Presentatie OptimaT - Agentschap Ondernemen

Report
Energiestudie lakkerij OptimaT
Lichtervelde,19 juni 2012
Aldo Peeters
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
BECO België
Poederlakproces
Voorgeschiedenis
Beschikbare gegevens
Bijkomende metingen
Analyses energiebalansen
Besparingsmaatregelen
Implementatie en resultaten
BECO Groep
 internationaal adviesbureau voor winst
in duurzaamheid
 diensten op maat – onafhankelijk –
innovatief – praktijkgericht
BECO België NV
 10 vaste medewerkers
 Expertisegebieden: Energie en
duurzaam bouwen, Eco-efficiëntie
en MVO
 klanten: bedrijven, overheden,
sectororganisaties
 Erkend door VEA, VAV, VBBV, AO,
AMURE, KMO-portefeuille,…
Missie en visie
 Gelijktijdig voordeel voor mens, milieu en economie
 Strategische intelligentie omzetten in
praktische, rendabele oplossingen
 Bewust omgaan met mensen en middelen
en verder durven doordenken
Energie in de industrie
 Energiemonitoring en benchmarking
 Energieaudits / energiestudies (o.a. in
het kader van het Besluit
Energieplanning)
 Proces- en haalbaarheidsstudies
 Engineering en projectimplementatie
 Energiemanagement en
energiestrategie
Poederlakproces
• Poedercoaten metaalartikelen
• Sterk uiteenlopende dimensies producten
• 3 behandelingsstappen
o Voorbehandeling
o Droogoven
o Moffeloven
Poederlakproces
• Voorbehandeling
o Sproeitunnel
(120kWe aan pompen en ventilatoren)
o Verwarming productbaden
(indirect via gasbrander (550kWth)
Poederlakproces
• Droogoven
o Direct gestookt tot 110°C
(gasbrander 550kWth)
o Actieve afzuiging
(sturing ventilatordebiet op vochtgehalte)
o Open aan beide zijden
Poederlakproces
• Moffeloven
o Indirect gestookt tot 180°C
(gasbrander 1.340kWth)
o Actieve afzuiging dampen
o 1 open zijde
Voorgeschiedenis
• Grootste energieverbruiker
OptimaT voor zowel gas als
elektriciteit
• Thermografische analyse ovens
• Basis voor uitgebreide analyses
BECO
Beschikbare gegevens
• Thermografische analyse
Beschikbare gegevens
• Thermografische analyse
Beschikbare gegevens
• Monitoring gasverbruik (op kwartierbasis)
 Doorgedreven analyse
600
kW
500
400
300
200
100
0
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
Moffeloven (kW)
11:00
12:00
13:00
Droogoven (kW)
14:00
15:00
16:00
Voorbehandeling (kW)
17:00
Beschikbare gegevens
• Emissiemetingen branders en extractiestromen
o
o
o
o
Rookgastemperatuur
Debiet
Zuurstofconcentratie
Vochtgehalte
Bijkomende metingen
• Meting oppervlaktetemperaturen o.b.v. IR-beelden en dimensies
verliesoppervlakken
• Thermische stratificatie productiehal
• extractie sproeitunnel
o Debiet
o Temperatuur
o Vochtgehalte
Analyses en energiebalansen
• Opdeling energieverbruik op basis van monitoring gasverbruik
Moffeloven
33%
Voorbehandeling
50%
Droogoven
17%
Analyses en energiebalansen
• Opdeling gemiddeld energieverbruik per oven
o Berekening belangrijkste verliesposten o.b.v. meetwaarden
o Sterke verschillen tussen de ovens
o Inzicht in belangrijkste besparingspotentiëlen
Analyses en energiebalansen
• Voorbehandeling
Conventie- en
stralingsverliezen
4%
Schoorsteenverlies
13%
Overig
20%
Afzuiging dampen
63%
Analyses en energiebalansen
• Droogoven
Overig (vnl.
open in- en
uitgang)
50%
Afzuiging
25%
Convectie- en
stralingsverlies
25%
Analyses en energiebalansen
• Moffeloven
Schoorsteenverlies
16%
Overig (vnl. open
in- en uitgang)
21%
Afzuiging
21%
Convectie- en
stralingsverlies
42%
Analyses en energiebalansen
• Conclusies
o Warmteverlies wanden significant voor droog- en moffeloven
(ondanks lage oppervlatetemperaturen)
o Warmteverlies langs open zijde(n) vooral significant voor droogoven
(beide zijden open en meer luchtcirculatie)
o Extractie voorbehandeling zorgt voor grootste warmteverlies
(groot debiet aan verzadigde waterdamp afgezogen)
Analyses en energiebalansen
• Conclusies
o Verwarmingstijden ovens reeds geoptimaliseerd
(‘s ochtends niet te vroeg aan en uit tijdens middagpauzes)
o Branders sterk overgedimensioneerd
Besparingsmaatregelen
Maatregel
Gas
Besparing
Elektrisch
(MWh/jaar) (MWh/jaar)
CO2
Financieel Investering (€)
TVT (jaar)
besparing
(ton/jaar)
(€/jaar)
Reduceren afzuigdebiet voorbehandeling
28,9
-
1.328
700
0,5
5,25
Detectiesysteem
26,2
28,1
5.059
4.620
0,9
15,99
Droogblaasventilator voorbehandeling
terugregelen
-
1,7
237
1.000
3,2
0,69
Snelheidsregeling afzuigingsventilator
droogoven optimaliseren
16,1
-
738
200
0,3
2,92
Warmterecuperatie moffeloven
63,5
-
2.913
9.800
3,4
11,52
Warme lucht aanzuigen branders
8,0
-
367
-
-
1,45
Plaatsen deuren op ovens
33,3
-
1.527
4.500
2,9
6,04
Besparingsmaatregelen
• Quick wins
o Sturing extractieventilator droogoven optimaliseren
o Afzuigventilator voorbehandeling terugregelen
o Verbrandingslucht onder het dak aanzuigen i.p.v. buitenlucht
Besparingsmaatregelen
• Investeringsmaatregelen
o Rookgassen en extractielucht moffeloven gebruiken in droogoven
o Uitschakelen pompen en ventilatoren voorbehandeling bij
kleurenwissels (ca. 1u per dag)
o Deuren plaatsen aan de in- en uitgangen van de ovens
Implementatie en resultaten
• Aanpassen instellingen FO extractieventilator droogoven
resulteerde in halvering extractiedebiet en warmteverlies
• FO’s op alle pompen voorbehandeling en aangepaste sturing
zorgde voor een besparing van 15% op het totale
elektriciteitsverbruik van de poederlakafdeling
• Mede met proceswissel voor de voorbehandeling spectaculaire
daling van het gasverbruik
Conclusies
• Monitoringsysteem levert een sterke meerwaarde, zowel naar
identificatie als opvolging van de besparingspotentiëlen
• Ontstaan van dynamiek
–
–
–
–
Monitoring
Identificatie
Uitwerking en implementatie
Opvolging
• Schoolvoorbeeld succesvol
energiebeleid
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!
Contact
Aldo Peeters
T: + 32 3 205 91 63
M: +32 479 99 20 90
E-mail: [email protected]

similar documents