ICD 10 en de Diagnosethesaurus

Report
ICD-10 en de
diagnosethesaurus
Martijn Hessels
Leo Roggeveen
Willem Hogeboom
Inhoud
• Diagnosethesaurus
• Producten ICD-10
• Scenario’s
2
De DHD diagnosethesaurus is…
• Een verzameling diagnosen
• In medisch herkenbare termen
• Met koppelingen naar diverse codestelsels
3
Waarom diagnosethesaurus?
• Hulpmiddel voor gestructureerde
registratie aan de bron (EPD)
• Gebruiksgemak voor de arts door
– zoeken op tekst en gebruik van synoniemen
– Koppelingen (DBC, ICD-10, Snomed CT)
• Eenmalige vastlegging, meervoudig
gebruik
• Eenheid van taal
4
Diagnosethesaurus:
Hoe werkt het?
5
6
7
Relaties:
Meerdere ICD10 codes
bij 1 begrip
8
Diabetische retinopathie
• E14.3 = Niet gespecificeerde
diabetes mellitus; Met
oogcomplicaties
– Hoofddiagnose volgens
codeerregels
• H36.0 = Diabetische
retinopathie
– Hoofddiagnose volgens arts en
DBC-regels
9
DBC en ICD10:
één ICD10 code
meerdere DBC codes
10
Erysipelas in domein KNO
• 3 vormen van erysipelas opgenomen:
– Erysipelas
– Erysipelas van oorschelp
– Otitis externa bij erysipelas
11
Codering van erysipelas
• Erysipelas = A46
• Erysipelas van oorschelp = A46 + H62.0
• Otitis externa bij erysipelas = A46 + H62.0
12
Codering van erysipelas
• Erysipelas = A46
– DBC = 01 Infectie / kleine huidtumoren
hoofd/hals
• Erysipelas van oorschelp = A46 + H62.0
– DBC = 11 Afwijkingen oorschelp
• Otitis externa bij erysipelas = A46 + H62.0
– DBC = 12 Cerumen, radicaalholte, otitis
externa, corpus alienum
13
Relatie met ICD10 maakt codeur
niet overbodig
14
Flankerend coderen
• Diagnosethesaurus maakt werk codeurs
efficiënter
• Voorbeelden:
– Neoplasmata: toevoegen morfologiecode
– Ongevallen: codes voor uitwendige oorzaken
toevoegen
15
Beschikbare producten
16
Producten
•
•
•
•
ICD-10 boek
ICD-10 in verschillende formats
ICD-10 NL app
Conversielijst van ICD-9 naar ICD-10 en van
ICD-10 naar ICD-9
• Betekenisvolle lijsten
• Trainingtool
• Landelijk implementatieplan
17
Diensten
• Bijeenkomsten
• Opleidingen
18
Implementatie opties
1.
2.
3.
4.
De codeur codeert
De arts codeert
De arts gebruikt de thesaurus van DHD
Tussenvorm
19

similar documents