Speurtocht Rotterdam

Report
Door:
Renata van Putten
Berry Apon
Samantha Atmopawiro
Navigeren met afstand en richting
 Route langs bekende plekken in
Rotterdam
 Verzamelen van letters en vormen van
een woord
 De speurtocht koppelen aan de
wiskundestof

Werken met GPS niet altijd mogelijk op
iedere school
 ‘Ouderwetse’ of eenvoudige navigatie
als alternatief
 Spoorzoekertje 2.0 (met digitale
hulpmiddelen)
 Schatten van afstanden

Speurtocht met een doel
 Enkele bekende plekken:
-Kubuswoningen
-Erasmusbrug
-Het Witte Huis

Een controleerbaar gegeven
 Aan iedere plek is een letter gekoppeld
 Na de speurtocht van de verzamelde
letters een wiskundig woord maken.

Extra eindopdracht
 Praktisch nut, aansluiten bij de leerstof
 Werken met schaalverdeling
 Trainen van het ruimtelijk inzicht

SPEURTOCHT! Ja, we gaan een speurtocht
lopen door Rotterdam!
Je gaat in een groepje van 6 tot 9
leerlingen een route door Rotterdam
lopen. Deze route staat al vast.
 Je komt op deze route langs
verschillende ‘bekende’ plekken in
Rotterdam.
 Deze ‘bekende’ plekken en route
vormen samen de opdracht.

Je krijgt vooraf een route die je moet gaan
lopen samen met een lijst met verschillende
gebouwen, standbeelden, monumenten
en andere plekken in Rotterdam.
 Het is de bedoeling dat je de lijst zo afvinkt
dat je alleen dat afvinkt wat je tegenkomt
en waar je langsloopt! (HEEL BELANGRIJK!)
Achter de afgevinkte gebouwen,
standbeelden, etc. staat een letter die je
nodig hebt voor de eerste opdracht.

Aan het einde van de route heb je dus
meerdere letters verzameld. Aan de
hand van deze letters kun je een woord
maken, een “wiskundig” woord.
 Dus de route wordt aan de hand van
het goede woord gecontroleerd.
 Opdracht 1: Formuleer een woord van
de letters die je verzameld hebt.






Na de speurtocht en na het inleveren van het
woord gaan we over tot de opdracht
navigeren.
Het is de bedoeling dat je de gelopen route in
kaart gaat brengen.
Hierbij mag je gebruik maken van de
routeplanner die je gebruikt hebt tijdens de
speurtocht.
Opdracht 2: Teken de route op een kaart van
Rotterdam. Deze kaart krijg je van je docent.
Tip: Je kunt de plaatsen waar je langs
gekomen bent als herkenningsplaatsen
gebruiken, die staan namelijk ook op de kaart.
Omdat niet alle plaatsen in Rotterdam
even bekend zijn als anderen, zullen we
je de gelegenheid geven meer te weten
te komen over verschillende plaatsen in
Rotterdam.
 Hierbij staan de namen van de
gebouwen, een foto en een korte
omschrijving.

Locatie: Beursplein
 Rotterdam had in 1597 als
eerste stad in Nederland een
koopmansbeurs. Voor het
nieuwe beursgebouw wint
architect Staal in 1928 de
uitgeschreven prijsvraag. De
beurszaal meet 90 x 60 meter.
Naast de entree staat de
klokkentoren. Op de
beurszaal is in 1986 de groene
eclipsvormige hoogbouw
van het World Trade Center
gezet.



Locatie: Stationplein
Rotterdam Centraal is een
belangrijk vervoers-knooppunt en
dat zal ze in de toekomst alleen
maar meer worden. Het
stationsgebied verwerkt 110.000
reizigers per dag. Door de komst
van HSL (hoge snelheidstrein) en
Randstadrail is de verwachting
dat het aantal reizigers in 2025 zal
zijn toegenomen tot 323.000 per
dag. Om deze grote aantallen
reizigers te kunnen verwerken is
een nieuw Centraal Station met
internationale allure
noodzakelijk.


Locatie: Van Aerssenstraat
Het rijksmonument Diergaarde
Blijdorp bestaat uit 22 aparte
objecten die de status
Rijksmonument hebben
gekregen. Dit zijn: Het
Administratiegebouw annex
Dienstwoning, het
Dienstgebouw, het
Giraffenhuis, de Rivierahal, het
Roofdierengebouw, het
Speelgebouw, de Winkel van
Sinkel, het toegangshek, de
tuinaanleg, het voormalige
Berenterras, de vijver en dier
en verblijven en 10 houten
dierenverblijven.
Locatie: Noordzijde,
Willemsplein
Scheepvaartkwartier,
Zuidzijde, Wilhelminaplein, Kop
van Zuid
 De Erasmusbrug is het
beeldmerk voor Rotterdam
geworden. Een logo, een
markant herkennings-teken
van Rotterdam. De hangbrug
met één schuine pyloon met
een knik heeft een eigen
identiteit en verlevendigt de
skyline van Rotterdam. Bij de
Erasmusbrug kan ook
gesproken worden van een
architectonische vernieuwing.
De brug is ontworpen door de
architect Ben van Berkel.



Locatie: Parkhaven
De Euromast is met 185 m de hoogste toren van
Nederland die open is voor publiek. Door de vorm is
de toren ged herkenbaar in de skyline
van Rotterdam. De
Euromast werd ter
gelegenheid van de
Floriade in 1960 door
architect H.A. Maaskant
en aannemer J.P. van
Eesteren neergezet in het
Park, vlak bij de ingang van
de Maastunnel.


Locatie: Rotterdam Zuid
(IJsselmonde)
Stadion Feijenoord, in de
volksmond De Kuip, is een
voetbalstadion, in Rotterdam Zuid
(IJsselmonde). Het is een stadion
met voetbalhistorie waar de
betaaldvoetbalorganisatie
Feyenoord haar thuiswedstrijden
speelt. Het stadion werd
ontworpen door de architect
Leendert van der Vlugt, van
architectenbureau Brinkman en
Van der Vlugt. Met de bouw werd
in 1935 begonnen; het werd
geopend op 27 maart 1937. De
naam van het stadion wordt
tegenwoordig met een ij gespeld.
Aan de Olympiazijde staat hij nog
in de verouderde spelwijze met
een y geschreven.


Locatie: Stationsplein
Het
Groothandelsgebouw is
een blijvende symbool
van de wederopbouw.
Het verzamelgebouw
heeft een architectuur
historische waarde door
de wijze waarop voor
het eerst in Nederland
een gebouw werd
geconstrueerd waarbij
sprake is van integratie
van verkeerswegen,
kantoren, magazijnen
winkels en showrooms.


Locatie: Overblaak
Een kubuswoning is een
woning in de vorm van een
gekantelde kubus op een
paal, ook wel paalwoning of
boomwoning genoemd. In de
jaren zeventig zijn er
kubuswoningen gebouwd
door de Nederlandse
architect Piet Blom in
Helmond en Rotterdam. Zijn
basisidee, dat er gebouwd
wordt op kolommen, zodat de
ruimte onder de bebouwing
openbaar kan blijven, was
geïnspireerd door Le
Corbusier.


Locatie: Westzeedijk
De Kunsthal Rotterdam,
geopend in 1992, is een
expositieruimte in
Rotterdam. Het is de
eerste Kunsthal van
Nederland. Het gebouw
is gelegen in het
Museumpark en heeft
een ingang aan de
Westzeedijk tegenover
het Koningin Emmaplein.
Naast de Kunsthal
bevindt zich het
Natuurhistorisch Museum
Rotterdam.


Locatie: Leuvehaven
Het Maritiem Museum
Rotterdam is een
scheepvaart- en
havenmuseum in het
centrum van Rotterdam.
Eerder was het museum
bekend onder de naam
Maritiem Museum Prins
Hendrik. Naast het
museum ligt het
Havenmuseum met een
grote collectie schepen
en overslagmiddelen,
dat gratis toegankelijk is.


Locatie: Van Nelleweg
Het belangrijkste monument
van Rotterdam is de
voormalige Van Nellefabriek
voor tabak, koffie en thee. Het
Rijksmonument wordt
beschouwd als het
hoogtepunt van Het Nieuwe
Bouwen in Nederland. Het
ontwerp van de fabriek voor
Van Nelle is op vele punten
innoverend. Dit is naast de
architect L.C. van der Vlugt
en zijn medewerker Mart Stam
vooral te danken aan de
opdrachtgever C.H. van der
Leeuw. Hij was één van de
firmanten van Van Nelle.


Locatie: Korte Hoogstraat
Het Schielandshuis is in 1665
gebouwd voor de bestuurszetel
van het uit de dertiende eeuw
stammende
Hoogheemraadschap Schieland.
Het stadspaleis bevatte toen een
eetzaal op de bel- etage en
logeerkamers voor de
hoogheemraden van buiten de
stad. In 1864 werd het gebouw
door een brand verwoest en
vervolgens snel gerestaureerd. Na
vertrek van het
Hoogheemraadschap was o.a.
het Gemeentearchief en het
Museum Boijmans hier gevestigd.
Tijdens recente verbouwingen in
de periode 1981 tot 1985 is
gepoogd het Schielandshuis
zoveel mogelijk in originele staat
terug te brengen.


Locatie: Willemsplein
Spido is een rondvaartbedrijf dat
voornamelijk rondvaarten in de
haven van Rotterdam organiseert.
De Spido is een bekende
toeristische attractie in Rotterdam.
Dagelijks organiseert Spido vanaf
de afvaartplaats, het Willemsplein
aan de voet van de centrumzijde
van de Erasmusbrug diverse
soorten rondvaarten door de
havens van Rotterdam:
bijvoorbeeld een 75 minuten
durende rondvaart door de
Maashaven, Rijnhaven,
Waalhaven, Leuvehaven onder
andere langs de Euromast en de
Eemhaven en een 2½ uur
durende rondvaart richting
Rozenburg welke de Botlekhaven,
de Laurenshaven en de
Eemhaven aan doet.


Locatie: Coolsingel
Met de bouw van het stadhuis
in 1920 werd ook gelijk de
binnenstad van Rotterdam
gesaneerd. Burgemeester A.R.
Zimmerman wilde een nieuw
stadhuis aan een statige
boulevard voor een groot
stedelijke uitstraling. Hiervoor
moest de Coolvest worden
gedempt, dit werd de
Coolsingel. Tevens werd de
oude volkswijk rond de
Zandstraatbuurt (geboorte
grond van Louis Davids) met
de grond gelijk gemaakt.


Locatie: Eendrachtsplein
Santa Claus, in de
volksmond als Kabouter
Buttplug bekend, is een
beeld van Paul McCarthy.
Het staat op het
Eendrachtsplein in
Rotterdam. Het beeld werd
in 2001 door de
Amerikaanse kunstenaar
gemaakt in opdracht van
de Internationale Beelden
Collectie voor een plek in
de stad. Het beeld stelt de
kerstman voor die een
kerstboom in zijn handen
houdt.


Locatie: Plein 1940
Het bronzen beeld
geldt als het
belangrijkste oorlogsmonument van
Rotterdam. Het
beeld van de
Russische kunstenaar
was een gift van de
Bijenkorf aan de
stad.


Locatie: Westersingel
De Westersingel is een
bekende singel in Rotterdam
op de grens van het
stadscentrum en de wijken
Oude Westen en Dijkzigt. De
Westersingel loopt van het
Kruisplein tot de Westzeedijk.
De straat aan de westkant
van de singel heet ook
Westersingel. De straat aan
oostkant van de singel heet
ten noorden van het
Eendrachtsplein de
Mauritsweg, ten zuiden van
het Eendrachtsplein de
Eendrachtsweg.


Locatie: Nieuwe Maas
De Willemsbrug is een brug
over de Nieuwe Maas in het
centrum van Rotterdam. De
brug verbindt de rechteroever
van de Nieuwe Maas met het
Noordereiland. De huidige
brug is de tweede generatie
Willemsbrug. De eerste werd
ontworpen door C.B. van der
Tak, is in 1878 opengesteld en
werd vernoemd naar koning
Willem III. De tweede brug is
ontworpen door C. Veerling
en is opgeleverd in 1981.


Locatie: Wijnhaven
Het Witte Huis is de naam van
een gebouw in Rotterdam dat
een tijdlang het hoogste
kantoorgebouw van Europa is
geweest. Het heeft het
Bombardement op Rotterdam
in 1940 overleefd, in de jaren
negentig werd het zoveel als
mogelijk in de oorspronkelijke
staat teruggebracht (gevels
en dak). Het was de eerste
wolkenkrabber van Rotterdam
en Europa. Decennia lang
bleef dit monument met zijn
45 meter hoogte, de top in
Europa. Het behoort tot de
Top 100 der Nederlandse
UNESCO-monumenten.

Speurtochtlijst
› Kompas

Routebeschrijving

Plattegrond

http://www.top010.nl

http://nl.wikipedia.org

similar documents