Zuid oost azie

Report
Zuid oost azie
Natuurrampen
Rampen
• Natuurrampen: hebben een natuurlijke
oorzaak:
• Aardbevingen, orkanen, overstromingen
• Milieurampen: hebben een menselijke
oorzaak:
• bodemverontreiniging, luchtverontreiniging
natuurrampen
• Natuurrampen als gevolg van de
plaattektoniek
• 1: Aardbevingen: Belangrijk is
• de schaal van Richter en
• de diepte van de beving.
Schaal van Richter
De locatie van de beving
De ondiepe bevingen richten meer schade aan dan diepe
aardbevingen.
Na een aardbeving
• Als een sterke aardbeving op zee plaats vindt
kan er in sommige gevallen een
• 2: tsunami ontstaan.
• Voorwaarde is wel een oplopende zeekust
waardoor de golven omhoog kunnen komen.
tsunami
Na een vulkaan
• 3:Lahar.
• Een enorme
modderstroom van
vulkanisch materiaal.
Ontstaat als de
vulkaanhelling ook heel
veel water heeft.
Bijvoorbeeld omdat ook
de gletsjer smelt
lahar in japan
lahar
4: Pyroclastische stromen
• Een golf van
heet vulkanisch
materiaal wat
tijdens een
uitbarsting met
grote snelheid
naar beneden
komt.
• merap
pyroclasit flow
Natuurrampen: zeespiegelstijging
•
•
•
•
De zeespiegel stijgt over de gehele wereld
Voor Nederland ongeveer 15-80 cm per jaar
Laag gelegen gebieden overstromen dan.
Natuurramp of milieuramp ?
•
•
•
•
•
De Mekong Delta
De Mekong delta in het zuiden van Vietnam is een
gebied dat bestaat uit rivierarmen, veel kanalen,
door aarden wallen
omzoomde rijstvelden en langs oevers gelegen
dorpjes en stadjes.
De landbouwgronden in de delta zijn zeer
vruchtbaar. Toch wordt niet veel meer dan de helft
van het landoppervlak gebruikt voor landbouw.
De uitgestrekte rijstvelden overheersen het
landschappelijk beeld in de landbouwregio. Slechts
hier en daar wordt het monotone landschapsbeeld
van de groene vlakten afgewisseld met enkele
begraafplaatsen, te midden van de rijstvelden.
•
De lage ligging van het gebied (onder
zeeniveau) noodzaakt een goed
drainagesysteem. Dat ontbreekt,
waardoor veel zoutmoerassen aanwezig
zijn.
•
•
Bron Hv U; geografie
jakarta 2013
overstromingen Mekong delta 2011
Ander gevolg: verzilting
• Door de zeespiegelstijging ontstaat er
verzilting
• het zwaardere zoute water verdringt het
zoete grondwater in de bodem. Planten zijn
gevoelig voor teveel zout en landbouw wordt
snel onmogelijk
Natuurrampen: tropische orkanen
• Ontstaan boven de oceaan als het water erg
warm is, dus op het einde van de zomer.
• Beslaan een grote gebied en trekken langzaam
over zee/land.
• Aangekomen boven land neemt de kracht snel
af
• Andere namen Hurricane (VS), Taifoen (zo
Azie)
De schade schaal van orkanen
•
•
•
•
•
Klasse 1: stormvloed die 1,2 tot 1,6 meter
boven normaal is. Schade: licht
Klasse 2: stormvloed die 1,7 tot 2,5 meter
boven normaal is. Schade: dak- en
vensterschade en belangrijke schade aan
bomen en gewassen
Klasse 3: stormvloed die 2,6 tot 3,7 meter
boven normaal is. Schade: grote vernielingen
aan gebouwen
Klasse 4: stormvloed die 3,8 tot 5,4 meter
boven normaal is. Schade: daken
weggeblazen, veel waterschade op de
begane grond van gebouwen aan de kust
Klasse 5: stormvloed die de 5,4 meter boven
normaal overstijgt. Schade: catastrofaal:
vrijwel alle daken weggeblazen, evenals
kleinere lichtere bouwsels en grote schade
aan gebouwen

similar documents