Les 3 - Marie Bogaert

Report
Muzische vorming Les 3
 Vorige lessen
 Eigenschappen van muzische vorming
 Oude huizen
 Gedichten maken op muziek
 Verschil Muzische Vorming en Muzikale opvoeding
 Eigenschappen van muzische vorming
 Vervolg: een proces met leereffecten
 De eigen Top 10
 Muzisch evalueren
 De evaluatiefase in een les
Klank-Vorm-Betekenis
Creërend
Beschouwend
Oki doki poki poetsie
 Klank: doudouk
Dit is het bos van heks Karoetsie
 Vorm = vormgeven
Niemand durft hier te lopen
Want ik schimmel hem in met snopen
 Betekenis:
Krijkel dijkel dokel doets

Wee die hier komt, die bak ik een poets

Song of the emigrant
Leerling-meester
Vormgeving in functie van betekenissen
Beschouwen en creëren
Eigenschappen van muzische vorming
 Muzische vorming gaat over vormgeving in functie
van betekenissen
 Symboolsystemen: muzische vorming is groeien in
een cultuur. De kinderen leren zich uitdrukken in
verschillende ‘talen’ of media.
 In muzische vorming grijpen de diverse media op
elkaar in. Soms heel diepgaand, soms ‘lichter’.
 Muzische vorming impliceert processen met
leereffecten en moet als dusdanig geëvalueerd
worden
Oude huizen
Weet je wat raar is en ook fijn?
Om in een heel oud huis te zijn,
Met plekjes die nog niemand kent
En waar jijzelf de baas van bent.
Boven een ladder zie je dan
ineens een luik dat open kan
Daar, op de zolder, ben je vlak
Onder de pannen van het dak
En op die zolder is geruis
Geritsel van 't oude huis
Dat zijn die dikke balken daar
Kunnen die praten met elkaar
Dat maakt je toch een beetje bang
Je klimt de trap af naar de gang
Je weet niet goed meer waar je
bent
Daar is een deur die je niet ken
Je doet 'm open en weer dichtEn
staat ineens in 't volle licht
Gewoon de woonkamer is dit
Waar vader zit en moeder zit
Veel oude huizen hebben pech
Die moeten stuk, die moeten weg
Daar komt een snelweg of metro
Die oude huizen spijt het zo
Leerinhouden Rommelproject – Black Robe – Oude huizen
Rommelproject



Noten, maten, ritme
Lied
Tekens/symbolen
- Klanktekens
- Luid/stil-tekens
Partituren
Klankeigenschappen van
voorwerpen
Speelwijzen op
instrumenten en
voorwerpen
Instrumentengroepen
Klankwerkwoorden
(rinkelen, rammelen,
klepperen..)
Vorm
Spelen (op instr.)
Luisteren
- om te volgen
- om in te haken
Zingen
Lezen
Samenspelen
Experimenteren
Black Robe

Klankeigenschappen in de muziek
Betekenissen van muziek
Eigenschappen van kleuren, lijnen,
..
Verhalen
‘Passende’ geluiden
Muziekstuk als geheel

Luisteren
- analyserend
- invoelend
Omzetten/vertalen
Toevoegen
Schrijven
Geluiden maken
Associëren

Communicatie
Zelfvertrouwen
Zelfstandigheid
Oude Huizen

Tekeningen van:
- instrumenten,
- gebeurtenissen, - - personen, - voorwerpen,
- bewegingen..
- gevoelstekens (hartjes,
????; !!, ….
‘Passende’ geluiden.
Tekstondersteuning.

Noteren, Lezen
Omzetten
Luisteren: evaluerend,
om te volgen

Samenwerken
Communicatie
Wat leren we van oude huizen? > Leerinhouden

Leerdoel: “De kinderen kunnen een strofe van het gedicht op een
muzikale manier naar voor brengen.”

Leerinhoud: Een strofe van een gedicht op een muzikale manier naar
voor brengen doe je door: (en dan denk je na WAT er allemaal bij komt
kijken:

Bij het voorlezen van de tekst je stem aan te passen aan de boodschap die je
wil brengen


Allerlei muzikale technieken op een stuk tekst toe te passen


Doffer, scheller, met een bepaald gevoel, iets of iemand imiterend, met een
vervormer
Iedereen zegt de tekst samen, in canon, stukjes om de beurt, herhalingen,
even wachten, langer, korter, stiller, luider, solo, groep, …
Geluiden in te voegen en er symbolen voor te verzinnen


Met de stem, instrumenten, voorwerpen, ervoor erna, tegelijk,
geluidsomgevingen maken, signaalgeluiden
Symbolen: het instrument, geluidstekens, gevoelstekens
Wat leren we van oude huizen? > Leerinhouden
 Leerdoel: “De kinderen kunnen een strofe van het
gedicht op een muzikale wijze naar voor brengen.
 Leerinhoud: Een strofe van een gedicht op een
muzikale manier naar voor brengen doe je door:
(en dan denk je na HOE je dat zou aanpakken).
 De strofe samen een paar keer doorlezen
 Even de hulpkaart of het bord bekijken > WAT er
allemaal kan veranderd en toegevoegd worden.
 Stemaanpassing, muzikale technieken, geluiden
 Taken en tekst verdelen en oefenen.
 Aanduidingen noteren i.v.m. de uitvoering
 Steeds maar beter maken
Wat leren we van oude huizen? > Leerinhouden
 Leerdoel: “De kinderen kunnen een strofe van het
gedicht op een muzikale wijze naar voor brengen.
 Leerinhoud: Een strofe van een gedicht op een
muzikale manier naar voor brengen heb je goed
gedaan als:
 Er meerdere muzikale technieken gebruikt werden
 Als de stem aangepast werd in functie van de tekst
 Als er gepaste geluiden gemaakt werden
 Als die geluiden mooi in het geheel ingepast werden
 Als de voorstelling met veel overtuiging gebracht
werd.
Wat weten we nu over leerinhouden?
 Je vindt goede leerinhouden door na te denken
over wat de kinderen leren door het opsommen
van:
 Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden
 Werkwoorden
 Attituden
 Je vindt goede leerinhouden door een goed
leerdoel te schrijven en daarna het antwoord te
zoeken op:
 WAT leren de kinderen hierdoor
 HOE moeten ze het aanpakken … en ..
 Wanneer hebben de kinderen het goed gedaan?
Wat leren we van ‘oude huizen’?
 Om de kinderen goed te kunnen begeleiden, moet je
als leerkracht een idee hebben van de ‘ideale
uitvoering’, hoe je ‘t zelf zou doen.
 Ga tijdens het uitvoeren van de opdracht rond bij de
groepjes en
 Observeer wat ze tot hiertoe hebben
(tussenevaluatie)
 Bekrachtig de goede zaken
 Wijs op andere mogelijkheden, zeg wat nog sterker
kan
Gedichten maken op muziek: lineair associëren in de klas
Winkel
Vis
Zee
Kleren
broek
benen
lichten
straat
stadion
voetbal
huizen
gezin
…………
broer
plagen
Chaplin
Je gaat enkel voort op het vorige woord
liefde vragen
zwart/wit
film
tv
Gedichten maken op muziek: lineair associëren - schrijvend
Nacht

ster

geel

banaan

krom

neus
Heks

…..

…..

…..

…..

……
Straf

…..

…..

…..

…..

……
Rood

…..

…..

…..

…..

……
Gedichten maken op muziek: Vertakt associëren
Vampier
Tanden
Nek
Bloed
Gedichten maken op muziek: Vertakt associëren





Gedichten maken op muziek: Wat leren we?
 Het samengaan de verschillende media in muzische
vorming kan op vele manieren:
 Vertaalwerk van ene medium naar het andere
 Iets toevoegen uit een ander medium
 Met het aansturen van …, op de stroom van…
 Soms diepgaand, soms ‘lichter’, het is allemaal ok
Muzische vorming: Een proces met leereffecten

Wisselwerking beschouwen-creëren



Identiteit: het kind leert zichzelf kennen



Hoe verwerk ik de input die ik krijg?
Hoe leg ik mijn persoon daarin?
Reageer ik hetzelfde/anders dan de anderen?
Welk medium ligt mij/ligt mij minder, waar liggen mijn
talenten?
Zelfzekerheid, durf, zelfvertrouwen



“Zoek eens uit welke muziekstukjes volgens jou bij elkaar
horen”.
Hoe kan je zien dat het een oude heer is die de straat
oversteekt?
Welke kleur zou je hier nog kunnen gebruiken?
Muzische vorming: Een proces met leereffecten

Zelfstandigheid > door probleemstellend te werk te gaan



Maak een bewegingsstukje waarin snelle en trage bewegingen elkaar
afwisselen
Laat in je toneelstukje zien dat twee mensen ongelijk zijn.
Creativiteit > door open opdrachten met vele oplossingen



Op hoeveel verschillende manieren kan je jezelf klein maken?
Hoe zou het verhaal nog kunnen eindigen?
Welke kleuren kies je om het beangstigend te maken?

Zin voor samenwerken > door te werken naar toonmoment

Communicatievaardigheid > boodschappen geven en begrijpen



Hoe hoor je dat het het ‘bange’ muziek is?
Zoek eens vrolijke klanken
Expressievaardigheden i.v.m. dans, beweging, kleuren, stem, …..
Eigenschappen van muzische vorming
 Muzische vorming gaat over vormgeving in functie
van betekenissen
 Symboolsystemen: muzische vorming is groeien in
een cultuur. De kinderen leren zich uitdrukken in
verschillende ‘talen’ of media.
 In muzische vorming grijpen de diverse media op
elkaar in. Soms heel diepgaand, soms ‘lichter’.
 Muzische vorming impliceert processen met
leereffecten en moet als dusdanig geëvalueerd
worden
Muzische vorming: eigen top 10
Een activiteit is muzisch als ze: ….
1
als er muziek, beeld, drama, dans … aan te pas komt
2
als er iets van de kinderen inzit
3
als er sprake is van vormgeving in functie van betekenissen
4
als er een starter is en op het einde een voorstelling
5
als de kinderen doorheen die activiteiten ook nog iets anders leren over de
wereld (bv over eekhoorns of de herfst, reclame, andere culturen …)
6
als de kinderen iets over zichzelf leren
7
als kinderen door de les of de oefening vaardiger worden (zingen, klappen,
tekenen, toneel spelen, kleuren mengen, lijnen zetten…)
8
als kinderen door de activiteit zelfzekerder, socialer, creatiever.. worden
9
als je de kinderen door deze activiteit op een of andere manier voorbereidt
op onze culturele wereld
10
als ze de kinderen multimediaal geletterd maakt
Reclame
 Aan de hand van fragmenten de eigenschappen van
goede reclame-audio opsommen
 Voor een bepaald product het meest geschikte
audiofragment selecteren
 Bij een stukje muziek gepaste aan te prijzen
producten opsommen
 Bij een stukje muziek een reclamespot in elkaar
steken en ten tonele brengen

similar documents