4. Események_2013

Report
Tanulságos esetek
MOL Csoport 2013
Alvállalkozói áramütéses baleset
Dunai Finomító - 2013. 06.04.
Dunai Finomító DCU kisleállásán egy karbantartó
cég kísérleti jelleggel lerakodás eltávolítást
végzett egy hőcserélő kötegén. A berendezés
egyenárammal
működtetve,
elektromos
impulzusokkal választja le a kötegcső felületére
rakodott szennyeződéseket. A műveletet végző
dolgozónak egy egyenfeszültség alatt álló
elektródát
kellett
a
tisztítandó
csőbe
végigvezetnie, végrehajtva így a tisztítást. A
tevékenységet szabályozó munkafolyamati leírás
több biztonsági lépést határoz meg a munkavégző
számára, beleértve a viselendő egyéni
védőfelszereléseket is. Mivel a készülék passzív
védelemmel nem rendelkezett, a dolgozó
áramütést szenvedett. A dolgozó munkatársának
gyors és szakszerű beavatkozása a készülék
kikapcsolásával megakadályozta a súlyosabb
következmény kialakulását. A dolgozót a helyi
elsősegély szervezet ellátta, majd további
vizsgálatra kórházba szállították.
Okok és következmények
Okok
►A
dolgozó ezen előírások közül több előírást megsértve, és nem megfelelő védőkesztyűt viselve,
elektródafogó nélkül végezte munkáját.
►Mindezek következtében a tiltás ellenére az egyik cső kitisztításakor feszültség alatt húzta ki az
elektródát a csőből.
Következmények
►A
szabályszegő dolgozó a MOL csoport területéről kitiltásra került. Az érintett technológia
használata további intézkedéséig nem engedélyezett.
Rosszullét beszállásos munkavégzés közben
Rijekai Finomító - 2013. 07.05.
A Process Group 3 dolgozója a 330-R-201 jelű reaktorba
katalizátort töltöttek vissza. A tevékenységet a No.41/13D
számú munkaengedély birtokában végezték. Miután az első
réteg katalizátor hordozót visszatöltötték, a dolgozók
készültek beszállni a reaktorba azért, hogy elsimítsák a
betöltött katalizátort a reaktor alján. A reaktor mélysége 2,45
m. Beszállás előtt a beszálló a reaktor búvónyílása felett
ellenőrizte a légteret gázkoncentráció mérővel, majd letette
a detektort és felvette az előírt védőruhát. Légzésvédelemre
szűrőbetétes álarcot használt. Belépéskor gyengeség érzett
és azonnal elindult a kijárat felé. A búvónyílásnál levő figyelő
megfogta a karját és segített neki kijutni a reaktorból. A
munkavállalót megelőző orvosi vizsgálat céljából kórházba
szállították, ami után visszatért dolgozni. Az orvosi
vizsgálatról készült dokumentáció szerint az esemény nem
volt hatással a munkavállaló egészségére.
Okok és következmények
Okok
►A
katalizátor reaktorba történő visszatöltése során, az oxigén koncentráció lecsökkent a por
koncentráció pedig megnövekedett. A dolgozó a lecsökkent oxigén koncentráció, a készülékben
megnövekedett hőmérséklet és fáradtság, kimerültség miatt érezte gyengének magát.
Következmények
A reaktorba történő belépést azonnal megtiltották, a kiadott munkaengedély pedig
visszavonásra került. A munka folytatására új munkaengedély lett kiadva.
► Az összes zárt térben, amire kiadott beszállásos munkaengedély volt érvényben azonnal
megelőző ellenőrzéseket hajtottak végre.
►
Alvállalkozó fúrómunkása lezuhant
Fúróberendezés Horvátország - 2013. 05. 22.
A torony alépítményének szétszerelése és a berendezés
átszállítása közben egy fúrómunkás kb. 4 méter
magasból az alapra zuhant. A vezető gépész és
villanyszerelő (amikor hallották a kiáltását, majd
észrevették a sérültet) rögzítésekkel megakadályozták,
hogy bármi a munkapadról a sérültre zuhanhasson. Másik
munkatársak áthelyezték a sérültet, és letették a
munkapad elemet a betonalapra. A munkavállalónak
zúzódások keletkeztek az arcán (feldagadt és felrepedt a
szeme, felrepedt a szája), horzsolások lettek a könyökén
és a térdén, illetve 12 cm vágás keletkezett a csípője és a
bordái között.
Okok
A munkavállaló nem viselt egyéni zuhanásgátlót, mikor a
korlátok már le voltak szerelve.
Kvázi baleset (potenciálisan halálos baleset)
Dunai Finomító - 2013. 04. 09.
A rögzítetlen
állványkorlát
A Dunai Finomító FCC nagyleállása során a karbantartók a
400 E8 B jelű hőcserélő tisztítását végezték, melyhez a
berendezés köpenyéből a csőköteg eltávolításra került. Az
üzem adottságai miatt, a csőkötegek kivételéhez a
berendezések
melletti
védőkorlátokat
részben
megbontásra kerülnek. A kötegmozgatási műveletek
közötti időben a leesés elleni műszaki védelemét
állványkorlát kiépítésével biztosítják. Fenti napon az
ideiglenes állványkorlát a csőköteg visszaemelésekor le
lett szerelve és a munka befejezésekor nem került
visszaállításra. Egy műszaki ellenőr az érintett berendezés
mellett elhaladva a szűk hely miatt szeretett volna
megtámaszkodni a megbontott védőkorlátban, elvesztve
egyensúlyát könyökkel még sikerült megtámaszkodnia a
maradék korlátcsonkban, így nem eset le. Ellenkező
esetben a kb. 10 méteres mélységbe zuhanhatott volna.
Tanulságok
►
Bármikor, ha egy passzív zuhanásgátló berendezés (korlát) megbontásra kerül, egyéni védelmi
megoldást (zuhanásgátló hevedert) kell használni.
►
Passzív zuhanásgátló vagy bármilyen más, védelmet biztosító eszköz eltávolítása kockázatot
jelent, ha ezt anélkül tesszük, hogy a munkavégzés hatókörében tartózkodókat értesítenénk
vagy megfelelő jelzés, kitáblázás nélkül bontjuk meg az eszközt, mert a munkavégzőkben ekkor
hamis biztonságérzetet keltünk.
►
Az olyan ideiglenes munkahelyek, mint a nagyleállások és beruházási munkák, gyorsan változó
munkakörnyezetet jelentenek gyorsan változó veszélyekkel. Az ilyen munkahelyeken
különösen igaz, hogy nyitott szemmel járjunk, így a veszélyek korai felismerésével
megőrizhetjük biztonságunkat.
ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK
AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOLCSOPORTNÁL!

similar documents