HS slides uit DSA keynote Lysen 16feb12

Report
• Branchevereniging voor zonne-energie
– Bedrijven en organisaties actief in zonnewarmte en/of
zonnestroom
– Opgericht 1984
– 100 leden en groeiend
• Doel: bevorderen toepassing zonne-energie
Thema’s Holland Solar
• Beïnvloeding overheden
– SDE+, salderen, Green Deal
• Kennis en kwaliteit
– (bouw) regelgeving, normen
– productcertificatie (Zonnekeur)
– kennisdistributie (handboek ISSO/SBR)
– opleidingen en kwaliteitsborging
• Communicatie leden
– coordinator Solar Days 2012 (met Solar Magazine)
– nieuwsbrief en website
– samenwerking maak-industrie en toepassers in markt
Wat is de deal?
– Kwaliteitsborging volgens programma Holland Solar en
UNETO-VNI (invulling plicht Rijk volgens RES Directive EU)
– Eenvoud en transparantie in vergunningprocedures zonneenergie bij monumenten en beschermd stads- en
dorpsgezicht.
– Vindbaarheid en helderheid in informatievoorziening en
procedures netkoppeling zon-PV
– Informatievoorziening markt: objectief en actueel
3
Voorbeelden projecten Holland Solar leden
Woningcorporatie, Driebergen
foto:
Dunnefilm op plat dak
Licht gewicht systeem voor
plat dak
Van Melle fabriek, Breda
Grootste zonnewarmte systeem van Nederland
(2400 m2)
Foto: ZEN Renewables
Geïntegreerd in glazen dak
Gemeentehuis Dongen
NB: in 1972 schreef de directeur van het gemeentelijk
energiebedrijf in Dongen, G.A. Sanders, een van eerste
boeken over de noodzakelijke veranderingen in
energievoorziening: “Energie op Leven en Dood”

similar documents