Presentation1

Report
Plankton
• Organizmi koji lebde u vodi
• Podela:
1. Bakteripolankton
2. Fitoplankton
3. Zooplankton
• Karakteristike:
• Sitni organizmi od nekoliko mikrona do max 1 cm
• Naseljavaju slobodnu vodenu masu - pelagijal
•
Nepostojanje ili slaba razvijenost organa za kretanje (kretanje
unapred ili za održavanje u vodi)
•
Prenose se pasivno strujanjima
•Prilagođenosti u cilju smanjenja težine (gustina protoplazme
>gustine vode):
•Povećanje sadržaja vode u telu (ćeliji) prosečno i do 85%
•Nastajanje gasnih vakuola
•Stvaranje masnih i uljanih jedinjenja
•Smanjivanje ili potpuni gubitak skeleta
•Stvaranje sluzavih omotača
•Promena dimenzija i oblika ćelijskih izraštaja (odnos površine i
zapremine)
Plankton – potpuna zajednica
Producenti –
fitoplankton i neke
bakterije
Konzumenti zooplankton
Reducentibakterioplankton i
mikoplankton
Veličina:
1. Makroplankton (do nekoliko cm)
2. Mezoplankton (srednji, od 1-10 mm)
3. Mikroplankton (sitni, od 0.05-1 mm)
4. Nanaoplankton (<0.05 mm)
zooplankton
PODELA:
1.Protozoe
2.Rotatorije
3.Kladocere
4.Kopepode
5.Razvojni stadijumi crva, molusca, viših rakova i riba
koji u odraslom stadijumu pripadaju nektonu ili
bentosu
ZNAČAJ:
hrana ribama
u ishrani koristi fitoplankton i
bakterioplankton
PROTOZOE – PRAŽIVOTINJE (Protozoa)
Jednoćelijski organizmi, često deo
nanoplanktona
Mnogi su paraziti
Sposobnost brzog razmnožavanja
U nepovoljnim uslovima se incistiraju
Vrlo česti u plitkim,ustajalim vodama
Žive pojedinačno ili u kolonijama
Zastupljene grupe:
Flagelata,Rhizopoda,Testacea,Heliozoa,Ciliata
 Problemi prilikom determinacije
Dobri indikatori zagađenih voda
Najčešći predstavnici:
Diflugia
Vorticella
Paramecium
ROTATORIJE (Rotatoria)
Najmanje višećelijske životinje: 0.04mm-1mm
Anatomija: glava,trup i rep
Na glavi se nalaze nizovi treplji pomoću kojih se kreću i
prihvataju hranu
Na trupu se nalaze ploče koje imaju značaj u taksonomiji
Prisustvo repa nije obavezno (plankton)
Bogato zastupljene vrstama; relativno mala brojnost
Najčešće vrste pripadaju rodovima:
Keratella,Brachionus,Lecane,Trichocerca,Cephalodella,Poly
arthra,Synchaeta,Asplanchna
KLADOCERE-VODENE BUVE
(Cladocera)
Većih dimenzija od protozoa rotatorija (>1mm)
Telo im je obavijeno hitinskom ljušturicom
Razvijen dugi par antena u obliku grana pomoću kojih se
kreću i održavaju u vodenom stubu
Razmnožavaju se jajima a sniženjem temperature
stvaraju se trajna (zimska) jaja
Vrlo su plodni
Značajni kao hrana ribljoj mlađi i ribama
Predstavnici: Daphnia, Ceriodaphnia, Bosmina, Moina,
Diaphanosoma
KOPEPODE – VESLONOŠCI
(Copepoda)
Po dimenzijama slične kladocerama
Telo im je segmentirano i sastoji se od glave sa antenama,
trupa i furke
3 stadijuma: IMAGO, KOPEPODIT I NAUPLIUS
Ženka nosi jaja najčešće na abdomenu
Mužjaci imaju povijene antene
Pojavljuju se tokom cele godine
Najčešći predstavnici: Cyclops, Diaptomus, Eudiaptomus
Odnos zooplanktonskih grupa varira,
ali u našim vodama je najčešći:
PROTOZOA:ROTATORIJA:KLADOCERA:KOPEPODA
Sezonske promene brojnosti i kvaliteta:
PROLEĆE: Keratella + Cyclops (naupliusi)
LETO (rano): Keratella + Cyclops (kopepoditi) + Bosmina +
Brachionus + Tintinnidium
LETO (kasno): dominiraju rotatorije
JESEN: smanjenje rotatorija i kladocera
ZIMA : kopepode + neke rotatorije

similar documents