Slayt 1

Report
Ziya Burhanettin Güvenç
Rektör
20.11.2013
1
İnsanı Anlamak için
1. Kâinatın Oluşum Süreci ve Yok Oluş Süreci
2. Dünyadaki Yaşamın, Bu Süreç İçindeki Yeri?
•Bu Özel Varlık, İnsanın Eğitimi
•Neler, Özel Varlık İnsanın hakkını ihlal eder?
20.11.2013
2
Kâinatın Oluşum Süreci
Büyük Patlama
Büyük Patlamadan
0.000000000000000000000000000000000001 saniye
sonraki durum “ Muazzam Enerji Genişlemeye Başlıyor ”
Muazzam Yüksek Enerji
Büyük Patlamadan 1 saniye sonra kainatın oluşumunda rol
oynayan kuvvetler açığa çıktılar; Kütle Çekim, atom çekirdeğini
bir arada tutmayı sağlayan Güçlü Kuvvet, zayıf ve
elektromanyetik kuvvetler devreye girdiler. Büyük patlamadan
1 saniye sonra evren temel parçacıklardan oluşmuş durumda;
quark, elektron, foton, ve nötrino lar. Bunlar oluştuktan sonra
proton ve nötronlar oluşmaya başlıyor.
20.11.2013
3
Temel Yapı Taşları Oluşmaya Başlıyor
Büyük Patlamadan 3 dakika sonra evren şekil almaya başlıyor.
Çok büyük boyuta ulaşmış durumda, protonlar ve nötronlar
oluştu.
Soğuma Başlayınca
Büyük Patlamadan 500,000 yıl sonra Evren çok sıcak
genişleyen gaz durumunda. Bu genişleyen gaz yumağı
genişledikçe yavaş yavaş soğuyor ve bu sıcaklık
kritik değere ulaşınca elektronlar, proton ve helium
çekirdeğine tutunarak hidrojen ve helyum atomlarını
oluşturuyor. Işık parçacığı foton da açığa çıkıyor.
Yıldız ve Galaksilerin Doğuşu
Büyük Patlamadan 1,000,000,000 yıl sonra oluşmaya başlıyor.
20.11.2013
4
Farklı Boyutlardaki Yıldızlar
20.11.2013
5
Büyük Galaksilerin Oluşması Dönemi
Büyük Patlamadan 1-4,000,000,000 yıl sonra Galaksiler oluşuyor.
20.11.2013
ADAM 6
Süpernova
20.11.2013
Yıldızlar bir yandan doğuyor, yaşıyor ve
patlayarak yok olmaya başlıyorlar. Bu büyük
yıldız patlamalarına süpernova deniyor
deniliyor.
ADAM
7
Merkezde, beyaz cüce, kahverengi
cüce, nötron yıldızı veya karadelik oluşabiliyor
Yıldız patlamaları çok önemli, çünkü yıldızların iç kısımlarında
oluşan atom numarası daha büyük elementleri; Oksijen,
Karbon, Nitrojen, Kalsiyum ve Demir gibi elementleri yıldız
patlamayla yok olurken uzaya saçıyor. Çok daha büyük
yıldızların merkezlerinde ise Altın, Gümüş, Kurşun ve diğer ağır
elementler oluşmakta, bunların patlamasıyla bu ağır elementler
de uzaya saçılmaktadır.
20.11.2013
8
Patlayan Çok Büyük Güneşlerin merkezinde de kara
delikler meydana geliyor. Galaksilerin merkezinde de
devasal Kara Delikler var.
20.11.2013
9
Güneşimiz Günümüzden
5,000,000,000 yıl önce oluşmaya başladı.
Galaksi Çarpışmaları
Günümüzden 3,000,000,000 yıl sonra.
Samanyolu Galaksimiz yakın komşularından birisi tarafından
yutulacak, büyük bir Galaksi “Andromeda” tarafından.
Şu anda bu Galaksi, Samanyolu Galaksisinden
2.2 milyon ışık-yılı uzakta. Bu Galaksilerin çarpışma
sürecine kadar izleyecekleri yola bağlı olarak ya birleşerek
tek çok büyük bir Galaksiye dönüşecekler, yada birbirlerini
parçalayarak milyonlarca yıldızlarını uzaya saçacaklar.
20.11.2013
10
Güneşimiz Patlayarak Yok Olacak
(merkezinde yoğun beyaz cüce yıldız oluşacak)
7,000,000,000 yıl sonra. Bu patlama Dünyamızı
buharlaştırarak atomlarına ayıracak.
Galaksiler Kaybolmaya Başlıyor
100,000,000,000 yıl sonra
Eğer son zamanlarda gözlenen kozmik hızlanma
doğru ise, Boşluk Enerjisi denilen enerji evrende
oluşmaya devam edecek ve bu enerji kütle çekim
gücünü yeniyor. Kütle çekimi ile birbirine bağlı
galaksi kümeleri var olacak ancak, galaksi
kümeleri birbirlerinden çok uzağa gidecekler.
Çok büyük teleskoplarla bile görmemiz imkansız
olacak.
20.11.2013
ADAM
11
The Degenerate Era
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 yıl
Sonra Yıldızların patlaması ile yıldızlar kara deliklere ve nötron
yıldızlarına, beyaz ve kahverengi cücelere dönüşmüşler.
Cücelerde nükleer füzyon meydana gelmiyor. Enerji,
proton bozulması ve parçacık yok olmaları ile açığa çıkıyor.
20.11.2013
12
The Black Hole Era
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
,000,000,000,000,000,000 yıl sonra
Bu dönemde sadece kara delikler var. Bu kara delikler çok farklı
kütlelere sahipler.
http://www.bing.com/images/search?q=image+
of+blackhole&id=920FC7A4DC3C8834531895FA
F36040AE083E47AD&FORM=IQFRBA
20.11.2013
13
The Dark Era
> 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
,000,000,000,000,000,000 yıl sonra:
Kara delikler de tamamen buharlaşarak başka yapıya
dönüşecekler. Sadece bu süreçlerin
sonunda açığa çıkacak olanlar; çoğunlukla nötrino, elektron,
pozitron ve fotonlar. Böylece evren sürecinin sonuna gelmiş
olacak.
20.11.2013
14
Önemli Noktalar:
1- Kainatın oluşması sürecinde çok miktarda Hidrojen atomu ve
bir miktar da Helyum atomu oluştu.
2-Bu gün (patlamadan sonra yaklaşık 14 milyar yıl geçti) kainatın
en az %90 ı hala Hidrojen atomundan oluşmakta.
%10 unun çoğunu helyum ve kalan kısmını diğer elementler
oluşturmakta.
3- Yıldızlar Periyodik Tablodaki elementleri üreten Fabrikalar.
4- Yıldızlar patlayarak bu elementleri uzaya yaymakta.
5- Dünyamıza baktığımızda, kütlesinin %10 u hidrojen ve %90 ı da
diğer elementlerden oluşmakta. Yani Kainattaki oransal
durumun tam tersi bir durum var.
6- Bu durum, dünyamızın çok özel bir yer olduğunu söylüyor.
20.11.2013
15
Sonuç:
İnsan vücuduna, yaşayan canlılara baktığımızda,
kütlemizin %10 u hidrojen ve %90 ı da Karbon, Oksijen,
Fe, Cu ve diğer Elementler. Canlılar ve
İNSAN ÇOK ÖZEL
Kainattaki durum
İnsan Vücudu
Hidrojen %90
Hidrojen %10
%10 diğer
%90 diğer
Sizlerin oluşması için belki binlerce, belki
milyonlarca Yıldız Patlayarak kendini feda
etti!
20.11.2013
16
20.11.2013
17
Dünyamız yaklaşık 4 milyar yaşında. Meydana gelmeye
başladığı süre boyunca Periyodik Tabloda bulunan
elementler Dünyamıza uzaydan gelmeye devam etti.
Halen de gelmeye devam ediyor.
Vücudumuzun %70 H2O (su). Suyun içinde bulunan
hidrojen Büyük Patlama zamanından hemen sonra oluştu.
Kısacası vücudumuzdaki Hidrojen atomları 14 milyar sene
önce oluştular.
Yaşam için lazım olan bütün elementler dünyamızda var
ve bunların sayesinde yeryüzünde yaşam başladı.
20.11.2013
18
İnsan Yaratılış Hikayesinin İçinde
Yaratılan Bir Canlı. Büyük serüvenin
bir parçasıyız.
Büyük Resme Baktığımızda “Evrenin
Oluşum Sürecinin Hedefinde”; Yeryüzünde
yaşam için uygun ortamın oluşması, besin
zincirinin meydana gelmesi ve En Zeki
Olan İnsanın Ortaya Çıkması var. Belki
Evrenin oluşum sürecinin hedefinde,
bilmediğimiz başka yerlerde farklı yaşam
formlarının da oluşması var...
20.11.2013
19
İnsanın içinde var olan Merak Etme ve Hayal
Kurmanın çok güçlü olmasının da arkasındaki neden,
bu olmalı.
İnsanın sürekli olarak neden varız, nereden geldik,
nereye gidiyoruz, gibi soruları sorması ve cevaplarını
çok merak etmesi, kendisini yaratan bu büyük yaratılış
düzenini anlamak için büyük çaba sarf etmesinin
nedeni; Bu Düzenin Kurucusu, mükemmel tasarımı
ile ortaya çıkardığı İnsan tarafından bilinmek
istiyor. İnsan, elinde ve kontrolünde olmayan
Büyük Merak Etme ve Hayal Kurma dürtüsü ile
kendisini tasarlayıp yaratana bir gün ulaşacaktır.
Yaratıcının var olduğu ve 1 olduğu gerçeği ile
yüzleşecektir.
20.11.2013
20
Ömrü 100 sene olan insan, milyarlarca sene önce
nelerin olduğunu, milyarlarca sene sonra olacak
olayları neden merak ediyor?
Diğer canlılar gibi, yeryüzündeki zamanına odaklanıp
geçimini ve neslinin devamı ile sınırlı niye yaşamıyor?
Neden Resmin Bütününü anlamaya çalışıyor? Çünkü
Büyük Resmin, Bütünün Kurucusu, insanı, sürekli
olarak yaratıcının varlığı ve birliğini anlaması ve
yaratıcısına ulaşması için merak dürtüsü ile kendisine
çağırıyor...
20.11.2013
21
Kainatın Büyüklüğü Bir Göz Atalım
20.11.2013
22
20.11.2013
23
20.11.2013
24
20.11.2013
25
20.11.2013
26
Gözlenebilen Evren
Neden
Merak
Ediyoruz?
Evrenin
Ömrü:
10100 yıl
İnsanın
Ömrü: 100 yıl
1m
1027m
20.11.2013
27
Çünkü Büyük Resmin, Bütünün Kurucusu,
insanı, sürekli olarak yaratıcının varlığı ve
birliğini anlaması ve yaratıcısına ulaşması
için merak dürtüsü ile kendisine çağırıyor...
20.11.2013
28
Bizler bu çok özel varlığın nasıl eğitilmesi gerektiğini biliyor muyuz?
İnsan Yavrusunu Nasıl Eğitmeliyiz?
Bunu doğru yapabilmek için insanı çok iyi anlamak gerekiyor...
Okumak
İstiyorum
Yardım Edin
20.11.2013
29
20.11.2013
30
20.11.2013
31
En Kritik Dönem: 0 – 12 yaş
Okumak
İstiyorum
Yardım Edin
Eğitim; İnsanda var olan Çok Güçlü Merak ve Hayal Gücünü Yok Etmemeli
20.11.2013
32
Kul (Çok Özel Varlık İnsan) Hakkı Nedir?
Kul Hakkı Çok Önemlidir, bunu ihlal etmenin bedeli çok ağırdır.
Değişen yaşam koşullarımızda bu çok önemli hak,
unutuluyor ve önemsenmiyor.
Ne yaparsak hak ihlali oluyor,
bunları da hiç düşünmeden yaşıyoruz.
33
20.11.2013
Kul Hakkı, denilince akla daha çok gelenler:
Çalmak
Kötülük yapmak
İftira etmek
Fitne Çıkarmak
Suçsuz insanı suçlu göstermeye çalışmak
...
20.11.2013
34
Değişen Yaşam Koşullarımızda,
Ne Yaparsak Kul Hakkını İhlal Etmiş Oluyoruz?
1- Yerlere Çöp Atmak
2- Gürültü yapıp etrafı rahatsız etmek
3- Ders dinlemek isteyenlere engel olmak
4- Arabanın bakımını yaptırmayıp havayı daha çok kirletmek
5- Mesai saatlerinde gerektiği gibi çalışmamak
6- Vazifesini yerine getirmeyerek başkalarına daha çok iş yaptırmak
7- Çevreye duyarlı olmamak
8- Yerli üretilebilecek ürünleri dışarıdan doğrudan satın almak
9- Trafik ve diğer kurallara uymamak
Bunlar pek alışık olmadığımız Kul Hakları,
aklımıza da bu yaptıklarımız Kul Hakkı ihlali olarak gelmiyor.
20.11.2013
35
İnsana yapılan haksızlıklar sanmayın ki önemsenmiyor
Kul Hakkı o kadar önemli ki bunu kimse bilmiyor
Yüce Yaratan, karşıma kul hakkı ile niçin, gelmeyin diyor
Kul Hakkının önemini anlamak için, buda mı yetmiyor?
Emin olun, tüm hak ihlalleri eksiksiz olarak kayıt ediliyor
Biliyor musunuz? herkes kendi cehennemini kendi elleri ile inşa ediyor
Allah herkesi ıslah etsin diyor
Hepinize sevgiler sunuyorum
20.11.2013
SU GİBİ
AZİZ OLUN
36
Referanslar
http://www.bing.com/images/search?q=image+of+blackhole&id=920FC7A4
DC3C8834531895FAF36040AE083E47AD&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=List+Of+Largest+Stars&view=deta
il&id=97EB64A1B7916AD7583C83C5D099BF531586F6F2&FORM=IDFRIR
http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/snr.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/universe/historysans.html
http://www.joshuakennon.com/how-big-is-earth-compared-to-the-universe/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Observable_Universe_with_Measurements_01.png
http://www.123rf.com/search.php?word=0_1_years_baby&start=960&searchopts=
&itemsperpage=60
http://www.123rf.com/search.php?word=student_reading&start=2820&searchopts=
&itemsperpage=60
20.11.2013
37

similar documents