Prezentacja 4 - Kobieta w logistyce

Report
Kobieta w logistyce
Plan
1. Statystyka pracujących w logistyce
2. Stanowiska kobiet-logistyczek
3. I Forum Kobiet w Logistyce
4. Co motywuje do takiej pracy?
5. Opinia kobiet - spedytorek
W Polsce liczba firm oferujące
usługi TLS wzrosła z poziomu
135 tyś. do 146 tyś
W UE udział firm krajowych w
zasobach przedsiębiorstw TSL
wzrosł z 12% do 12.6%
Wzrosła i liczba zatrudnionych w
sektorze logistycznym 571 tys. do
622 tys. osób
Udział w tym kobiet i mężczyzn –
50% / 50%
Kobieta odnajdzie się wszędzie
- Dział finansowy
- Dział marketingowy
- Stanowiska
menedżerskie
- I nawet jako kierowca
tira
Kobieta jako zawodowy kierowca
TIRA?
„Wg mnie jesli chodzi o tiry, to są one dla mężczyzn.
Obecnie niestety zaciera się ta granica, w której
mężczyźni mają swoje zawody a kobiety swoje. Autobusy,
tramwaje prowadzą kobiety, a mężczyźni chodzą na
solaria, depilacje itd. JUz obecnie wiele kobiet jeździ jako
kierowcy tirów. no i cóż.....nic nie zrobimy...ale z drugiej
strony skoro je to kręci to niech sobie jeżdzą”
„ Ostatnio widziałem kobietę za kierownicą wielkiego DAF-a
z naczepą...szczerze? byłem zaskoczony i
przerażony pozdrawiam”
„ Przyznaje, że nie jestem za tym, aby kobiety kierowały
ciężarówkami, no ale skoro kilka(naście) już jest, może
można dać im jakąś szansę ”
prof. Halina Brdulak, kierownik
Zakładu Transportu
Międzynarodowego i Logistyki
„Szkoda, gdyż według
przeprowadzonych badań
w ostatnim czasie, to
właśnie firmy, w
zarządach których są
kobiety osiągały lepsze
wyniki i lepiej sobie
poradziły w czasie
kryzysu. ”
Stanowiska menedżerskie 50% kobiet
Stanowiska kierownicze tylko kilkanaście % kobiet
Z czego to wynika?
Raport EUraport'12
(kierownik prof. Halina Brdulak)
Pytanie „Czy kobiety powinny być na równi
reprezentowane na stanowiskach zarządczych.
Czemu Pan(i) tak uważa?„
Odpowiedzi:
- „Ponieważ kobiety mają takie same
umiejętności, jak mężczyźni„ 62%
- „Środowisko biznesowe jest zdominowane
przez mężczyzn, którzy nie mają wystarczającej
wiary w kobiety„ 72%
- „Mają również mniejszą wolę walki niż
mężczyźni o swoją karierę zawodową” 50%
Wynika to z uwarunkowań
społecznych i przypisanej roli kobiety
w zakresie obowiązków domowych i
rodzinnych
Podejście kulturowe maja
ogromne znaczenie w
podejmowaniu
takiej pracy
Obszary, w których kobiety czują się traktowane
gorzej niż mężczyźni dotyczą głównie:
- zarobków
- mniejszej możliwości awansu
- wpływu sytuacji związanych z
macierzyństwem oraz opieką nad dziećmi,
co głównie wpływa na ich pozycje na rynku
pracy
Najważniejsze czynniki przy
zatrudnieniu pracownika
zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta
umiejętność ich spełniania
posiadanie międzynarodowych certyfikatów
poświadczających wiedzę z zakresu logistyki
(np. APICS)
znajomość rynku usług logistycznych w
kraju i na świecie
 zrozumienie procesów firmy i
współzależności między nimi
„Tutaj nie ma znaczenia płeć, ale
właśnie umiejętności, które tak
samo posiadają kobiety jak
mężczyźni, tyle że kobiety często
nie podejmują walki o awans” Dagmara Głowacka z Konsberg
Automotive
I Forum Kobiet w
Logistyce
10 maja 2012r. w Warszawie odbyła się
pierwsza w historii branży TSL konferencja
dedykowana Paniom w której udział wzięło
ok. 130 osób
Organizatorem Forum był portal
Pracujwlogistyce.pl, a spotkanie prowadziła i
moderowała p. prof. Halina Brdulak ze Szkoły
Głównej Handlowej
Tytuł konferencji był:
"Kobiety w świecie logistyki.
Makroekonomiczne podstawy
decyzji zarządczych"
Tytuł "Kobiety w Logistyce 2011" przyznano
p. Beacie Nawrockiej
kierownik oddziału w Bydgoszczy ET
Logistik Sp. z o.o.
Dokonując wyboru
Celem Konkursu jest:
Kapituła Konkursu
promocja Kobiet
oceniano było i wzięto
pracujących w szeroko
pod uwagę:
rozumianej logistyce,
 ścieżkę kariery
 podejmowanie
prezentacja ich dorobku
nowych
zawodowego
wzywań/rozwój
zaangażowania w życie
zawodowy
społeczno-gospodarcze
 sukcesy zawodowe
 uhonorowanie ich
 zaangażowanie
społeczne oraz pasję
sukcesów.
do zawodu
Co motywuje i co zachęca kobiet
do pracy w sektorze TSL?
Motywacje kobiet są różnorodne, często
zmieniają się wraz z ich rozwojem osobistym
i zawodowym
Każdego z nas motywuje co innego, bez
względu na branżę w której pracujemy
„Kobiety czują się bardziej
zmotywowane jeśli wiedzą i słyszą, że ich
sukcesy są doceniane i są wynagradzane
adekwatnie do swoich wyników pracy,
umiejętności, doświadczenia i wiedzy, a
także mogą zachować równowagę między
życiem zawodowym a osobistym”
 chęć i gotowość podejmowania wyzwań i
ciągłego „podnoszenia poprzeczki
 potrzeba bycia docenioną, przy czym
należy podkreślić, że chodzi o bezpośredni
zwerbalizowany przekaz, w którym jest
jasno powiedziane, że wysiłek czy sukces
został dostrzeżony i doceniony
 istotnym „motorem” do działania jest
poczucie bycia wynagradzaną adekwatnie
do osiąganych wyników, posiadanych
umiejętności, wiedzy i doświadczenia
Zawód: spedytor(ka)
„Myślę, że zawód spedytora dla kobiety jest bardzo
ciężki i wymaga elastyczności, dyspozycyjności,
stanowczości i przede wszystkim cierpliwości. Jednakże
uważam, że mimo tych wysokich wymagań kobiety radzą
sobie bardzo dobrze.” - Alicja Łącka – FHU PółnocPołudnie, Bochnia
„ W tej pracy wiele się dzieje, nie można się
nudzić. Ciągle trzeba poszukiwać nowych rozwiązań,
rozpoznawać potrzeby rynku i na nie reagować.” – Joanna
Symonowicz – PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA
„ Zawsze lubiłam tę adrenalinę, żeby wszystko było dopięte
na ostatni guzik, żeby towar dojechał na czas, szybkie
reakcje i rozwiązywanie niespodziewanych problemów,
błyskawiczne zamiany.” - Lucyna Szkobel
– Spedycja Botrans Sp. z o.o., Kościerzyna
Dziękujemy za uwagę =)

similar documents