onderzoek - Infopunt Veiligheid

Report
Onderzoeksprogramma
Brandweerdoctrine
Karin Groenewegen
2
Stand van zaken
Inmiddels zijn er 3 experimenten uitgevoerd:
- OBI 1 (rapport)
- Schuimexperimenten (rapport)
- OBI 2 (analyse-fase)
3
Offensieve buiteninzet 1
Een onderzoek naar rookgaskoeling en blussing bij
offensieve buiteninzettechnieken in een grote loods
OBI 1 Praktijktesten op Troned
– Bekende technieken
5
6
Indeling testhal
7
Resultaten
8
Resultaten
9
Verkoelende experimenten
met water en schuim
Een onderzoek naar rookgaskoeling en blussing bij een offensieve
binneninzet met DLS, Firedos, Hogedruk en Lagedruk
Centrale onderzoeksvraag
Hoe verhoudt de effectiviteit van DLS en Firedos,
als het gaat om het rookgaskoelend effect en de
bluskracht bij een offensieve binneninzet, zich tot
elkaar en ten opzichte van Lage druk en Hoge
Druk?
Instituut Fysieke Veiligheid
11
Literatuurstudie
• DLS is minder goed in staat om rookgassen te
koelen dan water.
• Wel temperatuurdaling door uitvoering van
een blussing met DLS.
• Afdekken omgeving: voorkomen pyrolyse,
geen feitelijke rookgaskoeling.
• Het lijkt erop dat DLS wel zorgt voor een
snelle knockdown, maar niet leidt tot een
substantiële verlaging van de
rookgastemperatuur.
Instituut Fysieke Veiligheid
12
Opzet praktijkonderzoek
Firedos
Instituut Fysieke Veiligheid
DLS
LD
HD
13
Test opstelling
Scenario woonkamerbrand
Instituut Fysieke Veiligheid
14
Parameters
• Temperatuur
• Tijd
• Water- en schuimverbruik
• Visueel beeld
Instituut Fysieke Veiligheid
15
Vuurlast
• Plaatselijke vuurlast
bedroeg ca. 2600 MJ op
een oppervlakte van 4 m2
• Equivalent van 155 kg
vurenhout
• Hout, spaanplaat, schuim
en aanmaakvloeistof
Instituut Fysieke Veiligheid
16
Uitvoering experimenten
•
•
•
•
Ieder systeem vijf maal
Rookgaskoeling en creëren knockdown
Zoveel als mogelijk onder gelijke condities
Na iedere test ruimte zoveel mogelijk
teruggebracht in oorspronkelijke staat.
Instituut Fysieke Veiligheid
17
Uitvoering experimenten
• Rookgaskoeling 1 serie (3x3 shots) bij de
deuropening, 1 serie (3x3 shots) halverwege
container.
• Blussing: tot visueel knockdown bereikt was,
en monitoring tot moment herontsteking.
• Uitvoering conform afgesproken procedure
betreffende korpsen.
Instituut Fysieke Veiligheid
18
Uitvoering experimenten
Instituut Fysieke Veiligheid
19
Resultaten totale rookgaskoeling
temperatuurdaling
Instituut Fysieke Veiligheid
20
Resultaten eerste serie rookgaskoeling
Instituut Fysieke Veiligheid
21
Resultaten tweede serie rookgaskoeling
Instituut Fysieke Veiligheid
22
Resultaten rookgaskoeling
blusmiddelverbruik
Blussysteem
Ingebrachte
hoeveelheid
water in
liters
Drukluchtschuim
Firedos (3%)
Lagedruk
Hogedruk
29
47
42
32
Theoretisch
Temperatuuringebracht
daling totale
volume
rookgaskoeling
blusmiddel in
tk 5
liters
200
142
42
32
41
78
152
73
Temperatuurdaling in
graden per
liter water
Temperatuurdaling in
graden C per
liter
blusmiddel
1,4
1,7
3,6
2,3
0,2
0,5
3,6
2,3
De temperatuurdaling van de totale rookgaskoeling (gemeten op
thermokoppel 5) is het grootst bij de testen met LD (152 ˚C) en het
kleinst bij de testen met DLS (41˚C).
Instituut Fysieke Veiligheid
23
Resultaten visuele waarneming
• Bij de testen met DLS werd meerdere malen melding
gemaakt van de (plotselinge, spontane en vrijwel
volledige) ontbranding van de rookgaslaag na de
knockdown.
• Temperatuurtoename achter de brandweerploeg.
Instituut Fysieke Veiligheid
24
Reacties op de resultaten
• Achteraf discussie over toepassingswijze DLS
• In Nederland diverse wijzen van inzetten
• Getest: shots (1,5-2 sec) waarbij wanden en plafonds
werden geraakt.
• Juiste inzetmethode volgens leverancier shots van 35 seconden waarbij wanden en plafonds worden
geraakt.
• Aanvullend onderzoek naar methode leverancier volgt
binnenkort
• Conclusies gelden voor alle systemen uitsluitend
binnen geteste methode.
Instituut Fysieke Veiligheid
25
Eindconclusie
Op basis van dit experiment (met de gebruikte
methoden) lijkt de binnenaanval op de traditionele
wijze met Lagedruk het meest veilig. Ook met
Hogedruk is dit, zij het in mindere mate, goed mogelijk.
Gezien het slechte rookgaskoelend vermogen van DLS,
en het beperkte rookgaskoelend vermogen van FD, kan
de binneninzet met uitsluitend één van de
schuimvormende systemen op de wijze zoals in het
onderzoek is ingezet, leiden tot gevaarlijke situaties.
Instituut Fysieke Veiligheid
26
Offensieve Buiteninzet 2
Een onderzoek naar de mogelijkheden voor offensieve
buiteninzettechnieken in een complexe layout
OBI 2
• Complexere ruimte
• Grotere vuurlast
• Technieken: HD, LD, CobraCutter, Fognails,
nevelkogel, repressieve ventilatie, DLS one
seven
28
30
31
32
33
Toekomstig vervolgonderzoek
Mogelijk toekomstige onderzoeken
•
•
•
•
•
•
Defensieve buiteninzet
Defensieve binneninzet
Offensief buiteninzet
Belgische methode lagedrukblussing
Mythbusters
Leren van incidenten
35
De brandweer heeft in verleden vaak op basis
van aannames en onderbuikgevoel
procedures bepaald en afspraken en keuzes
gemaakt.
Mythe? Meld deze aan via
[email protected]
36

similar documents