Rapportering til Lånekassen

Report
Lånekassen
Rapportering til Lånekassen
Lånekassen 1. juni 2011
Siv Frost
Lånekassen
Database for statistikk om fagskoleutdanning
Lånekassen ønsker å hente opplysninger om:
• Resultater for studenter
• Utdanningstilbud som lærestedene tilbyr
Lånekassen
Resultater
• Resultater = utdanninger/moduler som studentene
har bestått/ikke bestått
• Modul = minste resultatbærende enhet som gir karakter
Målsetting med en database: rapporteringen blir
enklere og mer effektiv for dere og for Lånekassen
Lånekassen
Støtten blir behandlet i tre omganger
Tildeling av støtte
under utdanning
- Basisstøtten gis
som lån
Omgjøring av
lån til stipend
ved bestått
utdanning
Eventuell
omgjøring til
lån igjen når
likningen er klar
Lånekassen
Hva bruker Lånekassen resultatdata til?
Resultater
Omgjøring av lån til stipend
Oppdatering av søkers
faglige progresjon
Brev til studenten om
omgjøring
Behandling av
søknad i
Lånekassen
Lånekassen
Ulike ordninger i dag for rapportering av
resultater
Fylkeskommunale fagskoler Private fagskoler/
statlige fagskoler
Rapporterer via Nasjonalt
opptakskontor
Rapporterer i hovedsak ved bruk
av et tilpasset regneark
Lånekassen
Forutsetninger for at Lånekassen skal kunne bruke
resultatdata:
• Utdanningen/modulen må ha et omfang/verdi
• Norm for utdanningen må være like for alle skoler (for
eksempel 60 SP = fulltid over ett år)
Lånekassen
Rapportering av utdanningstilbud
• Lærestedene rapporterer årlig til Lånekassen hvilke
utdanningstilbud skolen skal tilby
• Lærestedene rapporterer i dag utdanningstilbudene per
skjema
• Lånekassen ønsker på sikt å innhente informasjon om
fagskoletilbudene fra Database for fagskolestatistikk
Målsetting med en database : rapporteringen blir enklere og
mer effektiv for dere og for Lånekassen
Lånekassen
Utdanningstilbud
• Opplysninger som dere melder inn, danner blant
annet grunnlag for
– hvilke utdanninger som vises i søknaden for studentene
– hvilket beløp studentene får utbetalt (studiebelastning,
skolepenger)
Lånekassen
Rapportering av resultater for 2010-2011:
parallelle rapporteringer
• Dere må rapportere på gammel og nye måte for 2010-2011
• Opplysninger fra database for statistikk om fagskoleutdanning
bruker Lånekassen som testdata

similar documents