ZH308, de nieuwe zorgnota 2014

Report
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Pieter Hooftman, landelijk projectleider ketentest, 21 november 2013
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Onderdeel van het programma Kostenbewustzijn
•
•
•
•
Inzage in kosten vooraf (Orde campagne “Verstandig kiezen”)
Inzage in kosten achteraf (de nieuwe zorgnota 2014)
Terugdringen No-show (enquêtes NVZ, NFU, ZKN)
Klachtenafhandeling (NPCF meldpunten)
Onderhandelaarsakkoord:
“Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het leveren van
doelmatige en gepaste zorg en zullen hierover transparant zijn
richting patiënten, zorgverzekeraars en overheid.”
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Aanpassingen voor zorgaanbieders
•
Vermelden van zorgactiviteiten uit zorgprofielklassen
1,2,3,4,5,6,7,12,14,16,17 en eventuele andere activiteiten
met aanspraakbeperking
a.
b.
c.
d.
op papieren nota’s
in het elektronische declaratieverkeer (EI standaard ZH308 V9)
de grouper bepaalt wélke zorgactiviteiten het betreft …
… en verwerkt deze ook in de hashcode
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Aanpassingen voor verzekeraars
•
Patiënt informeren
•
•
Via vergoedingsoverzichten
Via de ‘mijn’ omgevingen
“Het is aan de zorgverzekeraar om informatie op een begrijpelijke en transparante
manier te ontsluiten voor de verzekerde / patiënt.
De door de NZa / DBC-Onderhoud meest recent uitgeleverde consumentenvertaling
van de DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten, wordt in de ‘mijn omgeving’
gehanteerd.
Verzekerden kunnen in de ‘mijn omgeving’ informatie vinden over het
bekostigingssysteem medisch specialistische zorg”
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Planning op hoofdlijnen
Eindconcept EI standaard ZH308/309 V9
Privacytoets Nza
RZ14b (aanpassingen grouper)
Bouwen ICT
Softwaretest ICT
RZ14c apr-14
Ketentest
Implementatie
Start nieuwe declaratie
Consumentenvertaling (RZ14c)
Vulling ‘mijn’ omgevingen
sep-13
okt-13
nov-13
okt-13>
juni-14
juni-14
juni-14 >
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Softwaretest en ketentest
1. ICT leverancier test zelf (software test 1)
2. Verzekeraar + ICT leverancier + Vecozo (software test 2)
3. Alle verzekeraars testen met ≥ 3 ziekenhuizen (ketentest)
•
testkoppels
Ondersteuning door Vektis Tools & Monitor
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Landelijke monitoring
1. In Q1+Q2 2014 wordt regelmatig de status uitgevraagd
2. Verwerkt in de monitor van Vektis
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Vragen aan ICT Leveranciers
1. Welke van de Vektis tools gebruikt u?
•
•
•
Tower bestandsgenerator
Portes Testportaal
Generiek & Specifiek draaiboek Software & Ketentest
2. Voortgang bouw & uitlevering
•
•
Versienr. & uitleverdatum grouperaanpassingen
FICR_IN900101NL03 en FICR_IN910101NL03
Versienr. & uitleverdatum ZH308/309 v9
ZH308, de nieuwe zorgnota 2014
Meer informatie
1. www.zh308.nl
2. [email protected]
3. Congres DBC-pakket 2014

similar documents