Fysioterapeutti uimarin polulla

Report
SUOMEN UIMALIITTO ry.
Finska Simförbundet rf.
FYSIOTERAPEUTIN ROOLI UIMARIN
ARJESSA
Fysioterapeutti Kalle Tuori
DBC klinikka Tampere (Koskiklinikka)
Fysioterapeutti auttaa uimaria onnistumaan ja
menestymään Uimarin polulla







On osa innostavaa ja osaavaa asiantuntijatiimiä uimari- ja
valmentajaparille uimarin polulla
Auttaa uimaria ymmärtämään kehon muutoksia uimarin polun
eri ikävaiheissa kohti aikuisuutta
Mahdollistaa uimarille terveet arkiharjoittelu- ja kilpailupäivät
Luo huipulle tähtäävälle uimarille parhaan mahdollisen
toimintakyvyn yhdessä valmentajan kanssa uimarin polulla
Tukee uimarin onnistumista arvokilpailuissa
Oheisharjoittelun merkittävä asiantuntija ja tukee uimaria
palautumisen merkityksen ymmärtämisessä
Jokaisen uimarin polku on yksilöllinen – laadukas ja
vastuullinen yhteistyö valmentajan ja tiimin kanssa keskeistä
Fysioterapeutti uimarin polulla harjoittelun painotuskaudet 1/3
Motoristen perustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen
aina kasvupyrähdyksen loppuun saakka

Yleinen liikehallinta, liiketaidot (tasapaino,
ketteryys, koordinaatio, rytmitaju) ja monipuolisuus
harjoittelussa.
Liikkuvuusharjoittelu


Liikkuvuutta helpoin kehittää 11-14 vuotiaana.
Ennen kasvupyrähdystä tulisi saavuttaa
maksimaalinen liikkuvuustaso ja kasvuiän aikana
ylläpitää liikkuvuutta
Fysioterapeutti uimarin polulla - harjoittelun
painotuskaudet 2/3
Voimaharjoittelu




Ennen murrosikää: Lihaskuntoa, lihashallintaa ja
nopeusvoimaa kehittävää harjoittelua (oman kehon
painolla). Painotus keskivartalon lihasten
vahvistamisessa ja painoharjoittelun
suoritustekniikoiden opettelemisessa.
Kasvupyrähdyksen jälkeen: Lihasmassaa kehittävää
harjoittelua (erityisesti kesto- ja nopeusvoimaa).
Luuston liiallisen kuormittumisen estäminen (ei liian
iskevää ja kuormittavaa)
Voimaharjoittelua aloitettaessa varmistuttava nivelten
riittävästä liikkuvuudesta
Fysioterapeutti uimarin polulla 3/3
•Kasvupyrähdyksen (14-17 ikävuodet) aikana aerobisen
harjoittelun määrä kasvaa merkittävästi
–
–
Oheisharjoittelun oltava huoltavaa ja palauttavaa
Levon ja palautumisen tärkeys
•Tukilihasharjoitteet (vartalon ja lapaluiden stabiloivat lihakset)
vasta kun yksilölliset valmiudet riittävät
•Uimarin yksilöllinen kehitys on (taitojen kehittyminen ja
biologinen kehitys) huomioitava osana uimarin polun
henkilökohtaista valmennussuunnitelmaa
•Yksilön ominaisuuksien kartoittaminen ja harjoittelun
kuormituksen arviointi yhdessä valmentajan kanssa uimarin
polun eri ikävaiheissa
Kehittyvä, innostava ja osaava
asiantuntijatiimi - yhteistyö
•
Fysioterapeutti auttaa uimaria ymmärtämään vahvuuksiaan
ja tuntemaan kehoaan eri ikävaiheissa

•
Kehon tuntemusten seuranta, palautuminen yms.
Kuntoutussuunnitelma yhdessä uimarin, valmentajan ja
lääkärin kanssa uimarin vammautuessa tai kehon
kuormittuessa

Nopea hoidon ja kuntoutuksen aloitus

Aktiivinen kuntoutussuunnitelma ja oheisharjoittelu


Harjoittelun keventäminen tilanteen mukaan
Vastuun kantaminen kuntoutuksen
loppuunsaattamisessa uimarin parhaaksi

similar documents