünlerin hasat tarihinden sonra olmasıdır. Sistem bir arazide hasat
edilmemiş bir ürün varsa bu araziye yeni bir ürün kaydına izin vermemektedir..
B) Arazi -Ürün Kaydı
Görüldüğü üzere seçili araziye çiftçi beyanına göre 2015 üretim yılı ürün kaydı yapılmış
bulunmaktadır.
Burada kırmızı renkli ürünler hasat tarihi geçmiş ürünleri ifade etmektedir
Burada siyah renkli ürünler hasat tarihi geçmemiş ürünleri ifade etmektedir.
Burada mavi renkli ürünler destek kapsamındaki ürünleri ifade etmektedir.
ÇOK ÖNEMLİ HUSUS !!!
2014 yılında kayıtlı tek yıllık ürünün 2015 yılında da aynı ürün olması halinde kaydında
Yeni ürün ekle seçeneği kullanılarak ürün tekrar eklenmelidir.
B) Arazi -Ürün Kaydı
2014 ÜRETİM YILINDA KAYITLI UZUN ÖMÜRLÜ ÜRÜNLERİN 2015 ÜRETİM YILINA
KAYITLARI (Arazi bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmadığı varsayılmıştır)
Birinci Sırada bulunan cevizin hasat tarihi 2015 yılını da kapsadığından değişiklik
yapmaya gerek yoktur.
İkinci sırada bulunan ceviz hala arazide duruyorsa bu ürünün hasat tarihi 2014 yılında
bittiğinden hasat tarihinin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişikliği hasat
tarihinin üzerini klikleyerek kolay yoldan yapabilirsiniz.
2014 yılında Muvafakatname 2 ile kaydedilmiş bir arazinin
2015 yılı kaydı
27 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan ÇKS yönetmeliği ile Muvafakatname 2 uygulaması kaldırılmıştır.
Ancak Yönetmelik 2014 üretim yılı başvuru döneminin ortasında yayımlandığından 06.06.2014 tarihli
ÇKS Genelgesi ile bu belgelerin 2014 üretim yılı için geçerli olacağı 2015 üretim yılından itibaren
geçersiz olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle bu durumda olan arazilerin 2015 yılı kayıtlarında
yönetmelikte istenilen belgeler kullanılacaktır.
Bu arazilerin bilgilerinin değiştirilmesi için Arazi Detayından Hissedarlar sekmesini açınız ve
Muvafakatname 2 yazan yeri klikleyiniz
Açılan pencerede çiftçi başvuru evraklarına göre arazi tasarruf şekli bilgilerini düzelterek kaydet
butonunu klikleyerek kaydı tamamlayınız.
2014 yılında kiralanan ve kira süresi sona eren bir arazinin 2015 yılı kaydı
Detay ikonuna basarak araziyi seçiniz. Arazi Detaylarını açınız
2014 yılında kiralanan ve kira süresi sona eren bir arazinin 2015 yılı kaydı
Hissedarlar sekmesini açınız ve tasarruf şekli sütununda yer alan kira ikonunu klikleyiniz
Açılan Pencerede kira tarihlerini çiftçi başvuru evraklarına göre düzelterek kaydet
ikonuna klikleyiniz.
.
2014 yılında A Çiftçisine kayıtlı Arazinin 2015 Üretim Yılında kullanım hakkının
B Çiftçisine geçmesi durumunda bu arazinin B çiftçisine kaydı
Söz konusu araziyi 2014 yılında kullanan çiftçiyi arayarak bulup BİTKİSEL sekmesini
açınız.
Araziyi seçerek Seçili araziyi Pasif yap İkonuna klikleyiniz.
2014 yılında A Çiftçisine kayıtlı Arazinin 2015 Üretim Yılında kullanım hakkının
B Çiftçisine geçmesi durumunda bu arazinin B çiftçisine kaydı
Arazi Pasifleştirilmeden önce üzerinde bulunan ürünün son hasat tarihine dikkat ediniz.
Şayet Pasifleştirme tarihini ürünün hasat tarihinden önceki bir tarih olarak kaydederseniz
bu arazi desteklemelerden yararlanamayacaktır. Pasif tarihini yazarak kaydet ikonunu
klikleyiniz.
2014 yılında A Çiftçisine kayıtlı Arazinin 2015 Üretim Yılında kullanım hakkının
B Çiftçisine geçmesi durumunda bu arazinin B çiftçisine kaydı
Arazi Pasifleştirilme işlemi tamamlandıktan sonra bu araziyi yukarıda
anlatılan arazi kayıt adımları takip ederek B Çiftçisine
kaydedilebilecektir.
Arazi Pasifleme işlemi yapılan parsellerin tamamı pasiflenmektedir.
Pasif olan bir arazinin aktif edilmesine şu an için izin verilmemektedir.
Bu alanda bir düzenleme çalışması yapılmakta olup yapılan düzenleme
sonrasında hisseli arazilerde sadece bir hissedarın arazisi pasif
edilecek ise o alan pasif edilecek diğer hissedar alanları pasif
edilmeyecektir.
Hali hazırda pasif edilen bir parselin kaydı için yeni arazi ekleme
adımları takip edilerek arazinin tekrar kaydedilmesi gerekmektedir.
Arazi Destek Değişkenleri Kaydı
Bazı Destekleme uygulamalarındaki özel durumlar için bu sekme
kullanılmaktadır.
ÇATAK Desteğinde Uygulama Kategorileri
Yağlı Tohumlar Fark Ödemesi Desteklemesinde Sözleşmeli Üretim, Patates
Siğili
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteğinde Patates Siğili
Adım 1. Çiftçinin Bitkisel Sekmesini açarak arazileri görüntüleyiniz
Adım 2. Araziyi seçerek Arazi Detay Bilgisi için tıklayınız ikonunu klikleyiniz.
Adım 3. Arazi Destek Değişkenleri sekmesini klikleyiniz.
Arazi Destek Değişkenleri Kaydı
** ÇATAK Desteklemesinde kategori seçimi için Yeni kategori ekle ikonunu
kullanınız
*** Sertifikalı Fidan Desteğinde Patates Siğili bilgileri için Patates Siğilinden
Etkilenen Alan Var mı? İkonunun yanındaki onay kutucuğunu klikleyiniz. (Bu
işlemler her parsel için ayrı ayrı yapılmalıdır.)
Arazilerin Silinmesi
• ÇKS ye Kayıtlı bir arazinin silinmesi için aşağıdaki adımları sırasıyla
takip ediniz.
• 1- Arazi destek kapsamına alınmışsa bu araziyi destek kapsamından
çıkarınız
• 2- Araziye Fatura kalemi/Sertifika tanımlanmışsa bu bilgileri siliniz
• 3- Arazideki Ürün bilgisini siliniz
• 4- Arazi hissedar bilgisini siliniz
• 5- Araziyi siliniz
Destekleme Kayıtları
Destek Dilekçe Kaydı
Destekler sekmesini açınız
Üretim yılını seçiniz
Kaydı yapılacak destekleme uygulaması için Destek Başvur İkonunu klikleyiniz.
Destekleme Kayıtları
İL: Çiftçinin çalışılan yıldaki aktif ÇKS dilekçesindeki il bilgisi (Başvuru merkezi İl)
İLÇE: Çiftçinin çalışılan yıldaki aktif ÇKS dilekçesindeki il bilgisi (Başvuru merkezi İlçe)
Bu Bilgiler ÇKS dilekçe bilgisinden otomatik olarak getirilir ve veri girişi esnasında
değiştirilemez
Dilekçe Numarası, Dilekçe tarihi, Dosya Kabul Personeli bilgilerini doldurarak Kaydet
İkonunu klikleyiniz.
Destekleme Kayıtları
Destekleme kapsamına alınacak Parsellerin satırının başında bulunan onay
kutucuklarını klikleyiniz
Destekleme türüne göre diğer alanları doldurunuz (desteğe tabi alan, dekara maliyet
v.b)
Desteğe Başvur ikonunu klikleyiniz.
Destekleme Kayıtlarının silinmesi
Destekleme kapsamına alınacak Parsellerin satırının başında bulunan onay
kutucuklarındaki onay işaretlerini kaldırınız
Desteğe Başvur ikonunu klikleyiniz.
Destek türünün en son sütünununda bulunan sil
ikonunu klikleyiniz.
Beklenenler
1. ÇKS de görev alan tüm yetki grubundaki personelin Yönetmelik, Genelge ve
talimatlardan bilgilendirilmesi ve personelin mevzuatı öğrenmesi
2. Sistem ya da mevzuat bakımından ortaya çıkan problemlerin önce ÇKS İl Sistem
Sorumlusuna iletilmesi
3. ÇKS uygulamalarında VGE ya da İlçe Müdürlüklerinin doğrudan Bakanlıkla iletişime
geçmemeleri, öncelikle İSS ler ile irtibata geçilmesi
4. Yapılacak bildirimlerin İSS ler aracılığı ile yapılması
5. Arip destek mail grubuna İSS ler dışında herhangi bir personel tarafından e-posta
gönderilmemesi
6. Destekleme uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümünde öncelikli olarak
desteklemeyi yürüten Bakanlık birimine bilgi verilmesi
7. İl/İlçe Müdürlüklerinde görevlendirilen personele belirli aralıklarla eğitim verilmesi,
eğitim dokümanı gönderilmesi.

similar documents