Hrvatski pravopis

Report
Hrvatski pravopis
INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I
JEZIKOSLOVLJE
ZAGREB, 2013.
Hrvatski pravopis











Pravila
Predgovor
Slova
Glasovi
Veliko i malo početno slovo
Sastavljeno i nesastavljeno pisanje
Pisanje riječi iz stranih jezika
Kraćenje riječi
Pravopisni znakovi
Rječnik
Pojmovnik
Glas j – ne umeće se
 - ea:
Andrea – Andree – Andrei…
Dorotea – Dorotee - Dorotei…
Lea – Lee – Lei…
Matea – Matee – Matei…
 - eo: Mateo – Matea – Mateu…
Glas j – umeće se
 -io:
posuđenice: radio – radija; studio – studija; trio –
trija…
imena: Antonio – Antonija – Antoniju
Mario – Marija – Mariju
Tokio – Tokija – Tokiju
 –ia:
strana imena: Mia – Mije – Miji; Virginia – Virginije
strane riječi: pizzeria – pizzerije - pizzeriji
Glas j – umeće se
 -i:
Posuđenice: alibi – alibija…; taksi – taksija…; žiri – žirija…
Strane riječi (bez obzira na to kako se završni glas
zapisuje): celebrity – celebrityja – celebrityju…
Hrvatska imena i nadimci: Miki – Mikija – Mikiju…
Toni – Tonija – Toniju…
Strana imena: Dubai – Dubaija – Dubaiju; Eddie – Eddieja
– Eddieju; Camus (Kami) – Camusja – Camusju (*121.
str.)
ALI! Nagy (Nađ) – Nagya – Nagyu…
Suglasnici ne ispadaju – d,t
 a) t u skupini stn i d u skupni zdn u izvedenicama od
stranih riječi: aoristni, azbestni, kontrastni, protestni,
tekstni…
 b) t ili d u oblicima imenica muškoga roda koje
završavaju na –dak, -tak, -dac, -tac: dohodak – dohodci,
gubitak – gubitci, izuzetak – izuzetci, zadatak – zadatci
 Često postoje dva oblika dativa i lokativa imenica
ženskoga roda na –tka: bitka – bitci i bitki, pripovijetka –
pripovijetci i pripovijetki. Prednost se daje
nesibilariziranim oblicima bitki i pripovijetki
 Požega, Gradiška, Tvrtka…
Kraćenje ije>je
 vrijeme: vremena, nevremena, poluvremena,





vremenski
grijeh: greška, pogreška
strijela: strelica, streljaštvo, streljivo
upotrijebiti: upotreba, upotrebljiv, zloupotreba
vrijediti: povreda, povređivati, uvreda, vrednovanje
unaprijediti: unapređivati i unaprjeđivati,
unapređenje i unaprjeđenje
Veliko i malo početno slovo
 Sveta braća (Ćiril i Metod)
 Šaka sa Srednjaka (Željko Mavrović)
 Lijepa Naša (RH), Zemlja Izlazećeg Sunca (Japan)
 Grad Svjetlosti (Pariz) / Pariz je grad svjetlosti
 Azijski Tigrovi (azijski gradovi/države)
 Europska unija, EU
 Katolička Crkva, Crkva, Sveta stolica
Veliko i malo početno slovo
 bazilika svetog Petra u Rimu
 katedrala svetog Stjepana
 groblje Mirogoj
 Hrvatski jezik, Tjelesni odgoj, Matematika (školski
predmeti)
Strane riječi
 buffet, jacuzzi, paparazzo, celebrity
 offshore – tvrtke
 bolonjski, minhenski, Njujorčanin
Pravopisni znakovi
 Bjelina je prazno mjesto koje se nalazi/ne nalazi u
tekstu
a) 27. 3. 2014.
Kakva nam je bila 2013.?
b) 2. l. jd.
Doručak se poslužuje u 7.30.
c) doktor znanosti / doktorica znanosti
profesor/profesorica
d) 3 kg, 2 m
50 m/s
e) Roditeljski sastanak: 17 – 19
Čeka se sat-dva
f) Znak @ čita se pri: [email protected]
Za kraj…
 Srdačan pozdrav
Damir Najmenik
U Orahovici 27. 3. 2014.
 Srdačan pozdrav, Damir Najmenik
Orahovica, 27. 3. 2014.

similar documents